Розділ ІІ. Фізика (36 год.)Сторінка3/15
Дата конвертації23.12.2017
Розмір0.53 Mb.
ТипПротокол засідання
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Розділ ІІ. Фізика (36 год.)

2.1 Вступ (4 год.)

Теоретична частина. Фізика як природнича наука. Фізичні тіла і фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та оптичні явища в природі та техніці. Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Вимірювання та вимірювальні прилади. Фізичні величини та їх одиниці. Тіла і речовина. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Тверді тіла: кристалічні та аморфні. Пружність і пластичність твердих тіл. Маса тіла та одиниці маси. Вимірювання маси тіл. Густина речовини та одиниці її вимірювання. Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія.

Практична частина. Вирішення задач за темами: будова тіл, пружність, густина і маса.

2.2 Оптика ( 4 год.)

Теоретична частина. Оптичні явища в природі. Дисперсія світла. Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало. Проходження світла в різних оптичних середовищах. Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Фотометрія. Сила світла і освітленість.

Практична частина. Заломлення світла на межі двох середовищ. Побудова зображень, що дає тонка лінза.2.3 Механіка (4 год.)

Теоретична частина. Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Пройдений тілом шлях. Швидкість руху та одиниці швидкості. Вимірювання швидкості руху тіла.

Види рухів. Середня швидкість нерівномірного руху. Прямолінійний рівномірний рух. Графіки руху тіла. Обертальний рух тіла. Період та частота обертання. Місяць – природний супутник Землі. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники. Звук. Джерела і приймачі звуку. Характеристики звуку. Швидкість поширення звуку. Сприймання звуку людиною. Відбивання звуку.

Практична частина. Вирішення задач за темами механічний рух, додавання швидкостей, графіки, період та частота обертального та коливального руху.

2.4 Динаміка ( 4 год.)

Теоретична частина. Взаємодія тіл. Результат дії сил: деформація і зміна швидкості. Інерція. Маса як міра інертності тіла. Сила та одиниці сили. Графічне зображення сили. Складання сил, що діють вздовж однієї прямої. Рівновага сил. Момент сили. Умова рівноваги важеля. Блок. Прості механізми. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука. Вимірювання сил. Динамометри. Земне тяжіння. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість. Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску. Тиск рідин і газів. Манометри. Закон Паскаля. Сполучені посудини. Насоси.

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Дослід Торрічеллі. Барометри. Залежність тиску атмосфери від висоти. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Гідростатичне зважування. Умови плавання тіл.

Практична частина. Вирішення задач за темами: взаємодія тіл, складання сил, сила тертя, сила Архімеда.

2.5 Робота та енергія (4 год.)

Теоретична частина. Механічна робота. Одиниці роботи. Потужність та одиниці її вимірювання. Машини і механізми. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів. “Золоте правило” механіки. Кінетична і потенціальна енергія. Перетворення одного виду механічної енергії в інший. Закон збереження механічної енергії.

Практична частина. Вирішення задач за темами.

2.6 Теплота ( 4 год.)

Теоретична частина. Тепловий стан тіл. Температура тіла. Вимірювання температури. Теплообмін. Види теплопередачі. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Тепловий баланс. Теплота згорання палива. ККД нагрівника. Тверді тіла та їх властивості. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури. Плавлення і кристалізація твердих тіл. Температура плавлення. Питома теплота плавлення. Рідини та їхні властивості. Вода в різних агрегатних станах. Випаровування і конденсація рідин. Температура кипіння. Питома теплота пароутворення. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах. Принцип дії теплових машин. Теплові двигуни. Двигун внутрішнього згорання. Екологічні проблеми використання теплових машин.

Практична частина. Вирішення задач за темами: температура, тепловий баланс, агрегатні стани, перетворювання енергії.2. 7 Електрика ( 4 год. )

Теоретична частина. Електризація тіл. Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Електричний струм. Електричне коло. Сила струму. Електрична напруга. Вольтметр. Електричний опір. Залежність опору провідника від температури, його довжини і площі поперечного перерізу та матеріалу. Закон Ома для ділянки електричного кола. Зєднання провідників. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца. Струм у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників. Залежність струму в напівпровідниках від температури. Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряд. Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, техніці.

Практична частина. Вирішення задач за темами: електричне поле, електричний струм, напруга, опір, робота струму.2.8 Магнетизм ( 4 год.)

Теоретична частина. Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів. Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електричні двигуни. Гучномовець. Електровимірювальні прилади. Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея. Гіпотеза Ампера.

2.9 Атом і атомне ядро ( 4 год.)

Теоретична частина. Атом і атомне ядро. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Активність радіонуклідів. Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні. Екологічні проблеми ядерної енергетики. Іонізуюча дія радіоактивного випромінювання. Дозиметри. Природний радіоактивний фон. Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.

Практична частина. Вирішення задач за темами: магнітне поле, радіоактивність.ІІІ. Основи науково-дослідницької роботи у відділеннях математики, фізики та астрономії, економіки,

комп'юторних і технічних наук
Поняття про науку. Форми та методи наукових досліджень.

Основні поняття та зміст науково-дослідницької роботи
Теоретична частина. Поняття про науку. Роль науки у суспільстві, її значення. Поняття про дослідницьку діяльність. Види науково-дослідницьких робіт. Вибір теми науково-дослідницької роботи. Форми та методи наукових досліджень (спостереження, експеримент, індуктивні й дедуктивні методи). Методи збирання інформації, роботи з літературою та іншими джерелами інформації.

Основні вимоги до оформлення науково-дослідницької роботи. Структура роботи: титульний аркуш, зміст, перелік умовних позначень і скорочень, вступ, основна частина, висновки, список використаної літератури, додатки.Практична частина. Консультування з питань вибору теми науково-дослідницької роботи. Вибір методу дослідження залежно від специфіки роботи учня. Використання різних джерел інформації за тематикою роботи учня. Написання та оформлення науково-дослідницької роботи.

Вищий рівень, другий рік навчання, 10 клас.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН№ з/п

Каталог: informacijno-resursnij-centr -> programne-zabezpechennja.html?file=files -> docs -> Metodika -> Naukovo-metodichni%20materiali
Naukovo-metodichni%20materiali -> Комунальний заклад сумської обласної ради
Naukovo-metodichni%20materiali -> Комунальний заклад сумської обласної ради -обласний центр позашкільної освіти
Naukovo-metodichni%20materiali -> Рецензенти
Naukovo-metodichni%20materiali -> Комунальний заклад сумської обласної ради
Naukovo-metodichni%20materiali -> Управління освіти Шосткинської міської ради
Naukovo-metodichni%20materiali -> Комунальний заклад Сумської обласної ради
Naukovo-metodichni%20materiali -> Комунальний заклад сумської обласної ради
Naukovo-metodichni%20materiali -> «Обласна заочна школа флористики та фітодизайну»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка