Методичні рекомендації для контрольної роботи з дисципліни „теорія держави та права розглянуто І схвалено на Засіданні циклової комісіїСторінка1/26
Дата конвертації11.01.2018
Розмір0.53 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Міністерство освіти і науки України

Аграрний коледж управління і права

Полтавської державної аграрної академії

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. Юридичного

Відділення

___________ С. В. СкорикМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ „ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА”

Розглянуто і схвалено на

Засіданні циклової комісії

Юридичних дисциплін

Протокол №„__”______ 2016 р.

Голова циклової комісії____________Полтава – 2016

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Важливою формою самостійної роботи студентів з курсу теорії держави і права є написання курсової роботи. Написання курсової роботи сприяє більш глибокому засвоєнню положень теорії держави і права, набуття необхідних навичок узагальнення державно-правової практики.

Теми курсових робіт і конкретні методичні вказівки, план та література до кожної теми знаходяться на кафедрі. Тема курсової роботи обирається студентами самостійно з тематики курсових робіт, визначених кафедрою для написання у відповідному навчальному році. Допомогу в написанні курсової роботи здійснює викладач, який веде семінарські заняття.

Для написання курсової роботи слід ознайомитися з планом обраної теми, списком необхідної літератури, методичними рекомендаціями, опрацювати відповідні розділи підручників тощо. Список запропонованої до кожної теми літератури не є вичерпним, тому можна самостійно підбирати додаткову літературу, нормативні акти, матеріали юридичної практики та інші джерела відповідно до обраної теми курсової роботи.

У процесі вивчення спеціальної літератури доцільно робити виписки, вести конспекти, систематизувати матеріал згідно з планом курсової роботи. Слід вказувати назву книги, статті, прізвище автора, рік видання, сторінки, які використовувалися з тим, щоб при написанні роботи мати можливість у належний спосіб оформити посилання на використані джерела.

Робота повинна мати аналітичний, а не описовий характер. Це означає наступне: якщо розкривається сутність правового чи державного явища, то дається визначення його поняття, перелік і характеристика ознак; при виділенні певних видів того чи іншого державно-правового явища вказуються критерії подібної класифікації; здійснюючи порівняльний аналіз державноправових явищ, необхідно назвати їх спільні та відмінні ознаки, зробити висновок про їх співвідношення; порівнюючи певні точки зору, поняття, потрібно їх відповідно аргументувати. Особливу увагу слід приділити формулюванню відповідних понять (з урахуванням існуючих в юридичній літературі точок зору), розкриттю та обґрунтуванню суттєвих рис, властивостей, закономірностей, принципів і тенденцій розвитку державно-правових явищ. Теоретичний матеріал повинен підкріплюватись положеннями Конституції України, чинного законодавства та прикладами з юридичної практики.

Курсова робота повинна мати завершений характер. Її тема вважається розкритою, якщо в ній послідовно і правильно висвітлені всі питання в повному обсязі, змістовно і обгрунтовано використана рекомендована та додаткова література. Роботу слід розпочинати коротким вступом, в якому зазначити актуальність, теоретичну і практичну значущість проблематики, що розглядається. Наприкінці роботи наводяться висновки, в яких необхідно викласти основні надбання роботи, її підсумки, основні позиції автора з приводу досліджуваної теми. Сформульовані висновки та визначення понять мають бути зрозумілими, чіткими, логічно несуперечливими і пов’язуватись з іншими положеннями роботи. Наведені факти, статистичні дані та інші матеріали повинні бути достовірними і систематизованими.

Цитати необхідно брати в лапки і внизу сторінки давати точні і повні посилання на конкретне джерело – монографію, статтю тощо (авторська назва роботи, місце та рік її видання, назва видавництва (для монографії), назва журналу, рік та номер видання (для статті), а також відповідні сторінки). Посилання супроводжуються цифровою нумерацією і подаються мовою оригіналу (наприклад: Цвік М.В. Про сучасне праворозуміння // Вісник Акад. правових наук України. – 2001. – №4. – C.7.). Посилання на використані джерела також можна робити відповідно до їх переліку в списку літератури, який розміщується в кінці роботи. Наприклад, після цитати, яка взята зі сторінки 14 літературного джерела, що розміщене в переліку використаних джерел під номером 1, необхідно зробити запис [1, с. 14].

Після наведеного наприкінці роботи списку використаних літературних джерел і законодавчих актів необхідно поставити дату її виконання та особистий підпис студента.

Обсяг роботи складає 25 – 30 пронумерованих сторінок формату A 4, береги – 2 см. для зауважень рецензента. Робота виконуються власноручно, грамотно і розбірливо. У разі фізичних вад студента, через які він не може самостійно написати текст, можливе застосування комп’ютерного набору. У тексті не допускаються закреслення, помітки та ін.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка