Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліниСторінка9/20
Дата конвертації10.09.2018
Розмір0.58 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни
пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)

Усього

Лекції

Лабораторні

СРС
1

2

3

4

5

6
10 семестр
Модуль №1 «Системи управління безпекою польотів»
1.1

Методи та програмні засоби комплексного дослідження стану безпеки польотів провайдерами послуг цивільної авіації.

20

4

4

12
1.2

Планування систем управління безпекою польотів. Методика ІСАО щодо аналізу недоліків при плануванні системи управління безпекою польотів.

36

6

8

22
1.3

Впровадження та функціонування систем управління безпекою польотів. Документація, що регламентує роботу системи управління безпекою польотів.

31

6

6

19
1.4

Модульна контрольна робота №1

3

21
Усього за модулем №1

90

18

18

54
Модуль №2 «Державна система нагляду за безпекою авіації»
2.1

Концепція ІСАО щодо організації державної системи нагляду за безпекою польотів. Вісім критичних елементів державної системи контролю за забезпеченням безпеки польотів.

31

6

6

19
2.2

Організація національної системи нагляду за безпекою польотів. Сертифікація провайдерів послуг цивільної авіації.

36

6

8

22
2.3

Оцінювання рівня безпеки польотів на підприємствах провайдерів послуг цивільної авіації.

20

4

4

12
2.4

Модульна контрольна робота №2

3

21
Усього за модулем №2

90

18

18

54

Модуль №3 «Курсова робота»

3.1

Оцінювання та розробка системи заходів щодо безпеки польотів на підприємствах провайдерів послуг цивільної авіації

36

36

Усього за модулем №3

36

36
Усього за навчальною дисципліною

216

36

36

144

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг


пор.


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лекції

СРС

1

2

3

4

10 семестр

Модуль №1 «Системи управління безпекою польотів»

1.1

Класифікація методів та програмних засобів комплексного дослідження стану безпеки польотів провайдерами послуг цивільної авіації. Системи збору даних щодо подій, пов’язаних з безпекою польотів. Тренажерні системи не інтерактивного відтворення повітряної обстановки.

2

1

1.2

Класифікація методів та програмних засобів комплексного дослідження стану безпеки польотів провайдерів послуг цивільної авіації. Засоби та обладнання для інтерактивного моделювання діяльності людини-оператора. Програмні засоби для аналізу ризиків. Програмні засоби для дослідження людського фактору. Програмні засоби для збору та візуального подання інформації щодо безпеки польотів.

2

1

1.3

Загальні положення концепції ІСАО щодо управління безпекою польотів. Визначення терміну «Система управління безпекою польотів» відповідно до нормативних документів ІСАО. Розуміння моделей забезпечення та управління безпекою польотів. Основні етапи процесу управління безпекою польотів за методологією ІСАО. Вимоги ІСАО до систем управління безпекою польотів.

2

1

1.4

Завдання та функції системи управління безпекою польотів в структурі провайдера послуг цивільної авіації. Переваги від впровадження системи управління безпекою польотів для підприємства провайдера послуг цивільної авіації, підрозділу та окремого спеціаліста. Інтеграція систем управління на підприємствах провайдерів послуг цивільної авіації (система управління безпекою польотів, система управління якістю, тощо).

2

1

1.5

Планування систем управління безпекою польотів. Методика проведення аналізу недоліків при плануванні системи управління безпекою польотів.

2

1

1.6

Поетапний підхід ІСАО до впровадження системи управління безпекою польотів. Загальна характеристика етапів впровадження системи управління безпекою польотів на підприємствах провайдерів послуг цивільної авіації. Загальна структура системи управління безпекою польотів провайдера послуг цивільної авіації відповідно до вимог ІСАО.

2

1

1.7

Організація робіт та основні напрямки діяльності системи управління безпекою польотів. Розподіл посадових обов’язків відповідальних осіб системи управління безпекою польотів провайдера послуг цивільної авіації. Вимоги до керівника системи управління безпекою польотів та його функціональні обов’язки, сфера відповідальності.

2

1

1.8

Документація, що регламентує роботу системи управління безпекою польотів. Принципи розробки та основні елементи змісту Керівництва до системи управління безпекою польотів (Safety management manual, SMM).

2

1

1.9

Модульна контрольна робота №1

2

1

Усього за модулем №1

18

9

Модуль №2 «Державна система нагляду за безпекою авіації»

2.1

Концепція ІСАО щодо організації державної системи нагляду за безпекою польотів. Визначення терміну «Державний нагляд за безпекою польотів» відповідно до нормативних документів ІСАО. Зобов’язання країн-членів ІСАО щодо забезпечення безпеки польотів. Загальна характеристика відповідальності країн-членів ІСАО щодо нагляду за безпекою польотів. Збалансований підхід ІСАО до управління та нагляду за безпекою польотів. Регіональні організації з контролю за забезпеченням безпеки польотів.

2

1

2.2

Вісім критичних елементів державної системи контролю за забезпеченням безпеки польотів. КЕ-1 Загальне авіаційне законодавство. КЕ-2 Конкретні нормативні акти з питань експлуатації. КЕ-3 Державна система цивільної авіації та державні функції контролю за забезпеченням безпеки польотів. КЕ-4 Кваліфікація та підготовка технічного персоналу. КЕ-5 Технічний інструктивний матеріал, інструменти та надання важливої інформації з точки зору безпеки польотів. КЕ-6 Зобов’язання з видачі свідоцтв, сертифікації, санкціонування та затвердження. КЕ-7 Зобов’язання з проведення нагляду. КЕ-8 Рішення проблем безпеки.

2

1

2.3

Загальні відомості щодо Універсальної програми ІСАО з проведення перевірок організації контролю за забезпеченням безпеки польотів (УППКБП). Механізм безперервного моніторингу за забезпеченням безпеки польотів (МБМ). Принципи проведення перевірок в рамках МБМ УППКБП. Етапи та процедури заходів в рамках МБМ УППКБП.

2

1

2.4

Загальні положення щодо організації національної системи нагляду за безпекою польотів. Основні завдання та принципи роботи національної системи нагляду за безпекою польотів. Вимоги до персоналу з нагляду за безпекою польотів . Зворотній зв'язок в системі нагляду за безпекою польотів. Річні звіти з безпеки польотів провайдерів послуг цивільної авіації.

2

1

2.5

Загальні положення щодо сертифікації провайдерів послуг цивільної авіації. Види аеронавігаційного обслуговування, які підлягають сертифікації. Правила подання заявки на отримання сертифіката. Процедури проведення сертифікаційної перевірки заявника. Загальні вимоги до забезпечення аеронавігаційного обслуговування. Специфічні вимоги до забезпечення обслуговування повітряного руху. Специфічні вимоги до забезпечення зв'язку, навігації та спостереження. Специфічні вимоги до метеорологічного обслуговування. Видача, термін дії та продовження терміну дії сертифіката провайдерів послуг цивільної авіації.

2

1

2.6

Процедури визначення відповідності провайдерів послуг цивільної авіації встановленим вимогам. Аудити з безпеки польотів (зовнішні, внутрішні та цільові). Планування та проведення аудитів. Розпорядчі документи щодо усунення недоліків, документація аудитів. Нагляд за змінами в на підприємствах провайдерів послуг цивільної авіації.

2

1

2.7

Загальні положення щодо процедур оцінки безпеки польотів на підприємствах провайдерів послуг цивільної авіації. Основні етапи проведення оцінки безпеки польотів на підприємствах провайдерів послуг цивільної авіації. Етап 1 Огляд системи (середовища), в якій буде функціонувати новий елемент системи. Етап 2. Оцінка можливих загроз (небезпек) у системі.

2

1

2.8

Основні етапи проведення оцінки безпеки польотів на підприємствах провайдерів послуг цивільної авіації. Етап 3 Оцінка важливості (серйозності) результатів ідентифікації небезпек. Етап 4 Оцінка ймовірності виникнення подій (результатів ідентифікації небезпеки). Етап 5 Оцінка ризиків. Етап 6 Зменшення ризиків. Етап 7. Оформлення документації та висновків (рекомендацій).

2

1

2.9

Модульна контрольна робота №2

2

1

Усього за модулем №2

18

9

Усього за навчальною дисципліною

36

18

Каталог: main -> study -> pages
pages -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки
study -> Дипломна робота (пояснювальна записка) випускника освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" Тема: Системи моніторингу параметрів безпеки повітряного руху
study -> Кафедра аеронавігаційних систем
study -> Застосування концепції спільного прийняття рішень в аеропортах України
pages -> Пояснювальна записка мета викладання навчальної дисципліни Завдання вивчення навчальної дисципліни 4
pages -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма навчальної дисципліни
pages -> Визначення експлуатаційних показників надійності аеронавігаційної системи
pages -> Шило В. Л. Популярные цифровые микросхемы / Валерий Леонидович Шило
pages -> Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Перспективні аеронавігаційні системи"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка