ЛюдинознавчiСторінка9/198
Дата конвертації18.10.2018
Розмір3.46 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   198
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЛОКТрадиційні методи управління

навчальним процесом

вищого навчального закладу

цивільного захистуІнноваційні методи управління

навчальним процесом

вищого навчального закладу

цивільного захистуФункціональні підрозділи

навчального закладу цивільного захисту
Рис. 2. Функціональний компонент структурно-функціональної моделі управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі цивільного захисту
– інтеграція зазначених управлінських дій, необхідних для забезпечення навчального процесу у вищому навчальному закладі цивільного захисту.

Зазначена структурно-функціональна модель управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі цивільного захисту забезпечує:

– узгодженість завдань усіх підрозділів з цілями діяльності ВНЗ цивільного захисту;

– відповідність між завданнями, повноваженнями та від-повідальністю підрозділів ВНЗ цивільного захисту.

Побудова структурно-функціональної моделі на етапі проекту-вання допоможе краще зрозуміти функції, покладені на управ-ління навчальним процесом у вищому навчальному закладі цивіль-ного захисту та розподіл функції між його підрозділами.

Реалізація інформаційного блоку як складника структурно-функціональної моделі управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі цивільного захисту забезпечує:

– підтримку електронного, дистанційного і мобільного режи-мів роботи учасників навчального процесу ВНЗ цивільного захисту;

– управління користувачами (керівного складу ВНЗ цивільного захисту, науково-педагогічними працівниками, курсантами/студен-тами) та правами доступу до мережі Інтернет;

– формування звітної документації щодо функціонування навчально-наукових підрозділів ВНЗ цивільного захисту;

– автоматизоване розроблення навчальних планів за напря-мами, спеціальностями і спеціалізаціями ВНЗ цивільного захисту на поточний навчальний рік (розклад занять з урахуванням контин-генту курсантів/студентів, наявного професорсько-викладацького складу та аудиторного фонду ВНЗ цивільного захисту);

– індивідуальний діалог (зокрема – нагальне дистанційне навчання) і зворотний зв’язок викладача з курсантами/студентами через інформаційну базу системи управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі цивільного захисту;

– ведення бази з результатами різних видів контролю: бази тестів з різних видів контролю, екзаменаційних білетів, матеріалів державної екзаменаційної комісії, бази викладачів та курсантів/ студентів;

– автоматизацію технологічних процесів щодо проведення різних видів контролю, оцінювання опрацювання результатів нав-чальної діяльності курсантів/студентів;

– статистичне оброблення результатів різних видів контролю навчальної діяльності курсантів/студентів (поточного, модульного, семестрового, контролю збереження знань; курсового проекту-вання; практик; державної атестації) з візуалізацією її результатів у вигляді таблиць, графіків, діаграм тощо;

– моніторинг успішності курсантів/студентів на індивіду-альному, груповому, факультетному рівнях та ВНЗ цивільного захисту загалом;

– удосконалення дидактичних систем навчання з різних навчальних дисциплін ВНЗ цивільного захисту;

– ведення архіву інформації – корпоративного сховища даних ВНЗ цивільного захисту (за умови юридичного обґрунту-вання згоди суб’єктів навчального процесу на оприлюднення певної інформації).

Оцінювально-результативний компонент моделі управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі цивільного захисту передбачає застосування технології корекції управлін-ської діяльності та функцію контролю, що забезпечує досягнення визначених цілей за певних організаційних умов.

Головні завдання функції контролю управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі цивільного захисту є:

– збір і систематизація інформації про стан управлінської й педагогічної діяльності у ВНЗ цивільного захисту та їх результати;

– оцінка стану навчального процесу у ВНЗ цивільного захисту, педагогічної діяльності і отриманих результатів;

– аналіз причин і чинників, що вплинули на виявлену результа-тивність навчального процесу у ВНЗ цивільного захисту;– підготовка і реалізація управлінських рішень, спрямо-ваних на досягнення мети управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі цивільного захисту.

Висновки. Отже, модель системи управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі цивільного захисту здатна забезпечити його стале зростання, що досягається також за рахунок здатності управлінських структур ВНЗ динамічно враховувати зовнішні зміни та оперативно використовувати нові організа-ційні знання.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Львівський національний університету імені івана франка кафедра історії держави, права та політико-правових учень
2015 -> Мета та завдання навчальної дисципліни Предмет
2015 -> Наказ №205 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 травня 2015 р за №501/26946 Про затвердження Порядку надання медичної допомоги жінкам з багатоплідною вагітністю Відповідно до статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я
2015 -> Г. С. Сковороди Кафедра наукових основ управління І психології Навчальна дисципліна «Менеджмент організацій та управління навчальним закладом» Витяг
2015 -> Методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
2015 -> Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні завдання) І методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни
2015 -> Форос Анатолій Ілліч асистент кафедри ортопедичної стоматології; Дячук Крістіна,,,,, асистент кафедри ортопедичної стоматології; робоча програма
2015 -> Локота Євген Юрійович к мед н. доцент кафедри ортопедичної стоматології. Локота Юрій Євгенович асистент кафедри ортопедичної стоматології. робоча програма


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   198


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка