Інформація про соціально-економічний стан міста Миколаєва у січні-серпні 2018 року підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 10,8 млрд грн, або 30,2% від загальнообласного обсягу реалізаціїСторінка1/20
Дата конвертації14.03.2019
Розмір1.61 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Розділ 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН м. МИКОЛАЄВА та ПРОГНОЗ ЙОГО РОЗВИТКУ НА 2019 РІК
Інформація про соціально-економічний стан міста Миколаєва

У січні–серпні 2018 року підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 10,8 млрд. грн, або 30,2% від загальнообласного обсягу реалізації.

Вагому частку в загальному обсязі реалізованої промислової продукції займає постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (41,5%).

У розрахунку на одного мешканця міста обсяг реалізованої промислової продукції склав 22114,3 грн (у середньому по області – 31205,2 грн).

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) міста у січні–червні 2018 року становив 5109,5 млн.грн, що у порівнянних цінах на 3% більше ніж у відповідному періоді 2017 року.

У січні – серпні поточного року вантажооборот підприємств транспорту міста становив 390,4 млн.ткм, що на 19,3% більше ніж у звітному періоді 2017 року. Підприємствами транспорту перевезено 1,8 млн.т вантажів, що на 3,4% менше ніж за 8 місяців 2017 року.

Автомобільним транспортом перевезено 1630,2 тис.т вантажів, що на 12,5% менше, та виконаний вантажооборот в обсязі 303,6 млн.ткм , що на 2% менше відповідних показників за січень-серпень 2017 року.

За 8 місяців 2018 року усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 893,6 млн.пас.км та перевезено 80,8 млн. пасажирів , що відповідно на 1,3% та 0,5% більше таких показників за січень-серпень 2017 року.

У січні–серпні 2018 року підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 829,7 млн.грн, або 61,6% від загальнообласного обсягу.

За характером будівництва 73,2% виконаних робіт припадало на нове будівництво, реконструкцію та технічне переозброєння, 14,2% – на капітальний та 12,6% – на поточний ремонти.

Фінансовий результат підприємств до оподаткування (крім банків і малих підприємств) у І півріччі 2018 року склав 2147,1 млн.грн прибутку (в аналогічному періоді минулого року – 705,2 млн.грн збитку).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості склала 70,2%, отримано 2659,2 млн.грн прибутку, що на 36,8% більше, ніж у І півріччі 2017 року. Вагома частка прибутку сформована в оптовій і роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (42,5%), транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (36,8%), промисловості (16,8%).

Серед промислових видів діяльності вагомі частки прибутку сформовано підприємствами з виробництва харчових продуктів і напоїв – 42% та машинобудування – 30,3%.

Частка збиткових підприємств порівняно з січнем – червнем минулого року зменшилась на 3,1 в.п. і становила 29,8%. Вищою за середній рівень по місту була вона в операціях з нерухомим майном (66,7%), сфері адміністративного та допоміжного обслуговування і транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (по 42,9%).

Усього по місту у січні – червні п.р. підприємствами допущено збитків на суму 512,1 млн.грн, що по відношенню до аналогічного періоду 2017 року на 80,7% менше. Вагомі обсяги збитку припали на оптову і роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 276,2 млн.грн (53,9% від загальної суми) та промисловість – 127,3 млн.грн (24,9%).

У промисловості основну частину збитку допустили підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 75,3%.

За даними головного управління статистики у Миколаївській області обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку міста на 1 липня 2018 року становив 139,7 млн.дол. США, та, порівняно з початком року, збільшився на 7,5% (на 9,8 млн.дол. США).

У розрахунку на одну особу населення обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) склав 288,7 дол. (у середньому по області – 192,3 дол.США).

У місті проводиться робота із організації міжнародних форумів для залучення інвесторів. Постійно проводиться робота із залучення міжнародної технічної допомоги, пошуку ґрантових програм та участі у конкурсах інвестиційних проектів. Що дає змогу підвищити привабливість та конкурентоспроможність міста.

У січні–червні 2018 року в економіку міста іноземними інвесторами із 4 країн світу вкладено 8,6 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Інвестиції надійшли з 39 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає 88,6% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 100,6 млн.дол.США (72%), Нідерланди – 12,4 млн.дол.США (8,8%) та Бельгія – 10,9 млн.дол.США (7,8%).

Найбільший обсяг іноземного капіталу зосереджений на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 82 млн.дол.США (58,7% загальнообласного обсягу прямих інвестицій).

Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) у місті, а також рух акціонерного капіталу нерезидентів у січні–червні 2018 року наведено у таблиці:

(тис.дол. США)


Усього

У тому числі з

країн ЄС

інших країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів (акціонерний капітал та боргові інструменти) на 1 січня 2018 року

173950,3

158559,9

15390,4

Акціонерний капітал нерезидентів на 1 січня 2018 року

129929,6

116633,5

13296,1

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів

8556,8

8464,7

92,1

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

–1697,1

–39,2

–1657,9

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)

+2933,1

+2275,3

+657,8

з них


курсова різниця1

+2933,1

+2275,3

+657,8

Акціонерний капітал нерезидентів на 1 липня 2018 року

139722,4

127334,3

12388,1

Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)


на 1 січня 2018 року

44020,7

41926,4

2094,3

на 1 липня 2018 року

36303,8

34686,5

1617,3

Прямі інвестиції нерезидентів (акціонерний капітал та боргові інструменти) на 1 липня 2018 року

176026,2

162020,8

14005,4

У січні–вересні 2018 року підприємствами і організаціями м. Миколаєва за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3,9 млрд. грн. капітальних інвестицій. Частка міста у загальнообласному обсязі капітальних вкладень становила 61,7%.

У розрахунку на одного мешканця міста вкладено 8 тис.грн. капітальних інвестицій (у середньому по області – 2,2 тис.грн.).

У січні–серпні 2018 року обсяг експорту товарів по м.Миколаєву склав 771,1 млн.дол. США (61% загальнообласного експорту), імпорту – 259,7 млн.дол. США (51% загальнообласного імпорту). Порівняно з відповідним періодом попереднього року експорт збільшився на 4,4% (на 32,4 млн.дол. США), імпорт зменшився – на 0,2% (на 0,6 млн.дол. США). Позитивне сальдо дорівнювало 511,4 млн.дол. США (у січні–серпні 2017р. – 478,4 млн.дол. США).

У січні–серпні 2018 року обсяг експорту послуг по м.Миколаєву склав 75,8 млн.дол. США (33,8% експорту області), імпорту – 9,1 млн.дол.США (80,7% загальнообласного імпорту послуг). Порівняно з аналогічним періодом 2017р. експорт зменшився на 22,3% (на 21,7 млн.дол.США), імпорт – на 35,7% (на 5,1 млн.дол.). Позитивне сальдо дорівнювало 66,7 млн.дол.США (у І півріччі 2017р. – 83,2 млн.дол.США).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 3 (у січні–серпні 2017 року – 2,8).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 129 країн світу.

Найвагоміші експортні поставки товарів здійснювалися до Китаю, куди надійшло 10,7% загального обсягу експорту міста, Туреччини (7,4%), Індії (5,3%), Індонезії (7,3%), Саудівська Аравія (5,1%), Німеччини (6,4%),

Основу товарної структури експорту міста визначили продукти рослинного походження (84,3% до його загального обсягу).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 187,6 млн.дол.США, або 24,3% від загального обсягу експорту, та збільшився порівняно з січнем–серпнем 2017 роком на 45,2 млн.дол.США, або на 31,7%. статтями експорту були продукти рослинного походження – 85,5% від його загального обсягу та готові харчові продукти – 8,3%. Найбільше товарів експортувалося до Німеччини.

Основні імпортні поставки товарів надходили з Білорусі (19,3% до загального обсягу імпорту міста), Китаю (11,2%), США (9,2%), Російської Федерації (8,8%), Бельгії (6,8%), Італії (6%) та Німеччини (5,1%).

Основу товарної структури імпорту міста складали механічне та електротехнічне обладнання (34,3% від його загального обсягу), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (26,1%), мінеральні продукти (13%), недорогоцінні метали та вироби з них (5,6%).

Імпорт товарів із країн ЄС становив 105,8 млн.дол.США, або 40,7% від загального обсягу, та зменшився проти січня–серпня 2017 року на 3,4 млн.дол.США, або на 3,2%. Вагомі обсяги імпорту товарів із країн ЄС припали на механічне та електротехнічне обладнання – 58,1% від його загального обсягу; засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 10,9%, мінеральні продукти – 8,7%, недорогоцінні метали та вироби з них – 7,6%. Найбільше товарів надійшло з Бельгії, Італії та Німеччини.

Чисельність наявного населення м.Миколаєва упродовж січня–липня 2018 року зменшилась на 2 тис. осіб (на 0,4%) і, за оцінкою, на 1 серпня 2018 року становила 484,3 тис.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника м.Миколаєва у ІІ кварталі 2018 року становила 8294 грн, що на 3,2% вище заробітної плати по області. Розмір заробітної плати порівняно з аналогічним кварталом 2017 року збільшився на 22,3%.

Кількість зареєстрованих безробітних по місту на кінець серпня 2018р. становила 2,1 тис. осіб, що на 3,2% більше, ніж у серпні попереднього року.

У складі безробітних 61,8% становили жінки, 34% – молодь у віці до 35 років, 45,7% – особи, які мали додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Станом на 1 жовтня загальна заборгованість з виплати заробітної плати 24 підприємств, установ та організацій становила 105,7 млн.грн і збільшилася в порівнянні з початком року на 14,2% (на 13,2 млн.грн). В загальній сумі заборгованості 81,6% припадає на економічно активні підприємства та 18% на підприємства банкрути.Каталог: files
files -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
files -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
files -> Реферат на тему : Застосування альтернативних джерел енергії в сільському господарстві
files -> Закон України,,Про охорону навколишнього середовища ''
files -> Конспект уроку Національні парки Африки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми
files -> Уроках «Художньої культури»
files -> «Україна і Африка»
files -> Уроків з географії 7 класу з теми: «Африка» Вчитель географії П’ятак С. В


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка