Кафедра аеронавігаційних систем



Сторінка18/20
Дата конвертації10.09.2018
Розмір0.58 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Оцінка в балах

Оцінка

за національною шкалою

Захист

курсової роботи

Виконання та захист курсової роботи

9-10

18-20

«Відмінно»

8

15-17

«Добре»

6-7

12-14

«Задовільно»

Менше 6

Менше 12

«Незадовільно»

4.2.13. Якщо студент виконав та захистив курсову роботу поза встановлений термін з неповажних причин, то максимальна величина рейтингової оцінки в балах, яку він може отримати за результатами захисту, дорівнює 17 балів (оцінці «Добре» за національною шкалою), тобто зменшується на три бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.5 максимальною оцінкою для курсової роботи.

4.2.14. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах за семестр становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.6).

4.2.15. Якщо студент має позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, то він допускається до семестрового екзамену, який передбачений навчальним планом з дисципліни у 10 семестрі.

Таблиця 4.6 Таблиця 4.7

Відповідність підсумкової семестрової Відповідність залікової

модульної рейтингової оцінки в балах рейтингової оцінки в балах оцінці

оцінці за національною шкалою за національною шкалою



Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалою






Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалою



79-88

Відмінно




12

Відмінно

66-78

Добре




10

Добре

53-65

Задовільно




8

Задовільно

менше 53

Незадовільно




-

-

4.2.16. Семестровий екзамен здійснюється комісією, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом екзаменаційної роботи, в письмовому або тестовому вигляді, тривалістю до трьох академічних годин.

4.2.17. Якщо студент під час семестрового екзамену отримав позитивну (за національною шкалою) екзаменаційну рейтингову оцінку (табл. 4.7), то навчальний курс з дисципліни у даному семестрі йому зараховується. У протилежному випадку він повинен повторно складати семестровий екзамен в установленому порядку.

4.2.18. При повторному складанні семестрового екзамену максимальна величина екзаменаційної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 10 (оцінці «Добре» за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.7 максимальною оцінкою.

4.2.19. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.8).

Таблиця 4.8

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки

в балах оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS



Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалою



Оцінка

за шкалою ECTS



Оцінка

Пояснення


Каталог: main -> study -> pages
pages -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки
study -> Дипломна робота (пояснювальна записка) випускника освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" Тема: Системи моніторингу параметрів безпеки повітряного руху
study -> Кафедра аеронавігаційних систем
study -> Застосування концепції спільного прийняття рішень в аеропортах України
pages -> Пояснювальна записка мета викладання навчальної дисципліни Завдання вивчення навчальної дисципліни 4
pages -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма навчальної дисципліни
pages -> Визначення експлуатаційних показників надійності аеронавігаційної системи
pages -> Шило В. Л. Популярные цифровые микросхемы / Валерий Леонидович Шило
pages -> Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Перспективні аеронавігаційні системи"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка