Маркін Віктор Ігорович доцент кафедри кримінального права та кримінології, кандидат юридичних наук робоча програмаСкачати 261.9 Kb.
Сторінка3/9
Дата конвертації30.05.2018
Розмір261.9 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9
денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 4,5

Галузь знань

0304 «Право»


Обов’язкова

Модулів – 1

Спеціальність 8.03040101 «Правознавство»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

1-й

1-й

Семестр

Загальна кількість годин 135

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,5

самостійної роботи студента – 6


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Магістр


16 год.

8 год.

Практичні

24 год.

8 год.

Самостійна робота

95 год.

119год.

Вид контролю: іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2,4

для заочної форми навчання – 1:7,4

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни — ознайомлення студентів з теоретичними та практично-прикладними проблемами кримінально-правової кваліфікації та шляхами їх вирішення у теорії кримінального права, правозастосовній практиці та законодавстві.

Завдання вивчення дисципліни «Теорія кримінально-правової кваліфікації» полягає у формуванні знань, умінь та навиків щодо кваліфікації передбачених кримінальним законом діянь.

Студент повинен знати теоретичні положення курсу «Теорія кримінально-правової кваліфікації», включаючи положення, які дискутуються в науці або ж взагалі досі не висвітлені у літературі; постанови пленуму Верховного Суду України, у яких роз’яснюються питання кваліфікації діянь, передбачених кримінальним законом (а, по мірі їх прийняття також відповідні постанови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ); позицію правозастосовної практики щодо кримінально-правової кваліфікації окремих видів посягань та діянь, які не є злочинними; норми чинного законодавства, що регламентують кримінально-правову кваліфікацію та напрямки їх подальшого вдосконалення.

Студент повинен уміти логічно та послідовно викласти засвоєний ним матеріал, аналізувати та застосовувати відповідні нормативно-правові акти, робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення, аргументовано відстоювати свою правову позицію.

Студент повинен мати навики вибору кримінально-правових норм, які передачають злочинність або не-злочинність певного діяння, вирішення питань конкуренції та колізії статей законів, розмежування злочинів та інших правопорушень.Поточний та підсумковий контроль знаньстудентів проводиться шляхом фронтального, індивідуальногочикомбінованогоопитуваннястудентівпід час практичного заняття,тестування, іспиту.


 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
  2015 -> Львівський національний університету імені івана франка кафедра історії держави, права та політико-правових учень
  2015 -> Мета та завдання навчальної дисципліни Предмет
  2015 -> Наказ №205 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 травня 2015 р за №501/26946 Про затвердження Порядку надання медичної допомоги жінкам з багатоплідною вагітністю Відповідно до статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я
  2015 -> Г. С. Сковороди Кафедра наукових основ управління І психології Навчальна дисципліна «Менеджмент організацій та управління навчальним закладом» Витяг
  2015 -> Методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
  2015 -> Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні завдання) І методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни
  2015 -> Форос Анатолій Ілліч асистент кафедри ортопедичної стоматології; Дячук Крістіна,,,,, асистент кафедри ортопедичної стоматології; робоча програма
  2015 -> Локота Євген Юрійович к мед н. доцент кафедри ортопедичної стоматології. Локота Юрій Євгенович асистент кафедри ортопедичної стоматології. робоча програма


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка