Міністерство аграрної політики та продовольства УкраїниСторінка15/15
Дата конвертації11.10.2018
Розмір0.66 Mb.
ТипКонтрольна робота
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Міністерство аграрної політики та продовольства України

Новочорторийський державний аграрний технікум
Варіант № 17

комплексної контрольної роботи

з української літератури
Завдання 1-10 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких одна правильна.

Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей
1. Визначте жанр твору Довженка «Україна в огні»:


а) оповідання;

б) кіноповість;

в) роман;

г) новела.2. Укажіть справжнє прізвище письменника, який обрав літературний псевдонім В.Барка:
а) Лозов`ягін;

б) Губенко;

в) Кандиба;

г) Очерет.3. Що стало причиною загибелі українських селян ( за романом В.Барки «Жовтий князь)?
а) війна;

б) неврожай;

в) стихійне лихо;

г) комуністичні репресії


4. Коротке лаконічне судження, яке в стислій формі містить глибоку думку:
а) цитата;

б) байка;

в) афоризм;

г) анекдот.5. І. Драч належить до
А «розстріляного відродження»

Б шістдесятників

В Празької школи

Г постшістдесятників6. За жанром «Зав’язь» - це
А роман

Б трагедія

В повість

Г новела


7. Марусю Чурай судять за звинуваченням
А у покатоличенні

Б у шпигунстві

В у крадіжці

Г у вбивстві8. . Ім’я поета — автора афоризмуПоезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.


А В. Симоненко

Б І. Драч

В Л. Костенко

Г В. Стус9. Перший друкований твір О.Кобилянської :
а) «Людина»;

б) «Земля»;

в) «Апостол черні»;

г) «Царівна».


10. Посада В. Неборака в угрупуванні «Бу-ба-бу»:
а) Підскарбій;

б) Писарчук;

в) Патріарх;

г) Прокуратор.

Завдання 11-12 мають на меті встановлення відповідності між рядками.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть цю букву в бланк відповідей.

11. Установіть відповідність між персонажем і його характеристикою (роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»).Персонаж

Характеристика

1. Максим Ґудзь

А дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка

2. Чіпка

Б перший дукач на все Гетьманське, перша голова в повісті, найщиріший земець

3. пан Польський

В свій, на прибуток напрямлений розум

4. Грицько

Г палкий, як порох, сміливий, як голодний вовк
Д заліз у якийсь полк, терся до передніх вельмож, поки дотерся…до Пісок

12. Установіть відповідність між жанром і назвою твору.Назва твору

Жанр твору

1 «Ти знаєш,що ти людина»

А інтимна

2 «Так ніхто не кохав»

Б політична

3 «Сто років, як сконала Січ»

В філософська

4 «Гімн»

Г громадянська
Д пейзажна


Сформулюйте самостійно відповідь до завдань13-14 і запишіть її на відведених рядках бланку відповідей
13. Вид епічного твору, у якому широко охоплені важливі й складні суспільні процеси, всебічно і в розвитку показні численні персонажі впродовж тривалого часу, – це…
14. Двоскладова стопа з наголосом на другому складі – це…

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Новочорторийський державний аграрний технікум
Варіант № 18

комплексної контрольної роботи

з української літератури
Завдання 1-10 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких одна правильна.

Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей1.Вірш «Два кольори» написав


А В.Симоненко

Б А. Малишко

В Д. Павличко

Г. В. Стус2. За жанром «Диво» - це
А роман

Б трагедія

В повість

Г новела


3. Жанр твору «Маруся Чурай»
А історична поема.

Б історичний роман у віршах.

В філософський роман .

Г епопея.4. Який роман починається епіграфом:Хто звів семибрамні Фіви?

В книгах стоять імена королів.

А хіба королі лупали скелі й тягли каміння?


А «Диво»

Б «Собор»

В «Слово про похід князя Ігоря»

Г «Зав’язь»5. Яку пору року зображено в оповіданні Г.Тютюнника «Зав`язь»?
А) зиму;

Б) весну;

В) літо;

Г) осінь.6. Музичний колектив, із яким співпрацює Ю. Андрухович:а) «С.К.А.Й.»;

б) «Плач Єремії»;

в) «Скрябін»;

г) «Мандри»;7. Посада В. Неборака в угрупуванні «Бу-Ба-Бу»:а) Підскарбій;

б) Писарчук;

в) Патріарх;

г) Прокуратор;8. Порушення загальноприйнятої граматичної послідовності мови; перестановка частин фрази, яка надає їй особливої виразності:
А) анафора;

Б) метафора;

В) інверсія;

Г) еліпсис.9. Народився Карпенко-Карий:
а) на Київщині;

б) на Херсонщині;

в) на Єлисаветградщині;

г) на Полтавщині


10. Назвіть літературний псевдонім матері Лесі Українки:
а) Ганна Барвінок;

б) Олена Теліга;

в) Олена Пчілка;

г) Дніпрова Чайка.

Завдання 11-12 мають на меті встановлення відповідності між рядками.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть цю букву в бланк відповідей
11. Установіть відповідність між персонажем і його характеристикою (роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»).

Персонаж

Характеристика

1. Мотря

А Маленька, кругленька, швидка й жвава, одягнена в зелене убрання, вона здавалася русалкою

2 Галя

Б З року на рік, підростаючи та розумнішаючи, робилася все хижіше та хижіше; до горілки привчилася, як до води

3 Христя

В Не судилося ... щастя. Не зазнала вона його змалку, не бачила дівкою, жінкою, не сподівалася замужньою вдовою

4 Явдоха

Г 3 чорними очима, ... з циганським кучерявим волоссям
Д Часто й густо думала вона: чи вже людям можна жити правдою?

12. Установіть відповідність між автором і назвою твору.Назва твору

Автор

1 «Біг Мак»

А Т.Шевченко

2 «Балада про соняшник»

Б І.Драч

3 «Катерина»

В С.Жадан

4 «Intermezzo»

Г М.Коцюбинський
Д Марко Вовчок

.

Сформулюйте самостійно відповідь до завдань13-14 і запишіть її на відведених рядках бланку відповідей
13. Складова частина композиції, головний ланцюг подій у творі, їх перебіг,

конфлікти, взаємини між персонажами – це…


14. Двоскладова стопа з наголосом на першому складі – це…

Критерії оцінювання
Комплексна контрольна робота з української літератури для заміру знань студентів технікуму складена відповідно до навчальної програми з української літератури для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації і має на меті перевірити результати навченості студентів з даного предмета.

У контрольній роботі міститься 30 варіантів завдань, кожен з яких має першу, другу і третю частини:  • до складу першої частини варіанту входять завдання з вибором однієї правильної відповіді із запропонованих чотирьох (лише одна правильна відповідь у кожному завданні), кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, що складатиме в сумі – 10 балів;

  • у другій частині наявні 2 завдання по чотири рядки у кожному , що мають на меті встановити правильні відповідності між рядками зліва та справа (до кожного рядка, позначеного цифрою, добирається відповідник, позначений буквою), кожна правильна встановлена пара оцінюється в 1 бал, що складе в сумі 8 балів ;

  • третя частина містить 2 завдання відкритої форми з короткою інформацією для побудови відповіді (завдання вважається виконаним правильно, якщо студент самостійно записав правильну відповідь у бланк), кожне завдання оцінюється в 2 бали, що в сумі складає 4 бали.

Таким чином, максимальна кількість балів за роботу – 22. Набрану кількість балів викладач повинен поділити на 2. Якщо набрано не цілу кількість балів, то результат округлюється на користь студента ( наприклад,якщо студент набрав 17 балів, то його загальна оцінка за контрольну роботу становить 9 балів).

Ключ до тестових завдань комплексної контрольної роботиз Завдання варіант


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

в

б

а

а

а

а

а

б

в

г

2

а

г

г

в

б

г

а

г

в

б

3

б

б

в

г

в

а

в

в

а

г

4

в

в

б

б

в

б

б

г

г

в

5

г

в

г

б

а

г

б

в

б

а

6

в

г

а

в

б

а

в

а

а

г

7

в

г

г

а

а

а

б

г

б

в

8

а

б

б

а

г

г

в

а

в

в

9

г

а

в

а

в

а

а

в

б

а

10

г

б

б

б

в

г

б

г

б

а

11

а

а

а

г

г

г

б

б

г

б

12

б

б

б

в

в

а

г

г

а

А

13

г

г

а

а

г

г

в

г

г

Б

14

а
а

б

б

г

б

в

г

Б

15

а

в

а

а

а

в

а

г

б

Б

16

б

б

б

в

б

б

г

г

в

А

17

б

г

г

в

б

г

г

в

а

г

18

в

а

б

а

б

б

г

в

б

в

Ключ до завдань на встановлення відповідності та самостійної відповіді№ завдання

варіант11.1

11.2

11.3

11.4

12.1

12.2

12.3

12.4

13

14

1

б

в

А

г

в

б

г

а

повість

Тема

2

б

г

В

д

б

г

в

а

Комедія

ямб

3

б

д

А

в

б

в

г

А

новела

Імпресіонізм

4

А

В

Д

Г

Б

Г

А

В

Байка

Модернізм

5

Г

А

Д

В

В

А

Г

Б

Афоризм

Алітерація

6

В

Д

Г

Б

В

Б

А

Г

Алегорія

Поема

7

А

Б

Г

В

В

Г

Б

А

Враження

Сонет

8

А

Г

Б

Д

Б

А

В

Г

Повість

Паралелізм

9

Б

А

Г

Д

В

Б

Г

А

Біблія

Імпресіонізм

10

В

Г

А

Б

Г

Б

А

Д

Послання

Силаботонічне

11

Д

Г

В

Б

В

д

Г

Б

Ідея

Елегія

12

Б

А

В

Д

Б

В

г

д

Композиція

Драма-феєрія

13

Г

А

Д

В

Г

а

Д

б

Кульмінація

Балада

14

Г

А

В

Б

б

г

в

а

Пейзаж

Білий

15

В

Д

А

Г

б

г

а

в

Оповідання

Епілог

16

А

Б

Г

В

в

г

б

а

Новела

Метафора

17

Г

А

Д

В

В

А

Г

Б

Роман

Ямб

18

В

Д

Г

Б

В

Б

А

Г

Сюжет

хорей
Каталог: attachments
attachments -> Тема. Роль вірусів у природі та в житті людини мета
attachments -> Курсова робота з художньої культури з теми виконала курсант
attachments -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
attachments -> Панасовський Ігор Вікторович Лисянка 2015р. Анотація велике значення для розвитку активної розумової діяльності в навчанні має не тільки засвоєння навчального матеріалу, а й контроль І самоконтроль знань. Біля 70% урок
attachments -> Державний вищий навчальний заклад
attachments -> Урок «Поняття про колір. Змішування кольорів»
attachments -> Тема уроку. Ліки загального доступу та їх застосування під час надання першої медичної допомоги
attachments -> Економіко-географічна характеристика Індії
attachments -> Психологічна культура як складник професіоналізму викладача
attachments -> Тема. Абсолютна І відносна висота точок місцевості. Зображення на плані нерівностей поверхні на плані та карті


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка