Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулівСторінка8/20
Дата конвертації10.09.2018
Розмір0.58 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів


Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів. Окремим третім модулем є курсова робота, яка виконується в десятому семестрі.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 «Системи управління безпекою польотів» студент повинен:Знати:

- методи та програмні засоби комплексного дослідження стану безпеки польотів провайдерами послуг цивільної авіації (системи збору даних щодо подій, пов’язаних з безпекою польотів, тренажерні системи не інтерактивного відтворення повітряної обстановки, засоби та обладнання для інтерактивного моделювання діяльності людини-оператора, програмні засоби для аналізу ризиків, програмні засоби для дослідження людського фактору та програмні засоби для збору та візуального подання інформації щодо безпеки польотів);

- загальні принципи планування, впровадження та функціонування систем управління безпекою польотів;

- основні етапи процесу управління безпекою польотів за методологією ІСАО;

- вимоги ІСАО до систем управління безпекою польотів;

- переваги від впровадження системи управління безпекою польотів для підприємства провайдера послуг цивільної авіації, підрозділу та окремого спеціаліста;

- поетапний підхід ІСАО до впровадження системи управління безпекою польотів;

- методику проведення аналізу недоліків при плануванні системи управління безпекою польотів;

- загальну структуру системи управління безпекою польотів провайдера послуг цивільної авіації відповідно до вимог ІСАО;

- організацію робіт та основні напрямки діяльності системи управління безпекою польотів;

- розподіл посадових обов’язків відповідальних осіб системи управління безпекою польотів провайдера послуг цивільної авіації;

- вимоги до керівника системи управління безпекою польотів та його функціональні обов’язки, сфера відповідальності;

- принципи інтеграції систем управління на підприємствах провайдерів послуг цивільної авіації (система управління безпекою польотів, система управління якістю, тощо);

- документацію, що регламентує роботу системи управління безпекою польотів.Вміти:

- застосовувати методи та програмні засоби комплексного дослідження стану безпеки польотів провайдерами послуг цивільної авіації (системи збору даних щодо подій, пов’язаних з безпекою польотів, тренажерні системи не інтерактивного відтворення повітряної обстановки, засоби та обладнання для інтерактивного моделювання діяльності людини-оператора, програмні засоби для аналізу ризиків, програмні засоби для дослідження людського фактору та програмні засоби для збору та візуального подання інформації щодо безпеки польотів);

- розуміти основні етапи процесу управління безпекою польотів за методологією ІСАО;

- обґрунтовувати переваги від впровадження системи управління безпекою польотів для підприємства провайдера послуг цивільної авіації, підрозділу та окремого спеціаліста;

- планувати етапи впровадження системи управління безпекою польотів на підприємствах провайдерів послуг цивільної авіації відповідно до вимог ІСАО;

- застосовувати методику проведення аналізу недоліків при плануванні системи управління безпекою польотів;

- досліджувати загальну структуру системи управління безпекою польотів провайдера послуг цивільної авіації відповідно до вимог ІСАО;

- розуміти організацію робіт та основні напрямки діяльності системи управління безпекою польотів;

- аналізувати розподіл посадових обов’язків відповідальних осіб системи управління безпекою польотів провайдера послуг цивільної авіації;

- обґрунтовувати вимоги до керівника системи управління безпекою польотів та його функціональні обов’язки, сфера відповідальності;

- розуміти принципи інтеграції систем управління на підприємствах провайдерів послуг цивільної авіації (система управління безпекою польотів, система управління якістю, тощо);

- застосовувати документацію, що регламентує роботу системи управління безпекою польотів;

- розробляти основні елементи змісту Керівництва до системи управління безпекою польотів (Safety management manual, SMM).

- самостійно застосовувати одержані знання для вирішення питань з управління безпекою авіації на підприємствах провайдерів послуг цивільної авіації.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 «Державна система нагляду за безпекою авіації» студент повинен:

Знати:

- концепцію ІСАО щодо організації державної системи нагляду за безпекою польотів;

- зобов’язання країн-членів ІСАО щодо забезпечення безпеки польотів та загальну характеристику відповідальності країн-членів ІСАО щодо нагляду за безпекою польотів;

- регіональні організації з контролю за забезпеченням безпеки польотів;

- вісім критичних елементів державної системи контролю за забезпеченням безпеки польотів;

- загальні відомості щодо Універсальної програми ІСАО з проведення перевірок організації контролю за забезпеченням безпеки польотів (УППКБП);

- механізм безперервного моніторингу ІСАО за забезпеченням безпеки польотів (МБМ);

- основні завдання та принципи роботи національної системи нагляду за безпекою польотів;

- правила сертифікації провайдерів послуг цивільної авіації;

- процедури визначення відповідності провайдерів послуг цивільної авіації встановленим вимогам;

- процедури проведення аудитів з безпеки польотів, розпорядчі документи щодо усунення недоліків та документацію аудитів;

- основні етапи проведення оцінки безпеки польотів на підприємствах провайдерів послуг цивільної авіації;

- процедури оцінки безпеки польотів на підприємствах провайдерів послуг цивільної авіації.

Вміти:

- розуміти концепцію ІСАО щодо організації державної системи нагляду за безпекою польотів;

- аналізувати зобов’язання країн-членів ІСАО щодо забезпечення безпеки польотів та відповідальність країн-членів ІСАО щодо нагляду за безпекою польотів;

- досліджувати діяльність регіональних організацій з контролю за забезпеченням безпеки польотів;

- досліджувати вісім критичних елементів державної системи контролю за забезпеченням безпеки польотів;

- розуміти загальні відомості щодо Універсальної програми ІСАО з проведення перевірок організації контролю за забезпеченням безпеки польотів (УППКБП);

- розуміти механізм безперервного моніторингу ІСАО за забезпеченням безпеки польотів (МБМ);

- досліджувати основні завдання та принципи роботи національної системи нагляду за безпекою польотів;

- розуміти правила сертифікації провайдерів послуг цивільної авіації;

- застосовувати процедури визначення відповідності провайдерів послуг цивільної авіації встановленим вимогам;

- застосовувати процедури проведення аудитів з безпеки польотів, розпорядчі документи щодо усунення недоліків та документацію аудитів;

- виконувати основні етапи проведення оцінки безпеки польотів на підприємствах провайдерів послуг цивільної авіації;

- застосовувати процедури оцінки безпеки польотів на підприємствах провайдерів послуг цивільної авіації;

- орієнтуватися в міжнародних та національних нормативних документах щодо нагляду за безпекою польотів;

- самостійно застосовувати одержані знання для вирішення питань з нагляду за безпекою авіації на підприємствах провайдерів послуг цивільної авіації.

1.5.3. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №3 Курсова робота «Оцінювання та розробка системи заходів щодо безпеки польотів на підприємствах провайдерів послуг цивільної авіації» студент повинен:Знати:

- термінологію ІСАО щодо управління безпекою польотів на підприємствах провайдерів послуг цивільної авіації;

- показники та задані рівні безпеки польотів та принципи їх практичного застосування;

- основні джерела інформації щодо безпеки польотів на підприємствах провайдерів послуг цивільної авіації;

- загальну структуру системи управління безпекою польотів провайдера послуг цивільної авіації відповідно до вимог ІСАО;

- практичні методики планування, впровадження та функціонування систем управління безпекою польотів;

- процедури сертифікації та визначення відповідності провайдерів послуг цивільної авіації встановленим вимогам;

- практичні аспекти щодо організації робіт та основних напрямків діяльності системи управління безпекою польотів;

- практичні методики та процедури проведення оцінки рівня безпеки польотів на підприємствах провайдерів послуг цивільної авіації;

- міжнародні та національні нормативні документи щодо управління безпекою авіації та нагляду за безпекою польотів.Вміти:

- застосовувати термінологію ІСАО щодо управління безпекою польотів на підприємствах провайдерів послуг цивільної авіації;

- розраховувати показники та задані рівні безпеки польотів;

- розробляти загальну структуру системи управління безпекою польотів провайдера послуг цивільної авіації відповідно до вимог ІСАО;

- застосовувати практичні методики планування, впровадження та функціонування систем управління безпекою польотів;

- застосовувати процедури сертифікації та визначення відповідності провайдерів послуг цивільної авіації встановленим вимогам;

- розробляти практичні заходи та планувати основні напрямки діяльності системи управління безпекою польотів;

- застосовувати практичні методики та процедури оцінки стану безпеки польотів на підприємствах провайдерів послуг цивільної авіації;

- орієнтуватися в міжнародних та національних нормативних документах щодо управління безпекою авіації та нагляду за безпекою польотів.


Каталог: main -> study -> pages
pages -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки
study -> Дипломна робота (пояснювальна записка) випускника освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" Тема: Системи моніторингу параметрів безпеки повітряного руху
study -> Кафедра аеронавігаційних систем
study -> Застосування концепції спільного прийняття рішень в аеропортах України
pages -> Пояснювальна записка мета викладання навчальної дисципліни Завдання вивчення навчальної дисципліни 4
pages -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма навчальної дисципліни
pages -> Визначення експлуатаційних показників надійності аеронавігаційної системи
pages -> Шило В. Л. Популярные цифровые микросхемы / Валерий Леонидович Шило
pages -> Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Перспективні аеронавігаційні системи"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка