Показники оцінки кредитоспроможності позичальника банку, порядок їх розрахунку та орієнтовні значенняСторінка7/26
Дата конвертації03.05.2018
Розмір1.26 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26
Показники оцінки кредитоспроможності позичальника банку, порядок їх розрахунку та орієнтовні значення

Показник

Порядок розрахунку

Орієнтовне значення

І

2

3

Показники ліквідності

Коефіцієнт миттєвої ліквідності (платоспроможності)

КП = Високоліквідні активи / Поточні зобов'язання

0,2

Коефіцієнт поточної ліквідності

Клп = Ліквідні активи / Поточні зобов'язання

0,75

Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття.)

Кал = Оборотні активи / Поточні зобов'язання

2,00

Показники фінансової стійкості

Коефіцієнт автономії

Ка = Власний капітал /Активи

>0,5

Коефіцієнт незалежності

Кн = Залучені кошти / Власний капітал

<0,5

Коефіцієнт забезпечення власними коштами

КЗ = Власний оборотний капітал / Оборотні активи

>0,5

Коефіцієнт маневреності власних коштів

Кмвк = (Власний капітал - Необоротні активи) / Власний капітал

>0,5

Коефіцієнт фінансового ліверіджу

Кфл = Зобов'язання / Власний капітал

Зменшення

Показники фінансово-економічної діяльності

Коефіцієнт довгострокового запозичення коштів

КДЗК =Довгострокові зобов'язання / (Власний капітал. + Довгострокові зобов'язання)

Зменшення

Рентабельність активів

Ра = Чистий прибуток / Середня вартість активів

Збільшення

Рентабельність продажу

Рп =. Чистий прибуток / Чистий дохід

Збільшення

Коефіцієнт оборотності активів

Коа = Чистий дохід / Середня вартість активів

Збільшення

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

Комз = Чистий дохід / Середня вартість ТМЗ

Збільшення

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Кодз = Чистий дохід /Середня сума дебіторської заборгованості

Збільшення

Коефіцієнт валового прибутку

Квп = Валовий прибуток / Чистий дохід

Збільшення

Показник аналізу грошових потоків клієнта

Показник аналізу грошових потоків клієнта
> 1,5

Нсм — середньомісячні надходження на рахунки позичальника протягом трьох останніх місяців (за винятком кредитних коштів);

Ск — сума кредиту та процентів за ним;

n — кількість місяців дії кредитної угоди;

Зм — щомісячні умовно-постійні зобов'язання позичальника;

Зі — податкові платежі та суми інших зобов'язань перед кредиторами, що мають бути сплачені з рахунка позичальника, крім сум зобов'язань, строк погашення яких перевищує строк дії кредитної угоди..

Аналіз історії позичальника дає можливість дійти висновку щодо наступної тенденції розвитку на підставі вивчення характеру попередніх взаємовідносин клієнта з банком та історії погашення кредитної заборгованості позичальником у минулому; дуже важливим моментом є період існування підприємства (практика показує, що найбільш критичними є перші 3-5 років активної діяльності).

Ринкова позиція позичальника та ступінь його залежності від структурних і циклічних змін в економіці та відповідній галузі, яка включає ознайомлення з такими елементами:  • місцезнаходження підприємства дає можливість з'ясувати його ефективність з погляду відповідності виду діяльності та характеру господарських операцій (віддаленість від постачальників, наявність кваліфікованих трудових ресурсів, доступність для покупців тощо);

  • вид діяльності підприємства дає можливість врахувати фактори, унікальні для цього сегмента ринку. До уваги беруться капіталомісткість галузі, ефективний розмір підприємства в галузі тощо;

  • метод операцій — визначається належність підприємства групи функціонування: виробництво, оптова торгівля; роздрібна торгівля;

  • юридична форма підприємства показує, якою частиною майна підприємство буде відповідати перед кредиторами у разі його ліквідації та якою буде процедура ліквідації;

  • наявність державних замовлень та державної підтримки позичальника;

  • макроекономічна ситуація в економіці та стан розвитку галузі позичальника — враховується пріоритетність галузі для банку, стадія зрілості галузі, чутливість галузі до змін макроекономічних умов, рівень банкрутства в галузі, середній життєвий цикл підприємств у галузі.

Ефективність менеджменту позичальника, з урахуванням;

наявності у менеджерів негативного досвіду керівництва іншими підприємствами;  • рівня компетентності менеджерів у ключових сферах управління: виробництві, фінансах, збуті;

  • частоти зміни керівництва, її причин та наслідків;

  • наявності ретельно підготовленого перспективного бізнес-плану;

  • наявності позитивних аудиторських висновків.

Після проведення дослідження підприємства, яке подало заяву на отримання кредиту, розробляється його комплексна характеристика за всіма параметрами.

Клієнтів можна згрупувати за комплексною характеристикою їх фінансово-господарського стану. Така класифікація має велике значення для підвищення ефективності роботи банку, оскільки дає змогу узагальнити та уніфікувати детальну інформацію про клієнта в концентрованому вигляді — за показником рейтингу.

За характеристикою кредитоспроможності клієнти банку поділяються на п'ять груп.

Перша група — підприємства з високими показниками ліквідності, платоспроможності й рентабельності власного та залученого капіталу. У них міцний поточний і минулий фінансовий стан, блискуча кредитна та ділова репутація; їм властиві пунктуальність і порядність у розрахунках; вони мають стабільний приплив готівки та надійні джерела погашення позички. Такий клієнт може претендувати на вигідніші умови кредитування, оскільки ризик, який бере банк щодо цього кредиту, нижчий за середній рівень.

Друга група — підприємства й фірми з досить високими показниками ліквідності, платоспроможності й рентабельності. До цієї групи часто потрапляють міцні та фінансово стабільні підприємства, але недавно створені, тобто ті, які ще не мають сильної ділової репутації чи просто маловідомі.

Третя група — підприємства з досить доброю діловою репутацією, але залежні від зовнішніх джерел фінансування та економічної ситуації. За сприятливої ситуації їх рейтинг наближається до другої групи, але фінансово-економічний стан не такий стабільний, як у підприємств першої та другої груп.

Четверта група — підприємства, які мали фінансові та економічні труднощі в минулому, або ті, про які немає жодних відгуків. Доходи таких підприємств невеликі, рентабельність і платоспроможність не досягають необхідного рівня, приплив готівки слабкий, джерела погашення позички ненадійні й можуть значною мірою залежати від зовнішніх факторів.

П'ята група — підприємства з несприятливою кредитною репутацією. Для них характерні недостатній приплив готівки, низькі показники рентабельності, ліквідності й платоспроможності. Приплив коштів для оплати зобов'язань здійснюється за рахунок активів (тобто існує ситуація «проїдання власного капіталу»). Таким підприємствам надзвичайно важко отримати кредит: банк вимагатиме, щоб сума застави значно перевищувала обсяг наданого кредиту.

Класифікація клієнтів за комплексною оцінкою кредитоспроможності — важливий момент підготовки кредитних угод і надання кредитів. Проте потрапивши до певної категорії (групи), підприємство не залишається там назавжди, бо з плином часу можливі як позитивні, так і негативні зміни його фінансово-господарського стану. Тому важливо не лише віднести певного позичальника до окремої групи, а й здійснювати постійний контроль і перевірку відповідності оцінки підприємства банком фактичному стану справ цього підприємства.


Каталог: files
files -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
files -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
files -> Реферат на тему : Застосування альтернативних джерел енергії в сільському господарстві
files -> Закон України,,Про охорону навколишнього середовища ''
files -> Конспект уроку Національні парки Африки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми
files -> Уроках «Художньої культури»
files -> «Україна і Африка»
files -> Уроків з географії 7 класу з теми: «Африка» Вчитель географії П’ятак С. В


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка