Комунікаційні технологіїСкачати 382.15 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації18.10.2018
Розмір382.15 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5


Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»


Кафедра журналістики

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор_______________________

“____”____________________ 20___ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


Спеціальність 061 – Журналістика
Факультет філології

Івано-Франківськ – 2017 рік


Робоча програма КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
для студентів за напрямом підготовки Журналістика,
вересень, 2017 р. – 19 с.
Розробник:

Холод Олександр Михайлович, доктор філологічних наук,

професор кафедри журналістики
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри журналістики
Протокол від “26”серпня 2017 р. № 1
Завідувач кафедри:
__________________ Марчук Ганна Іванівна

“26”серпня 2017р.


Схвалено методичною радою факультету філології.

Протокол від “29”серпня 2017 р. № 1


“26”серпня 2017 р.

Голова _______________ (доц. Мартинець А.М.)


1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

06 – Журналістика

(шифр і назва)Нормативна

(за вибором)Напрям підготовки

061 – Журналістика

(шифр і назва)Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

_____________________


Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

1-й

_____-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

______________________________________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 180

1-й

_____-й

Лекції

Тижневих годин

для денної форми навчання:


аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 8Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

24 год.

__ год.

Практичні, семінарські

36 год.

__ год.

Лабораторні

__ год.

__ год.

Самостійна робота

120 год.

__ год.

Індивідуальні завдання: ___год.

Вид контролю:

екзамен

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 33:67 відсотків.2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу – дати знання теоретичних основ комунікації, врахувати й закріпити знання, отримані студентами в межах курсу «Комунікаційні технології», поповнити уявлення про сучасні комунікаційні технології і прищепити навички їхнього використання.

Завдання курсу – навчити студентів планувати ідентифікацію й ефективне застосування комунікаційних технологій. Обирати адекватні до цілей і завдань комунікації засоби, стратегії і тактики.

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни сучасні проблеми менеджменту рівень вищої освіти магістерський
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія постмодерну ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія громадської думки ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites -> Навчальна програма
sites -> Навчальна програма нормативної дисципліни
sites -> Робоча навчальна програма
sites -> Програма навчальної дисципліни друга іноземна мова (польська) Підготовки бакалавра
sites -> Навчальна програма нормативної дисципліни Соціологія міста”
sites -> Кафедра іноземних мов


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка