Корнієнко Ігор Олексійович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології робоча програмаСторінка2/24
Дата конвертації18.10.2018
Розмір0.51 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 4

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

(шифр і назва)Нормативна


Спеціальність

_______6.030102 психологія

(шифр і назва)


Модулів – 1

Спеціалізація

Спеціальна психологія; Психологія управлінняРік підготовки

Змістових модулів – 2

3-йІндивідуальне науково-дослідне завдання (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 150

6-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 6,7


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

28 год.

год.

Практичні, семінарські

28 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

94 год.

год.

Індивідуальні завдання:

год.

Вид контролю:

залік

залік


  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу «Психологія сім’ї»: засвоєння студентами  на основі наукового підходу цілісної системи знань стосовно психологічних особливостей функціонування сімейної системи.

Ознайомлення зі структурою, динамікою, умовами функціонування, завданнями та особливостями життєвих циклів сім’ї, правилами перебігу процесу консультування сім’ї; надбання умінь і навичок, необхідних в процесі консультування сім’ї. Надбання особистісних якостей психолога, формування його життєвої позиції, поглядів, що мають ґрунтуватися на науковому підході до вивчення сім’ї. Мета занять - розкрити психологічні особливості сучасної сім’ї, об’єктивні і суб’єктивні умови її розвитку, показати роль сім’ї в житті та розвитку людини, навчити студентів аналізувати феномени, пов'язані з сімейним життям з наукових позицій, підготувати їх до сімейного психологічного консультування.Вивчення дисципліни передбачає застосування методу порівняльного аналізу зарубіжних та вітчизняних теорій психологічних особливостей сім’ї в актуальному соціо-культурному українському просторі, системну організацію знань, активне навчання, творче оперування засвоєними знаннями та поняттями, розуміння перспектив розвитку сучасної української сім’ї. Курс передбачає 150 годин, з яких 56 аудиторні (28 год. лекційних і 28 семінарських) і 94 год. самостійної роботи. Формою контролю якості знань студентів є залік.

Міждисциплінарні зв’язки: «Вікова психологія», «Основи психологічного консультування», «Психологія особистості».
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Філологічний факультет
2014 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів магістратури Херсон 2016 ббк
2014 -> З “Порівняльно-історичного І типологічного мовознавства” для студентів V курсу
2014 -> Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни
2014 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 10 11 класи академічний рівень зі змінами
2014 -> Робоча програма навчальної дисципліни історія релігії львів 2015 рік Робоча програма навчальної дисципліни «Історія релігії»
2014 -> Міністерство аграрної політики України
2014 -> Міністерство аграрної політики України
2014 -> Робоча програма навчальної дисципліни історія україни (гсе 01)
2014 -> Пуховська Валентина Василівна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка