Методичні рекомендації до виконання курсових робіт студентами економічного факультету денної форми навчання зі спеціальностей „ „Сторінка1/24
Дата конвертації31.05.2018
Розмір0.63 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


М

ІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Економіка і фінанси підприємства

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсових робіт студентами економічного факультету

денної форми навчання зі спеціальностей

„ „Менеджмент організацій“ за вимогами КМСОНПДубляни – 2012
Рекомендовано до друку методичною радою ЛНАУ

Протокол №2 від 3 вересня 2012 р.

Укладачі: Черевко Г. В.,

Щербата І. В.,
Павленчик Н. Ф.,

Яців С. Ф.,

Черевко І. В.,

Відповідальний за випуск: Голодович О.В.
Рецензенти:

д.е.н., професор Березівський П. С.

Львівський національний аграрний університет

Видається за редакцією авторів.

© Львівський національний аграрний університет, 2012

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………….....

4

1.

Загальні вимоги до написання курсової роботи……………………...

6

2.

Вимоги до оформлення тексту курсової роботи...................................

9

3.

Тематика курсових робіт……………………………….........................

17

4.

Зразки планів курсових робіт.................................................................

21
Додатки.....................................................................................................

37


Вступ
В навчальній дисципліні „Економіка і фінанси підприємства“ розглядаються основні економічні категорії, положення, засади та проблеми ефективності діяльності господарюючих суб’єктів в ринковій економіці. У зв’язку з цим, актуальне значення має глибоке засвоєння студентами питань пов’язаних з практичним використанням наявного ресурсного потенціалу, покращанням формування основних фондів аграрних підприємств, раціональним розміщенням і спеціалізацією виробництва, удосконаленням ціноутворення, поглибленням переробки сільськогосподарської продукції, її зберіганням, транспортуванням та доведенням до споживача, вдосконаленням економічних взаємовідносин між підприємствами різних сфер АПК.

Не менш важливого значення набуває виявлення резервів підвищення продуктивності праці, збільшення обсягів виробництва продукції, зниження її собівартості і підвищення рентабельності виробництва і заготівель, переробки і транспортування. Студенти економічного факультету повинні оволодіти концепцією прискореного економічного і соціального розвитку на основі широкого впровадження досягнень науково-технічного прогресу, інтенсифікації виробництва, удосконалення виробничих відносин і управління економікою, розвитку соціальної сфери.

Творчому і глибокому засвоєнню курсу „Економіка і фінанси підприємства”, а також розвитку навиків самостійних досліджень повинні сприяти виконання студентами курсових робіт, які є невід’ємною складовою частиною системи підготовки економістів для аграрного сектора України.

Мета написання курсової роботи з “Економіки і фінанси підприємства” – розвинути і поглибити теоретичні знання з економіки та одержати навички здійснення наукових економічних досліджень, розв’язання конкретної виробничої проблеми на прикладі однієї із запропонованих тем курсу.

В курсовій роботі студенти формують теоретичні основи проблеми, узагальнюють і аналізують практику роботи сільськогосподарських підприємств та підприємств інших сфер АПК для виявлення наслідків і резервів збільшення обсягів виробництва продукції, накреслюють і обґрунтовують шляхи зниження її собівартості, раціонального використання виробничих ресурсів і доцільність запропонованого проекту.

Для виконання курсової роботи студенту потрібно опрацювати літературні джерела з відповідної теми, зібрати і проаналізувати необхідний фактичний матеріал, який характеризує господарську діяльність конкретного господарства, району, використовуючи річні звіти та інші матеріали. При написанні роботи потрібно використовувати статистичні щорічники, інші публікації статистичних органів обласного та районного рівнів.

Завдання методичних рекомендацій полягає в тому, щоб допомогти студентам у складанні плану курсової роботи, підборі економічної інформації і літературних джерел; формуванні методичних підходів до розв’язання поставлених питань; у складанні послідовності проведення досліджень і оформленні їх результатів.

Матеріали курсової роботи можуть бути використані студентом при написанні дипломної роботи.
Каталог: lnau -> attachments
attachments -> Новинки навчальної та наукової літератури українських видавництв
attachments -> Ретроспективний галузевий бібліографічний покажчик ХVIII – XX ст
attachments -> Міністерство
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни Моніторинг та охорона земель для окр «Магістр»
attachments -> Методичні рекомендації для виконання дипломної роботи студентами спеціальності "Міжнародна економіка"
attachments -> Методичні рекомендації та робочий зошит з виконання курсової роботи для студентів факультету агротехнологій І екології
attachments -> Міністерство аграрної політики та продовольства україни
attachments -> Міністерство аграрної політики та продовольства україни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка