Критерії оцінки якості викладанняСкачати 79.33 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації02.04.2018
Розмір79.33 Kb.
ТипРеферат
  1   2

Реферат на тему:
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ

Викладачу слово дане для того, щоб

не присипати свою думку, а щоб

пробуджувати думку інших.

В. Ключевський.

Оцінка якості навчального заняття, семінарського, практичного, лабораторного, лекції - одна із найбільш складних проблем в педагогічній науці і практиці. Успішне її вирішення залежить від наявності і правильного використання чітких якісних і кількісних критеріїв для кожного виду навчального заняття. Рекомендуються такі основні критерії оцінки якості лекції.

1. Зміст лекції: науковий рівень, відповідність новітним досягненям науки і практики, наявність узагальнень, наукова переконливість, відображення дискусійних питань, постановка наукових проблем, відповідність змісту лекції програмі і навчальному плану, виховна роль.

2. Професійне спрямування: формування професійного світогляду студентів на лекції, розширення їх соціальних знань, виховання любові до обраної професії, тобто зв'язок викладеного матеріалу з професійними інтересами підготовки спеціаліста.

3. Методичний рівень: застосування прийомів і методів активізації пізнавальної діяльності студентів на лекції, наступність змісту лекції в матеріалі вивчених і наступних навчальних дисциплін, врахування вимог суміжних курсів.

4. Структура лекції: наявність в лекції вступу з чітким формуванням теми і постановкою мети, логічна побудова (послідовність) взаємозв'язок окремих частин лекції, виділення кожного питання плану при послідовному викладанні змісту лекції, наявність в лекції плану, списку літератури, вступ і підсумок, які дозволяють осмислити лекцію в цілому, виділити її головну ідею і завдання для самостійної роботи.

5. Стиль лекції: якість, чіткість і доступність викладу думок, темп викладу матеріалу; доступний для конспектування, оптимальне використання наочних посібників, їх форма і сприйняття студентами, застосування технічних засобів навчання, контакт з аудиторією, раціональне поєднання усного викладу з використанням дошки.

6. Майстерність лектора: ступінь вільного володіння лекційним матеріалом .емоційність, культура мови, зовнішнй вигляд, тактовне ставлення до студентів, стриманість в дискусіях і відповідях на питання студентів, вміння зняти напругу і втому в аудиторії.

Сукупність перечислених показників достатньо повно відображує якісну характеристику лекції. Для кількісної характеристики по кожному критерію використовують таку шкалу: 9-8 балів - якість проявляється по всім складовим критеріям; 7-6 балів - якість проявляється досить часто, але не по всім складовим критерію; 5-4 балів - якість проявляється на 50% складових критерію; 3-2 балів - якість проявляється рідко і лише по окремих складовим критерію; І бал - якість відсутня по всім складовим критерію.

Сумування балів по всім критеріям і визначення середнього балу складає загальну характеристику лекції.
Навчальний заклад:______________________________

Циклова комісія _________________________________

код викладача ____________ , прізвище, ім'я, по батькові ___________________ спеціальність ____________ , курс _____________ , група __________________


п/п


Якість викладача

ОцінкаЧи було вам цікаво слухати лекції з даного курсу?.Як ви розумієте основні положення, які викладалися в лекції?


Як тісно, на вашу думку, лекційний курс був пов'язаний з іншими Формами навчання (практичними, консультаціями?)


Чи задоволені ви наочністю викладення матеріалу за допомогою дошки, технічних засобів, наочного приладдя?


Як ви оцінюєте темп викладення лектором матеріалу, що читається?


Яке значення, на вашу думку, має даний курс для вашої майбутньої спеціальності?Чи вільно, на вашу думку, викладався матеріал лекції?Як ви вважаєте, чи з захопленням читав викладач свої лекції?


Чи завжди, на вашу думку, лектор знаходив контакт з аудиторією?
10.

Який, на вашу думку, рівень культури мови викладача, його ерудиції?
11.

Яке, на вашу думку, відношення викладача до студентів?
12.

Чи об'єктивний, на вашу думку, викладач в оцінці знань студентів?
13.

Який вплив на формування ваших поглядів і світогляду вчинили лекції даної дисципліни й сам лектор?(Кожна якість чи параметр оцінюється за ІОО-бальною шкалою).


АНКЕТА «ВИКЛАДАЧ ОЧИМА СТУДЕНТА»
Код

Якість викладача

Оцінка

1.

Викладає матеріал ясно, доступно2.

Роз'яснює складні місця3.

Виділяє головні моменти4.

Вміє викликати та підтримати інтерес аудиторії до предмета5.

Слідкує за реакцією аудиторії6.

Ставить запитання, спонукає до дискусії7.

Дотримується логічної послідовності у викладенні8.

Демонструє культуру мови, чіткість дикції, нормальний темп викладення9.

Вміє зняти напругу і втому аудиторії10.

Орієнтує на використання вивченого матеріалу в майбутній професії та суспільній діяльності11.

Творчий підхід та інтерес до свого діла12.

Доброзичливість і такт по відношенню до студентів13.

Терпіння14.

Вимогливість15.

Зацікавленість в успіхах студентів16.

Об'єктивність в оцінці знань студентів17.

Повага до студентів18.

Приваблює високою ерудицією, манерою поведінки, зовнішнім виглядом19.

Сума балів20.

Ви закінчили оцінку майстерності ваших викладачів, щоб оцінити її обгрунтованість, просимо вказати, яку частину занять викладача ви відвідали (у процентах)Оцінка якостей викладача за частотою ъх прояву на заняттях (по 9-бальній шкалі) 9—8 — завжди, 7—-6 — часто, 5—4 — 50%, З—2 — рідко, 1— відсутні, О — не можу оцінити.Каталог: data -> file doc
data -> Характеристика твердого стану речовини
data -> Мова в житті людини
data -> Теорії походження біосфери та
data -> "Вклади культури І мистецтва XX століття у світову цивілізацію"
data -> Реферат на тему: Господарство країн
data -> Концепція необоротності й термодинаміка
data -> Масаж при травмах І захворювання нервової системи
data -> Вроджені ортопедичні деформації опорно-рухового апарату
file doc -> Охорона здоров’я Німеччини
file doc -> Молодіжна політика в Польщі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка