Мета курсу: вироблення світоглядних передумов для розуміння національної І світової культурСторінка33/33
Дата конвертації23.12.2017
Розмір1.37 Mb.
ТипПрограма
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

Перелік використаної літератури


1. Антофійчук В.І. Культурологія: Корот. термін. словник/ Чернівец. нац.. ун-т ім.. Ю.Федьковича. – Чернівці: Рута,2002. – 151с.

2. Борзова Е.П. История мировой культуры = The history of word culture: Учебн. Пособ. Для студ. Вузов искусств и культуры/ Е.П. Борзова; Санкт-Петербургский университет культуры и искусств. – СПб.: Лань, 2001. – 672с.

3. Герчанівська П.Е. Культурологія: Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: ун-т «Україна», 2005. – 260с.

4. Гуревич П.С. Культурология: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2002. – 280с.

5. Дитяча енциклопедія Архітектура/ Н.Ю.Безпалова. – Х.: Фоліо, 2002. – 317с.

6. Історія світової культури: Підруч. для вищ. закл. освіти: В.А. греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А. Режко. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 464с.

7. Історія світової культури: Навч. пос. для студ. гуманіст. спец.вузів/ Л.Т.Левчук, В.С.Грищенко, В.В.Єфименко. – К.: Либідь, 2000. – 368с.

8. Історія світової культури: Навч. пос. для студ. гуманіст. спец. вищ. навч. Закладів. Вид четверте, стереотипне / Л.Т.Левчук, В. І. Панченко,О.В.Шинкаренко. – К.: Либідь, 2003. – 366с.

9. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. К.: ЦУЛ, 2003. – 508с.

10. Кравець М.С., Семашко О.М., Піча В.М. та ін.. Культурологія:Навч. пос. для студ. вищ. навч. закладів І – ІV рівнів акредитації/ За заг. ред.. В.М.Пічі. – Львів: «Магнолія плюс»,2003. – 235с.

11. Людина і культура в умовах глобалізації: Зб. наук. ст./ В.С.Лук’янець та ін.. – К.: Парапан, 2003. – 397с.

12. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Пос. для вчителів / Л.М.Масол, О.В.Гайдамака, е.в.Бєлкіна, О.В.Калініченко, І.В.Руденко. – Х.:Веста: Видавництво «Ранок», 2006. – 256с.

13. Поліуарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навч. пос. – 4-е.,випр. і доп. – К.:Т-во «Знання», КОО, 2000. – 359с.

14. Популярная художественная энциклопедия: изд. в 2т. Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство/ В.Д.Синюков. – М.: «Советская энциклопедия», 1986 – 448, 432с.

15.Теорія та історія світової і вітчизняної культури: курс лекцій. – К.: Либідь,1993. – 390с.

16. Українська та зарубіжна культура: Навч. пос. для студ. ВНЗ/ М.М.Закович, І.Я.Зязюн, О.М.Семашко; за ред..М.М.Заковича. – 2-е вид.,випр.. – К.: Знання, 2001. – 550с.17. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. пос./ Н.Є.Миропольська, Е.В.Бєлкіна, Л.М.Масол, О.І.Оніщенко. – К.: Вища шк.., 2001. – 191с.


Каталог: Documents
Documents -> Нетрадиційні методи оздоровлення
Documents -> Наказ №145 н/в Про проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності членів адміністрацій навчальних закладів та працівників відділу освіти
Documents -> Педагогічної освіти 01. 09
Documents -> Акушерство
Documents -> Державний вищий навчальний заклад
Documents -> Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг
Documents -> Програма usaid лев впроваджується: Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа» у партнерстві з
Documents -> Рівненська обласна державна адміністрація
Documents -> Магістерська робота: проведення наукового дослідження, підготовка й оформлення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка