Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вміньСторінка16/20
Дата конвертації10.09.2018
Розмір0.58 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь


4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи та набутих знань та умінь здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента


10 семестр

Модуль №1

Модуль №2

Модуль №3

Мах

балів


Вид

навчальної роботиМах

балів


Вид

навчальної роботиМах

балів


Мах

балів


Виконання та захист лабораторної роботи №1.1-1.2

6

Виконання та захист лабораторної роботи №2.1-2.3

6Виконання та захист лабораторної роботи №1.3-1.4

6

Виконання та захист лабораторної роботи №2.4-2.5

6

Виконання та захист лабораторної роботи №1.5-1.6

6

Виконання та захист лабораторної роботи №2.6-2.7

6

Виконання та захист лабораторної роботи №1.7-1.9

6

Виконання та захист лабораторної роботи №2.8-2.9

6

Для допуску до виконання МКР №1 студент має набрати не менше 16 балів

Для допуску до виконання МКР №2 студент має набрати не менше 16 балів

Виконання МКР

10

Виконання МКР

10

Усього за модулем №1

34

Усього за модулем №2

34

Виконання та захист курсової роботи №1

20

Семестровий екзамен

12

Усього за 10 семестр

100

4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

в балах оцінкам за національною шкалоюРейтингова оцінка в балах

Оцінка

за національною шкалоюВиконання та захист лабораторної роботи

Виконання модульної контрольної роботи

Виконання та захист курсової роботи

6

9-10

18-20

Відмінно

5

8

15-17

Добре

4

6-7

12-14

Задовільно

менше 4

менше 6

менше 12

Незадовільно

4.2.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.4. Якщо студент успішно та своєчасно виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи (з позитивними за національною шкалою оцінками), то від допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.5. Модульний контроль за модулями №1-№2 здійснюється комісією, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до однієї академічної години.

4.2.6. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.

Таблиця 4.3

Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки

в балах оцінці за національною шкалою


Модуль №1 та №2

Оцінка за національною шкалою

31-34

Відмінно

26-30

Добре

21-25

Задовільно

менше 21

Незадовільно

4.2.7. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).

4.2.8. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці «Контрольна модульна рейтингова оцінка» відомості модульного контролю робиться запис «Не з'явився», а у колонці «Підсумкова модульна рейтингова оцінка» – «Не атестований».

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.9. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.10. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 8 (оцінці «Добре» за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.2 максимальною оцінкою.

4.2.11. Повторне проходження модульного контролю при отриманій раніше позитивній контрольній модульній рейтинговій оцінці з метою підвищення підсумкової модульної рейтингової оцінки не дозволяється.

4.2.12. Оцінювання результатів виконання та захисту курсової роботи (модуль №3) здійснюється комісією, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до рейтингової системи, наведеної в табл. 4.4 та табл. 4.5.

Таблиця 4.4

Система оцінювання результатів виконання та захисту курсової роботи


Каталог: main -> study -> pages
pages -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки
study -> Дипломна робота (пояснювальна записка) випускника освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" Тема: Системи моніторингу параметрів безпеки повітряного руху
study -> Кафедра аеронавігаційних систем
study -> Застосування концепції спільного прийняття рішень в аеропортах України
pages -> Пояснювальна записка мета викладання навчальної дисципліни Завдання вивчення навчальної дисципліни 4
pages -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма навчальної дисципліни
pages -> Визначення експлуатаційних показників надійності аеронавігаційної системи
pages -> Шило В. Л. Популярные цифровые микросхемы / Валерий Леонидович Шило
pages -> Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Перспективні аеронавігаційні системи"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка