Логоритміка-форма організації корекційної музичної діяльностіСторінка1/13
Дата конвертації23.12.2017
Розмір0.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Логоритміка—форма організації корекційної

музичної діяльності”
Вашій увазі пропонується посібник з логоритміки, складений на основі досвіду роботи і практичного матеріалу, музичним керівником, Домрачевою О.М., за час роботи в групах з дітьми дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення. Цей посібник може бути використане в логопедичних дитячих садках, а також у спеціалізованих дитячих садах для дітей з ранніми проявами ортопедичних захворювань, які мають логопедичні групи. Особливу увагу приділено розвитку почуття музичного ритму і слухо-моторних координацій. У виборі пропонованих вправ необхідно орієнтуватися на ті рухові і музичні вміння та навички, якими повинна оволодіти кожна дитина по програмі групи дитячого саду (розділи «Музичне виховання», «Фізичне виховання»).
Логоритміка - це система рухових вправ, в яких різні рухи поєднуються з проголошенням спеціального мовного матеріалу. Це форма активної терапії, подолання мовного і супутніх порушень шляхом розвитку і корекції немовних і мовних психічних функцій і в кінцевому підсумку адаптація людини до умов зовнішнього і внутрішнього середовища. Зміцнюється кістково-м'язовий апарат, розвивається дихання, моторні, сенсорні функції, відчуття рівноваги, правильна постава, хода, грація рухів. Чим вище рухова активність дитини, тим краще розвивається його мова. З іншого боку, формування рухів відбувається за участю мови. Мова є одним з основних елементів в рухово-просторових вправах. Ритм мови, особливо ритм віршів, приказок, прислів'їв, сприяє розвитку координації, загальної і тонкої моторики довільної. За допомогою віршованій ритмічної мови виробляється правильний темп мовлення, ритм дихання, розвиваються мовний слух, мовна пам'ять.

В даний час відчувається дефіцит сенсорного виховання дітей, коли набагато важливішим вважається навчити дитину грамоті, ніж естетичним канонам. З нейропсихологічної точки зору, тенденція ранньої стимуляції функцій читання, письма, рахунку збіднює правопівкульний нервово-психічний потенціал дитини, такий необхідний для його гармонійного розвитку і, головне, призводить до втрат, непоправних в майбутньому.

Особливість методу полягає в тому, що в рухові завдання включається мовленнєвий матеріал, над якістю якого покликана працювати логопедична ритміка, музика не просто супроводжує рух, а є його керівним початком. Під впливом регулярних логоритмічних занять у дітей відбувається позитивна перебудова серцево-судинної, дихальної, рухової, сенсорної, речедвигательной, та інших систем, а також виховання емоційно-вольових якостей особистості.

Структура логоритмічних занять включає в себе розвиток пам'яті, уваги, оптико-просторових функцій,слухових функцій, рухової сфери, ручної моторики, артикуляційної моторики, мовної функціональної системи, звуковимови. У заняття включаються пальчикові ігри або масаж пальців, гімнастика для очей, різні види ходьби і бігу під музику, вірші, супроводжувані рухами, логопедична гімнастика, мімічні вправи, а також можуть бути вправи на релаксацію під музику, чистоговорки,мовні і музичні ігри.

У результаті логоритмічних занять реалізуються такі завдання: уточнення артикуляції, розвиток фонематичного сприйняття, розширення лексичного запасу, розвиток слухового уваги і рухової пам'яті, вдосконалення загальної і дрібної моторики, вироблення чітких, координованих рухів у взаємозв'язку з промовою, розвиток мелодико-інтонаційних і просодических компонентів, творчої фантазії та уяви.

Завдяки введенню логоритмічних вправ у структуру заняття це вимога виконується, зростає комунікативні спрямованість навчання. Застосування елементів логоритміки супроводжується максимальною концентрацією уваги дошкільнят. Музичний супровід надає сприятливу дію на нервову систему дітей, сприяє усуненню мовного дефекту і загальному розвитку.

Темпо-ритмічна організація мови є стержнем, який об'єднує і контролює всі складові усного мовлення, включаючи лексико-граматичний лад, артикуляторно-дихальну програму і весь комплекс просодичних характеристик. Сучасні нейропсихологічні дослідження показують, що без ритму розпадається будь-яка дія. Моторна природа почуття ритму дає можливість викликати у дітей відповідну реакцію на вплив за допомогою спеціальних вправ. Ритм - слухання, ритм - говоріння, ритм - лист: ці ланки ланцюга елементів логоритміки пропоную включити в корекційну роботу.

Раніше Логоритміка використовувалася для роботи з дітьми які заїкалися. В даний час заняття логоритміки проводяться в умовах звичайного дитячого садка, у відповідності з основними вимогами програми виховання в дитячому садку. Проте досвід показує, що елементи логоритміки можна з успіхом


застосовувати і в умовах логопедичного кабінету в ДНЗ і в школі.

Вашому маляті вже 3 роки, а він не розмовляє або говорить зрозумілою лише йому мовою. Є привід замислитися. Не слухайте доброзичливців і знайомих, які радять почекати ще небагато - до 4-5 років, коли дитина почне розмовляти сама. Ніхто не заперечує, що саме так і може статися, але сучасна логопедична практика все більше переконує нас у протилежному:

- З кожним роком нерозмовляючих дітей стає все більше і якщо пустити процес на самоплив, мова може не з'явиться взагалі або залишитися нерозбірливою назавжди;

- На ранніх етапах розвитку дитини легше скореггувати процес розвитку мовлення в позитивну сторону.

Мова - такий вид діяльності, для якого необхідна сформованість слухових та зорових функцій, а також рухових навичок. Для правильної вимови звуку дитині потрібно відтворити артикуляторний уклад, що складається зі складного комплексу рухів, при цьому артикуляція, голос і дихання повинні бути скоординовані в роботі.

На заняттях з логоритміки ми працюємо над взаємозв'язком між розвитком мови і формуванням загальної, дрібної і артикуляційної моторики.


Мета логоритміки:

Сприяти розвитку темпу і ритму мовного дихання, розвитку артикуляційної моторики, зміцненню мімічної мускулатури, формуванню фонематичної системи, розвитку темпо-ритмічних і мелодико-інтонаційних характеристик мовлення, розвитку вміння поєднувати руху, і мова, координувати їх, подчинять единому ритму,надає сприятливу дію на формування просторових уявлень.

Завдання:

Розвивати у дітей координовані рухи рук,ніг під час ходьби і бігу;

Формувати правильну поставу, вміння орієнтуватися в просторі,імітаційні руху;

Усувати напруженість, скутість,виховувати свободу дій;

Розвивати мовне і слухове увагу;

Вчити переключати увагу, включаючи зміну рухів;

Продовжувати вчити слухати музику, розрізняти темпи мелодій, співати відповідно зі звучанням музики (тихо, голосно);

Розвивати фізіологічне дихання;

Розвивати артикуляційний апарат;

Розвивати силу голосу і виразність мови, співу;

Розвивати дрібну моторику, точність рухів;

Розвивати міміку обличчя;

Формувати правильну артикуляцію звуку.

Під час заняття з дітьми працюють два фахівці: музичний керівник і вчитель-логопед.

Заняття триває від 30-40 хв в залежності від віку дітей.

Логоритмічні заняття мають сюжетний характер, доступні і цікаві дітям. Словесний матеріал підбирається відповідно до теми заняття, легко запам'ятовується, що сприяє збагаченню словникового запасу.Всі вправи прості для виконання. Вправи спрямовані на узгодження мовлення з рухом. Дитина, пов'язане з дорослим, на кожен склад синхронно здійснює рухи руками, ногами, долоньками.

Працюємо в групах по 4-5 хлопців, з 2-3-х років до 6-7 років.Групи формуються з урахуванням індивідуальних особливостей і віку дитини. Молодший дошкільний вік - заняття повторюється через 2-3 сюжету, діти краще запам'ятовують мовленнєвий матеріал. Якщо дітки постарше і швидко запам'ятовують мовленнєвий матеріал і координують його з


рухом і музикою, то можна частково оновлювати мовленнєвий матеріал: включати в заняття нові ігри, вправи.

Таким чином, Логоритміка сприяє профілактиці мовних порушень і входить в корекційну роботу по виправленню мовленнєвих порушень.

Результат:

Логоритміка передбачає корекцію координації рухів і мови. Зв'язок рухів і мови нормалізує стан м'язового тонусу, допомагає звільнити від емоційної і рухової зажатості, сприяє координації процесів дихання, голосоведення, артикуляції, регулювання ритму мови, профілактики та подолання таких мовних рас "Дивовижні перетворення"Завдання логоритмічних вправ:

корекція і вдосконалення звукової сторони мовлення;

розвиток фонематичних уявлень;

подолання порушень складової структури;

засвоєння важко запам'ятовуються графем.

Крім основних завдань, за допомогою логоритмічних вправ вирішуються додаткові: розвиток стійкості уваги, спостережливості до мовних явищ, здатності до запам'ятовування, комунікативної функції мови.Класична схема побудови логоритмічних занять включає:

  • ритмічну розминку (ходьба, нескладні перестроювання);

  • вправи (для розвитку основних сторін уваги, що регулюють м'язовий тонус, для розвитку темпу і ритму, для розвитку координації рухів);

  • слухання музики;

  • спів;

  • вправи для розвитку тонких рухів пальців рук;

  • вправи для розвитку мовленнєвих і мімічних рухів;

  • гру.

На логопедичних заняттях вчителями-логопедами використовується відхлопування ритмічного малюнка слова, диригування з промовлянням. Ці види робіт також можна


віднести до системи логоритмічних вправ. Можливостей використання елементів логоритміки набагато більше, особливо, в роботі з дітьми п'яти - семи років.

У своїй логопедичної практиці я використовую вправи на координацію мовлення з рухом з музичним супроводом і без нього, а так само з наочними опорами і без них.

Ось, наприклад, як будується робота над вимовою.

1. «Конячка стукає копитцями».

Логопед показує зразок ритму, дитина клацає язичком за зразком.

2. «Пес гарчить».

Логопед показує картинку з зображенням пса, вимовляє ряд звуків, дитина промовляє по наслідуванню: «р-р р-р-р».

Після постановки звуку та автоматизації ізольованої вимови приступаємо до автоматизації даного звуку в складах.

3. «Ворона і лисиця».

На картці зображено сюжет байки: з одного боку зображена лисиця, з іншого ворона. Дитина промовляє потрібні склади і пальцями просувається вздовж картки: «ли-ли-ли ...» або «са-са-са ...». Під супровід ритмічної мелодії проговорюємо склади. Можна їх проспівати.

4. «Слідами кішки».

Використовується тренажер-панно, який представляє собою плакат з зображенням силуетів слідів кішки. Дитина торкається по черзі руками до опор і промовляє склади. Дотики рук різні: м'які, сильні, уривчасті.

5. «Доріжка слів».

Для автоматизації звуку у словах діти просуваються по доріжці і промовляють слова, які демонструє логопед: «човен, кінь, долоня ...». Ця вправа виконується після проказування з повторення.

Автоматизація звуку в чистоговорці проводиться таким чином: спочатку розучується мовний текст, потім підключається музичний супровід, і після цього розучуються і підключаються рухи. Приблизний мовленнєвий матеріал:


ра-ра-ра - нам додому вже пора, но-на-но - мені потрібне зараз борошно

га-ге-га - швидко крутиться дзиґа, ги-ки-ги - спекли ми пироги

фі-ві-фі - посиджу я на софі, ні-не-ні - все навколо у нас в борошні,

кой-кою-кою - ми милуємося річкою, га-ка-га - хочеш, Галя, пирога

7.Вірші можна вимовляти речитативом, а можна співати під музичний супровід:

Ли-ли-ли, ли-ли-ли

Забивали ми голи.

Ла-ла-ла, ла-ла-ла

Не помітили ми скла.

Лу-лу-лу, лу-лу-лу

Ми не били по склу.
Логопедична робота з подолання порушень складової структури.
1.На підготовчому етапі необхідно підвести дітей до засвоєння ритмічної структури слів рідної мови. Робота включає різні способи відтворення ритму: отхлопиваніе в долоні, отстукування м'ячем, порівняння ритмів та інші види завдань.Дітей навчають неусвідомленому поділу слів на склади, послогового проговарюванню слова. Проговорюються прямі однакові склади (так-так, так-так), склади з різними звуками (ма-па, па-ма), закриті та зворотні склади (пап-ап).
2.Корекційний етап ведеться з включенням мовного аналізатора, також слухового, зорового і тактильного. Пропонуються такі завдання:
Проспівування серій звуків з чіткою артикуляцією;

Логопед отстукивает ритм, а дитина вимовляє голосні відповідно до цього ритму: а-аа; аа-а.
Вправа з пальцями «Пальчики вітаються» (на кожен дотик пальців руки з великим пальцем цієї ж руки вимовляється один склад);

Отстукування складових ланцюжків шляхом дотику великого і середнього або великого і вказівного пальців ведучої руки, причому однакові склади обстукують тими ж пальцями: ла-ло-ло, ло-ла-ло;

Запам'ятовування і проспівування ланцюжків складів під ритмічну музику;

Злите проголошення слів і диригування в такт проговарюванню. При цьому рука рухається на кожен склад безперервно і плавно: розум-ни-ця, ву-ли-ця;

Обговорювання або читання слів різної складової структури, ділених на склади, з використанням ритмічної музики і подальше обговорювання їх у мовному матеріалі: ли-си-ця, си-ни-ца, ма-ши-на; жи-во-ти-ки, го-лоч-ка, но-со-ро-ги.

Часто до озера напитися

Ходить руда ... (Лисиця)

На дачі в лісі жили різні птахи:

сороки, стрижі, горобці і ... (синиці)

Причепившись до задньої шини

ведмедик їде на ... (машині)

А поруч бегемотики схопилися за ... (животики)

Ялинка, ялинка, ялинка - Колки ... (голочка)

І нишпорять по дорозі слони і ... (носороги)

Використання «кнопок» - опор для самостійного розподілу слова на склади і промовляння.

«Кнопки» розташовані під картинкою. Діти торкаються до опор і одночасно промовляє слово по складах.

Діти не можуть правильно виділити ударний склад. За допомогою елементів логоритміки робота над наголосом спрощується. Спочатку тренуємося виділяти, тобто вимовляти більш голосно і довго, ударну голосну з ряду звуків. Потім виділяємо ударний склад з ряду складів.


Після цього тренуємося у виділенні наголосу у словах і пропозиціях.
Робота над розвитком графо-моторних навичок
Дітям цікаво одночасно слухати мелодії, писати і танцювати. Замальовка пісеньок і ритмів допомагає сформувати важливі для письма вміння: бачити робочий рядок і при письмі не виходити за її межі; вміння правильно тримати олівець; а головне - підпорядковувати свої рухи олівцем певного ритму, привчати руку до впевненого безвідривного письма.

«Удари бубна».

Діти слухають розмірені, уривчасті удари бубна і передають ритм ударів на папері за допомогою олівця:. . . . . .

При прискоренні темпу: ... ... ... ...

Передайте удари, не відриваючи руки від паперу. Можливо, з'явиться така лінія«Пісенька».

Логопед співає на одній ноті пісеньку «ля-ля-ля» у помірному темпі. Діти «записують» мелодію безперервним рухом в робочому рядку.

Логопед пропонує дітям послухати вальс. Під цю музику олівець «крутиться» на аркуші паперу.

«Танці». Діти виконують танцювальний рух - прітоптиваніе ніжкою на сильні частки: «там-там-там», зображують рух лінією.

Логопед пропонують зробити легкі напівприсідання - «пружинки».

Робота над засвоєнням важко запам'ятовуються графем.

Часто діти з ОНР відчувають складнощі у написанні букв. Монотонні одноманітні завдання виконувати не цікаво. Особливо втомлює написання цілих рядків літер або елементів букв. У даному випадку застосування логоритміки під час пиьма дозволяє внести у вправу жвавість і позитивний емоційний настрій. Вправляючись у записі


письма дозволяє внести у вправу жвавість і позитивний емоційний настрій. Вправляючись у записі чергуються елементів букв, що змішуються з кінетичного подібністю необхідно вести ручку плавно і слухати ритм. Вправляючись у написанні букв необхідно виконувати інструкції попередньої вправи і проговорювати відповідний звук. Виконується вправа в декількох варіантах: за зразком, по вихідної інструкції, під команду, під рахунок і під музику. Таким чином, закріплюється зв'язок між фонемою-артікулемой-графеми-кінеми. Включаються всі чотири аналізатора.

Рекомендації.
Усна і письмова мова розвивається за допомогою елементів логоритміки систематично і максимально в наступних формах:

Шляхом вербалізації ігрових ситуацій, словесних пояснень вправ дітьми до і після їх виконання.

У ході розучування віршів, чистоговорок, пісень уточнюються важкі слова, відпрацьовується їх ритмічна структура, чіткість вимови.

При використанні елементів логоритміки необхідно враховувати наступні рекомендації:

виконувати вправи з чіткою артикуляцією;

рівномірно розподіляти вдих і видих;

дотримуватися помірний і повільний темп;

синхронізувати вимова і рух;

вправи поєднувати зі словесним поясненням;

матеріал подавати наочно поетапно.


Мовні віршовані ігри та вправи з музичним супроводом для дітей-дошкільників, що мають вади мовлення
ЗНАЙДИ ЛЯЛЬКУ

Мета. Розвиток слухової уваги.

Обладнання. Лялька.

Опис гри. Діти сидять на стільцях у півколі. Одна дити­на, що водить, відвертається. Вихователь ховає ляльку в кого-небудь з дітей. На музичний сигнал дитина, що во­дить, повертається обличчям до дітей.

Вихователь.

Лялька Таня десь пропала,

Нумо, Вово, пошукай.

Тільки знайдеш її в залі,

Потанцюй та заспівай.

Ведучий іде до дітей, які ти­хо плещуть у долоні. Коли він наближається до ляльки, діти плещуть гучніш. По силі звуку дитина відгадує, де знаходиться лялька.

Під українську народну мелодію «По дорозі жук, жук» ведучий танцює з лялькою, потім співає пісню. Усі діти ритмічно під музику плещуть у долоні.


ПРОГУЛЯНКА І ДОЩИК

Мета. Розвиток слухової уваги, коорди­нації і темпу рухів.

Опис гри. Під час І частини (А) музики А.Філіпенка «Прогулянка і до­щик» діти спокійно гуляють по кімнаті. Під час II частини (Б) музи­ки усі танцюють. Коли починається музична


Каталог: uploads -> editor -> 3558 -> 239737
editor -> Освітній проект підготувала вчитель хімії Фурман Наталя Аркадіївна
editor -> Круглий стіл скоро нас чекає школа
editor -> Робоча програма навчальної дисципліни інформаційні системи та технології в науково-дослідної діяльності ­
editor -> Самоаналіз освітньої діяльності комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №29 «Біла лелека»
editor -> Профілактика захворювань органів зору
editor -> Над випуском працювали
editor -> Методичні рекомендації для студентів факультету заочного навчання
239737 -> Закон України «Про освіту» «Підготовка педагогічних І науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення важлива умова модернізації освіти» Національна доктрина розвитку освіти
239737 -> Структура річного плану роботи днз інгулецького району І. Титульний лист


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка