Контрольна робота семестр Семестр 5, Екзамен семестр Індекс рб -12 030401/12Скачати 455.81 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації14.07.2018
Розмір455.81 Kb.
ТипКонтрольна робота
  1   2   3   4


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи

_______________ А. Полухін

«____»________________2013 р.


Система менеджменту якості
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

(додаток)навчальної дисципліни

«Інформаційне право»

(за кредитно-модульною системою)


Галузь знань: 0304 «Право»

Напрям: 6.030401 «Правознавство»


Курс – 3

Лекції – 4 (4, -)

Практичні заняття – 4 (-, 4)

Самостійна робота – 64 (20, 44)

Усього (годин/кредитів ECTS) – 72/2
Контрольна робота – 6 семестр

Семестр – 5, 6

Екзамен – 6 семестр


Індекс РБ -12-6.030401/12-2.1.4

СМЯ НАУ РНП ІЗДН 13.01.02-01-2013

Робоча навчальна програма дисципліни «Інформаційне право» розроблена на основі робочого навчального плану № РБ-12-6.030401/12 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.030401 "Правознавство", навчальної програми денної форми навчання індекс __________________, затвердженої ректором __________201 р., та робочої навчальної програми цієї дисципліни денної форми навчання індекс ____________________, затвердженої проректором з навчальної роботи _______________201 р., «Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)» та «Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання», затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од та наказу ректора від 12.04.2005 № 81/од.


Робочу навчальну програму розробив:

кандидат юридичних наук, ст. викладач ______________ Нашинець-Наумова А.Ю.

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри конституційного і адміністративного права, протокол № «1» від «21» січня 2013 р.
Завідувач кафедри ____________________ Колпаков В.К.
Робоча навчальна програма обговорена і схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради ІЗДН, протокол №____ від «____» __________ 2013 р.
Голова НМРР ______________________ Шаповал Н.С.
«УЗГОДЖЕНО»

Заст. директор ІЗДН

______________Н. Шаповал

«_____»_____________ 2013 р.


Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік
Каталог: bitstream -> NAU -> 35710
NAU -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота»
NAU -> Правовий механізм реалізації смертної кари в усьому світі виник дуже давно, але з плином часу багато країн відмовилися від такого виду покарання, визнавши життя кожної людини найважливішою цінністю людства
NAU -> Теми рефератів з розділу
NAU -> Кафедра соціології та соціальних технологій
NAU -> Кафедра соціології та соціальних технологій
NAU -> Кафедра іноземних мов за фахом
NAU -> «18» Світлана литвинська
NAU -> Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
35710 -> Методичні вказівки щодо формування навчально-методичного комплексу з навчальної дисципліни Інформаційне право Шифр документа


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка