Комунальний заклад сумської обласної радиСторінка2/15
Дата конвертації23.12.2017
Розмір0.53 Mb.
ТипПротокол засідання
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичних

практичних

І. Математика

36

11

25

1.1

Елементи теорії множин

4

2

2

1.2

Основи комбінаторики. Сполуки без повторень елементів.

3

1

2

1.3

Цілі числа. Подільність цілих чисел

3

1

2

1.4

Діофантові рівняння

3

1

2

1.5

Алгебраїчні рівняння, нерівності та їх системи

3

1

2

1.6

Функції та їх графіки. Квадратична функція.

3

1

2

1.7

Послідовності та прогресії. Метод математичної індукції та його модифікації

3

1

2

1.8

Основні методи доведення нерівностей

3

1

2

1.9

Текстові задачі

3

1

2

1.10

Розв’язування планіметричних задач

3

1

2

1.11

Конференції, конкурси, тематичні заходи

3

-

3

1.12

Підсумок

2

-

2

ІІ. Фізика

36

24

16

2.1

Вступ

4

2

2

2.2

Оптика

4

2

2

2.3

Механіка

4

2

2

2.4

Динаміка

4

2

2

2.5

Робота та енергія

4

2

2

2.6

Теплота

4

2

2

2.7

Електрика

4

2

2

2.8

Магнетизм

4

4
2.9

Атом і атомне ядро

4

2

2

ІІІ. Основи науково-дослідницької роботи у відділеннях математики, фізики та астрономії, економіки, комп'ютерних і технічних наук з секцій:

- математики; прикладної математики, математичного моделювання;

- економічної теорії та історії економічної думки; мікроекономіки та макроекономіки; фінансів, грошового обігу та кредитів;

- комп’ютерних систем та мереж; безпеки інформаційних та телекомунікаційних систем; технології програмування;

- інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту; Internet технологій та WEB дизайну; мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм;

- теоретичної фізики; експериментальної фізики; астрономії та астрофізики;

- технологічні процеси та перспективні технології; електроніка та приладобудування; матеріалознавства; авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка;

- інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій; екологічно безпечних технологій та ресурсозбереження; науково-технічної творчості та винахідництва36

13

23

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Розділ І. Математика (36 год.)

 1. 1 Елементи теорії множин (4 год.)

Теоретична частина. Множина. Елементи множини. Види множин (порожня множина, скінченні та нескінченні; упорядковані та невпорядковані множини). Підмножина. Операції з множинами (об’єднання, переріз і різниця). Кількість підмножин скінченної множини. Розбивання на класи. Способи задання множин. Діаграми Ейлера-Вена.

Практична частина. Розв’язування задач на основні операції з множинами. Використання діаграм Ейлера-Вена під час розв’язування задач.

  1. Основи комбінаторики (3 год.)

Теоретична частина. Основні правила комбінаторики (правило додавання та правило множення). Комбінаторні задачі та безпосередній перебір. Сполуки без повторень елементів. Перестановки, розміщення, комбінації. Властивості комбінацій. Трикутник Паскаля. Біном Ньютона. Властивості біноміальних коефіцієнтів.

Практична частина. Розв’язування комбінаторних задач. Використання основних правил комбінаторики та сполук без повторень. Розв’язування рівнянь і нерівностей, що містять комбінаторні вирази. Використання бінома Ньютона.

  1. Цілі числа. Подільність цілих чисел (3 год.)

Теоретична частина. Подільність і остачі. Китайська теорема про остачі. Прості та складні числа. Основна теорема арифметики. Конгруенції. Періодичність останньої цифри під час зведення до степеня. Ознаки подільності. НСК, НСД. Алгоритм Евкліда. Десятковий запис числа. Останні цифри точного квадрату.

Практична частина. Дії над цілими числами. Використання алгоритму Евкліда. Різні задачі на подільність. Знаходження остач.

  1. Діофантові рівняння (3 год.)

Теоретична частина. Діофантові рівняння першого степеня. Основні методи розв’язування діофантових рівнянь вищих степенів (розклад на множники, використання подільності, виділення цілої частини, виділення повного квадрата, метод «проб», використання симетричності, метод нескінченного спуску).

Практична частина. Розв’язування діофантових рівнянь різними методами.

  1. Алгебраїчні рівняння, нерівності та їх системи (3 год.)

Теоретична частина. Лінійні рівняння та нерівності. Квадратний тричлен. Квадратні рівняння. Нестандартні методи розв’язування рівнянь (виділення повного квадрата, використання методу невизначених коефіцієнтів, розв’язування рівнянь відносно коефіцієнтів).

Практична частина. Розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем різними методами. Рівняння та нерівності з модулем та параметром.

  1. Функції та їх графіки (3 год.)

Теоретична частина. Елементарні функції. Їх властивості та графіки. Квадратична функція. Перетворення графіків функцій. Композиція функцій. Складені функції. ГМТ.

Практична частина. Побудова графіків функцій методом геометричних перетворень. Знаходження області визначення функції. Дослідження на парність. Побудова графіків функцій з модулем. Додавання та множення графіків.

  1. Послідовності та прогресії.

Метод математичної індукції та його модифікації (3 год.)

Теоретична частина. Числові послідовності, способи задання. Властивості (монотонність, обмеженість). Арифметична та геометрична прогресії. Метод математичної індукції.

Практична частина. Розв’язування задач на арифметичну та геометричну прогресії. Обчислення сум. Використання методу математичної індукції. Розв’язування олімпіадних задач.

1.8  Основні методи доведення нерівностей (3 год.)

Теоретична частина. Числові нерівності та їх властивості. Методи доведення нерівностей. Нерівність Коші, Коші–Буняковського, нерівність обернених величин. Геометричні нерівності. Метод підсилення.

Практична частина. Доведення нерівностей різними методами.

1.9 Текстові задачі (3 год)

Теоретична частина. Задачі на переливання та зважування. Задачі на рух та сумісну роботу. Концентрація та відсотковий вміст. Логічні задачі.

Практична частина. Розв’язування задач на складання рівнянь, нерівностей та їх систем. Математичне моделювання. Задачі з недостатніми та надлишковими даними. Задачі на знаходження оптимального варіанта.

1.10 Розв’язування планіметричних задач (3 год.)

Теоретична частина. Огляд основних теоретичних положень геометрії. Подібність та інверсія. Визначні точки та лінії трикутника. Цікаві теореми геометрії (теорема Птоломея, Чеви, Менелая та інші).

Практична частина. Розв’язування задач різними методами (метод геометричних побудов, метод допоміжного кола, метод площ, метод перетворень).

1.11 Конференції, лекторії, конкурси, тематичні заходи (3 год.)

Участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах, турнірах, тематичних заходах. Зустрічі з науковцями. Наукові читання, лекторії.1.13 Підсумок (2 год.)

Підведення підсумків роботи за навчальний рік. Захист проектів. Завдання на літні канікули.
Каталог: informacijno-resursnij-centr -> programne-zabezpechennja.html?file=files -> docs -> Metodika -> Naukovo-metodichni%20materiali
Naukovo-metodichni%20materiali -> Комунальний заклад сумської обласної ради
Naukovo-metodichni%20materiali -> Комунальний заклад сумської обласної ради -обласний центр позашкільної освіти
Naukovo-metodichni%20materiali -> Рецензенти
Naukovo-metodichni%20materiali -> Комунальний заклад сумської обласної ради
Naukovo-metodichni%20materiali -> Управління освіти Шосткинської міської ради
Naukovo-metodichni%20materiali -> Комунальний заклад Сумської обласної ради
Naukovo-metodichni%20materiali -> Комунальний заклад сумської обласної ради
Naukovo-metodichni%20materiali -> «Обласна заочна школа флористики та фітодизайну»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка