М едико-соціальне обґрунтування сучасної системи променевої діагностики на регіональному рівніСторінка1/116
Дата конвертації14.07.2018
Розмір6.34 Mb.
ТипОбґрунтування
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   116

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДУ «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОЗ УКРАЇНИ»

Кваліфікаційна наукова

праця на правах рукопису

КАЧУР ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
Гриф

Прим. №

УДК 616-07-085:001.8(477-37)


МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ

ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
14.02.03 – соціальна медицина

222 – Медицина

Подається на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,

результатів і текстів інших авторів має посилання на відповідне джерело

__________________ О.Ю. Качур

Науковий консультант:

Слабкий Г.О.

доктор медичних наук, професор

Київ, 2018
Качур О.Ю. Медико-соціальне обґрунтування сучасної системи променевої діагностики на регіональному рівні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальностями 14.02.03 – соціальна медицина (222 – Медицина). – Виконана в державній установі «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», захищається в Харківському національному медичному університеті.

Дисертація присвячена рішенню важливої науково-практичної проблеми – науковому обґрунтуванню та розробці сучасної функціонально-організаційної системи служби променевої діагностики на регіональному рівні в рамках реформування системи надання медичної допомоги населенню.

Завдання дослідження були комплексними. Їх виконання передбачало дослідження об’єкту дослідження і досягнення поставленої мети.

Робота виконувалася в сім організаційних етапів. Це забезпечило комплексність дослідження та можливість отримання достовірної інформації для оцінки стану об’єкту дослідження.

Об’єктом дослідження стала служба променевої діагностики системи охорони здоров’я первинного та вторинного рівнів медичної допомоги Житомирської області.

Предмет дослідження: захворюваність населення, реформування системи надання медичної допомоги, організація служби променевої діагностики в закладах охорони здоров’я первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги.

В ході дослідження було використано сучасні методи наукового дослідження: біблеосемантичний, медико-статистичний, статистичний, експертних оцінок, економічний, концептуального моделювання, описового моделювання. Методичною основою дослідження став системний підхід. Обсяги дослідження були обраховані.

База наукового дослідження охоплювала всі заклади охорони здоров’я Житомирської області первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги. Дослідження охоплювало період 2011–2016 роки.Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в Україні:

  • системно представлено проблеми служби променевої діагностики та шляхи їх вирішення з досягненням позитивних медичних, економічних та соціальних результатів на регіональному рівні в умовах реформування системи медичної допомоги населенню;

  • встановлено вплив чинників організаційного характеру та ресурсного забезпечення на рівень доступності та якості променевих методів обстеження;

  • встановлено вплив використання сучасних методів променевої діагностики на якість лікувально-діагностичного процесу;

  • обґрунтовано обсяги видатків на створення сучасної системи служби променевої діагностики на регіональному рівні в умовах реформування системи медичної допомоги населенню;

  • запропоновано сучасну методологію оцінки діяльності служби променевої діагностики яка базується на аналізі виконання клінічних протоколів за нозологічними формами захворювання та відповідно до стану пацієнтів та за методикою аналізу розходження діагнозів;

  • науково обґрунтовано сучасну систему служби променевої діагностики на регіональному рівні в умовах реформування системи медичної допомоги населенню та оцінено її медичну, соціальну та економічну ефективність.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   116


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка