Методичні рекомендації до складання навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм кредитних модулівСкачати 259.53 Kb.
Сторінка1/11
Дата конвертації22.01.2018
Розмір259.53 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”методичні рекомендації
до складання
навчальних програм дисциплін

та робочих навчальних ПРОГРАМ

КРЕДИТНИХ МОДУЛІВ
Ухвалено
Методичною радою НТУУ “КПІ”


Протокол № 1 від 28.09.2006 р.

Київ


«Політехніка»

2006


Методичні рекомендації до складання навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм кредитних модулів / Уклад. В. П. Головенкін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2006. – 20 с.
Методичні рекомендації визначають вимоги до структури та зміс­ту навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм кредитних модулів в умовах використання кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Навчальне видання

методичні рекомендації

до складання навчальних програм дисциплін

та робочих навчальних програм кредитних модулів

Укладач Головенкін Володимир Павлович, канд. техн. наук, доц.
Відповідальний

за випуск Шеховцов Володимир Ілліч, канд. техн. наук, проф.


Рецензенти: Красильніков Олександр Іванович, канд. фіз.-мат. наук, доц.

Дяченко Станіслав Мефодійович, канд. техн. наук, доц.

За редакцією укладача

Підп. до друку Формат 60841/16 . Папір офс. Спосіб друку – ризографія.
Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк. Зам. № Наклад 450 пр.

Інформаційно-видавничий центр “Видавництво «Політехніка»” НТУУ “КПІ”

Свідоцтво про держреєстрацію ДК № 211 від 09.10.2000

03056, Київ-56, вул. Політехнічна, 14, корп. 15


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка