Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вміньСкачати 466.93 Kb.
Сторінка13/14
Дата конвертації11.10.2018
Розмір466.93 Kb.
ТипПрограма
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь
4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи та набутих знань та умінь здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента


7 семестр

Модуль №1

Модуль №2

Мах

кіл-сть


балів

Вид

навчальної роботиМах

кіл-сть


балів

Вид

навчальної роботиМах

кіл-сть


балів

Відповідь на практичному занятті з основних питань

(4 бали * 2)8 (сумарно)

Відповідь на практичному занятті з основних питань

(4 бали * 5)20 (сумарно)
Виконання індивідуальних практичних завдань

(5 балів * 2)10 (сумарно)

Виконання індивідуальних практичних завдань

(5 балів * 3)15 (сумарно)

Виконання домашнього завдання

15

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не менше 11 балів

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №2 студент має набрати не менше 30 балів

Виконання модульної контрольної роботи №1

10

Виконання модульної контрольної роботи №2

10

Усього за модулем №1

28

Усього за модулем №2

60

Семестровий диференційований залік

12

Усього за 7 семестр

100

4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

в балах оцінкам за національною шкалою


Рейтингова оцінка в балах

Оцінка

за національною шкалоюВідповідь на практичному занятті з основних питань

Виконання індивідуальних практичних завдань

Виконання домашнього завдання

Виконання модульної контрольної роботи

4

5

14-15

9-10

Відмінно

3

4

11-13

8

Добре

2,5

3

9-10

6-7

Задовільно

менше 2,5

менше 3

менше 9

менше 6

Незадовільно

4.2.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.4. Якщо студент успішно та своєчасно виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи (з позитивними за національною шкалою оцінками), то від допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.5. Модульний контроль за модулями №1 та №2 здійснюється комісією, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.

4.2.6. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.


Таблиця 4.3

Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки в балах оцінці за національною шкалоюМодуль №1

Модуль №2

Оцінка за національною шкалою

25-28

54-60

Відмінно

21-24

45-53

Добре

17-20

36-44

Задовільно

менше 17

менше 36

Незадовільно

4.2.7. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).

4.2.8. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці "Контрольна модульна рейтингова оцінка" відомості модульного контролю робиться запис "Не з'явився", а у колонці "Підсумкова модульна рейтингова оцінка" – "Не атестований".

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.9. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.10. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 8 (оцінці "Добре" за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.2 максимальною оцінкою.

4.2.11. Повторне проходження модульного контролю при отриманій раніше позитивній контрольній модульній рейтинговій оцінці з метою підвищення підсумкової модульної рейтингової оцінки не дозволяється.

4.2.12. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах за семестр становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).

4.2.13. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента в семестрі, в якому передбачений диференційований залік (з даної дисципліни – у 7 семестрі), дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та залікової рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для "Відмінно" – 12 балів, для "Добре" – 10 балів, для "Задовільно" – 8 балів) (табл.4.5).Таблиця 4.4Таблиця 4.5

Відповідність підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки в балах оцінці за національною шкалою
Відповідність залікової рейтингової оцінки в балах оцінці за національною шкалою

Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалою


Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалою79-88

Відмінно
12

Відмінно

66-78

Добре
10

Добре

53-65

Задовільно
8

Задовільно

менше 53

Незадовільно
-

Незадовільно

4.2.14. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).

4.2.15. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

4.2.16. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.


Таблиця 4.6

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS


Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалоюОцінка

за шкалою ECTSОцінка

Пояснення


Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Методичні рекомендації до написання узагальнюючих реферативних робіт до заліку з фахової дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота»
NAU -> Правовий механізм реалізації смертної кари в усьому світі виник дуже давно, але з плином часу багато країн відмовилися від такого виду покарання, визнавши життя кожної людини найважливішою цінністю людства
NAU -> Теми рефератів з розділу
NAU -> Кафедра соціології та соціальних технологій
NAU -> Кафедра соціології та соціальних технологій
NAU -> Кафедра іноземних мов за фахом
NAU -> «18» Світлана литвинська
NAU -> Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка