Концептуальні засади виховної роботи в уіпаСкачати 304.35 Kb.
Сторінка1/28
Дата конвертації10.09.2018
Розмір304.35 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор О.Е.Коваленко

« « 2009 р.КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

В УКРАЇНСЬКІЙ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ АКАДЕМІЇ

Харків 2009КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В УІПА
Радикальні зміни, що відбуваються у нашому суспільстві, спричинені ними гуманістичні та демократичні зрушення у світогляді, ідеології, науці та культурі потребують формування і впровадження нової концепції виховної роботи, яка має стати основою підготовки студентської молоді до самостійної, активної та творчої життєдіяльності в нових соціальних та культурних умовах, важливим чинником формування особистості сучасного типу, свідомого громадянина України, патріота Української держави.

Виховання є важливою формою взаємозв’язку особи і суспільства, адже мова йде, насамперед, про динаміку особистісного розвитку людини. Особистість слід розглядати не тільки як об’єкт відповідного виховного формуючого впливу, а, перш за все, як творчого суб’єкта, здатного зробити вибір і нести відповідальність за нього.

Потреба у впровадженні нової концепції виховної роботи обумовлена, насамперед, необхідністю приведення виховного впливу у відповідність до нової системи ціннісних орієнтацій та соціальних нормативів, які визначають духовний розвиток України у третьому тисячолітті. Сучасна світова гуманістика виходить з того, що саме людина, її права та обов’язки, запити та потреби мають перебувати у центрі уваги держави та суспільства.

Стратегічною метою демократичної держави є ідея олюднення усього простору соціальних відносин. Домінуючою тенденцією виховного впливу є свідома діяльність студента, що керується критеріями знання, професіоналізму, усвідомленням власної відповідальності як за себе, так і за суспільство в цілому. Саме завдяки виховній роботі в академії готується нова генерація української інтелігенції, ядро національної інтелектуальної еліти.

Особливого значення виховна робота набуває у період трансформації суспільства, яке відчуває на собі тягар кризових негараздів.

Виховна робота, що проводиться в УІПА, покликана захистити майбутніх спеціалістів від негативних для їх фізичного, морально-психологічного розвитку факторів та формувати гуманістичні цінності студентів.

Головною ознакою сучасної методики виховної роботи є забезпечення самостійного мислення, здатності приймати нестандартні рішення (інноваційний стиль мислення), розуміння і визнання відмінностей між людьми у культурі, побуті та звичаях, у переконаннях та віруваннях як між народами, так і між етнічними, релігійними та іншими групами, вільно орієнтуватись у складних обставинах суспільного та особистого життя.

Щоб виховати висококультурного інженера-педагога необхідно створити такі умови, щоб сформувати у нього внутрішню потребу спрямувати свої знання та результати матеріального виробництва на духовне удосконалення своєї особистості, інших людей, усього суспільства.

Виховна робота в УІПА базується на відповідних нормативно-правових документах: Конституції України, Законі України “Про вищу освіту”, Законі України “Про професійно-технічну освіту”, Законі України “Про освіту ”, Державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття), Концепції національного виховання студентської молоді, Загальній декларації прав людини, Концептуальних засадах гуманітарної освіти в Україні (вища школа), Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Рекомендаціях Всеукраїнського семінару заступників ректорів з гуманітарної освіти та виховання в закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації (Київ, 9-11 листопада 1997р.), Законі України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, Указі Президента України “Про стипендії Президента України для найбільш обдарованих молодих митців України” № 490/95 від 29 червня 1995р., Постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 №1834 «Про затвердження програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року», Указі Президента України від 18.10.01 №992/2001 «Про національну програму правової освіти населення», обласній програмі «Вчитель»,Указі Президента України від 04.07.05 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Державній цільовій програмі роботи з обдарованою молоддю на 2007 – 2010 роки та інших нормативно-правових документах і методичних рекомендаціях.

Вона спирається на багатовікову історію Українського державотворення, створену впродовж віків самим народом систему поглядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв. Виховна робота покликана формувати світоглядну позицію молодої людини, ціннісні орієнтації особистості на основі українських народних традицій виховання і передового педагогічного досвіду.

Зміцненню духовних засад суспільства, захисту моралі та підвищенню ролі виховної роботи серед усього населення, в тому числі і студентської молоді, сприяє реалізація Указу Президента України “Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян”.  1. Каталог: library -> Shapka
   library -> Мова І професія
   library -> Концепція життєвого циклу (ЖЦ) підприємства та її використання в побудові системи управління
   library -> Науковий збірник
   library -> Передумови та технології створення освітніх інтернет-ресурсів постановка проблеми
   library -> Державний вищий навчальний заклад «дніпропетровський транспортно-економічний коледж» затверджу ю: Заст директора з нр
   library -> Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
   library -> Программа утверждена коллегией мо арк от
   Shapka -> Звіт – план роботи бібліотеки 2008 – 2009 р р


   Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка