Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності «Менеджмент організацій І адміністрування»Сторінка1/24
Дата конвертації06.01.2018
Розмір0.83 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
О.С. Бєлоусова

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Методичні рекомендації

до виконання курсової роботи

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»

Запоріжжя

2014


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
О.С. Бєлоусова

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Методичні рекомендації

до виконання курсової роботи

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»


Затверджено

Вченою радою ЗНУ

Протокол №____ від_____2014р.

Запоріжжя

2014

УДК:


ББК:
Бєлоусова О. С. Управління якістю: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування». – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – 53 с.

Методичні рекомендації містять інформацію щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Управління якістю», а саме: вимоги до оформлення курсової роботи, рекомендації щодо змісту структурних розділів, приклади розрахунків, рекомендовані теми дослідження та літературні джерела.

Методичні рекомендації розроблені для освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування».

Рецензент В.О Шишкін


Відповідальний за випуск В.П. Волков

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………….5

1.Загальні положення………………………………………………………………..6

2.Структура курсової роботи………………………………………………………..7

3.Вимоги до оформлення курсової роботи…………………………………….....11

4.Методичні рекомендації щодо дослідження та аналізу системи управління якістю………………………………………………………………………………..17

5.Критерії оцінювання та процедура захисту курсової роботи………………....42

Рекомендована література…………………………………………………………46

Додатки……………………………………………………………………………...47

ВСТУП

Вже кілька десятиліть в усьому світі, велике значення надається якості продукції. Висока якість продукції стала головною умовою успіху фірм у конкурентній боротьбі на ринку. В умовах ринкових відносин успіх фірми залежить від ступеня задоволення нею вимог покупців. Тільки в цьому випадку фірма буде мати стійкий попит на свою продукцію і отримувати прибуток. При цьому ступінь задоволення вимог споживачів відповідною продукцією визначається її якістю. Якість продукції є головним чинником її конкурентоспроможності. І хоча, окрім якості, у конкурентоспроможність входять ціна, терміни поставки, технічна досконалість, гарантії, сервісне обслуговування та ряд інших доданків, якість становить 70% вагомості всіх показників конкурентоспроможності. У кінцевому підсумку, саме якості віддають перевагу покупці і замовники при виборі продукції.

В даний час впровадження систем якості на основі міжнародних стандартів стає нагальною необхідністю. Наявності систем якості вимагають замовники (споживачі) та державні органи, які розглядають їх, як гарантію отримання високоякісної, безпечної продукції. Виробники також зацікавлені у створенні систем якості, що дозволяють їм удосконалювати виробництво, підвищувати ефективність своєї діяльності і до того ж отримувати додаткові переваги на ринку. Стає нормою впровадження сертифікованої системи якості на підприємстві.

Враховуючи складний, багатоаспектний характер поняття «якість продукції» і постійно мінливі вимоги споживачів до неї, перед фірмами - виробниками постає завдання забезпечення необхідного рівня якості та управління нею, а це потребує наявності відповідних знань у галузі управління якістю і підготовлених у цій галузі фахівців.

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління якістю» побудовані таким чином, щоб забезпечити додаткове охоплення передбаченого робочою програмою лекційного матеріалу, а також сприяти зацікавленню студентів у пошуку додаткових літературних джерел, які висвітлюють альтернативні погляди та практичні аспекти на організацію системи якості сучасних підприємств.

Метою курсової роботи є закріплення та поглиблення теоретичних знань і практичної підготовки з курсу «Управління якістю», набуття навичок опрацювання літератури, самостійного збору та аналізу нових даних, які характеризують організацію системи якості на підприємствах та розвиток нових тенденцій в управлінні якістю та міжнародній стандартизації якості.

Поставлена мета курсової роботи сприяє успішному вирішенню наступних завдань:


 • розширення знань і навичок студентів з обраної тематики;

 • систематизація та закріплення отриманих знань;

 • збільшення загальної економічної культури студентів;

 • отримання досвіду та навичок у роботі з фаховою економічною та управлінською літературою;

 • розвиток навичок творчої роботи, підготовка до проведення самостійних наукових досліджень, оволодіння методикою наукового дослідження;

 • оволодіння навичками грамотного літературного оформлення результатів своїх досліджень;

 • підготовка до написання дипломної роботи.

Підготовка курсової роботи вимагає від студента:

 • визначення сутності досліджень та змісту роботи;

 • вміння логічно викласти головні питання роботи;

 • вміння самостійного підбору, систематизації та обробки інформаційного матеріалу друкованих, електронних та ін. джерел;

 • вміння робити обґрунтовані висновки з теми дослідження;

 • організувати свою діяльність в напрямку перспективного розвитку досліджень.

Виконання курсової роботи є одним з найважливіших елементів навчального процесу в системі підготовки, підсумком вивчення студентами запланованого навчальним курсом університету.

Методичні вимоги розроблені відповідно до вимог Галузевого стандарту вищої освіти України Освітньо-професійних програм підготовки магістрів у галузі знань «Менеджмент і адміністрування» за спеціальністю «менеджмент організацій та адміністрування». Вони мають на меті допомогти студентам під час написання курсової роботи і містять основні вимоги щодо її змісту, оформлення, організації виконання, порядку захисту та оцінювання.
Каталог: pluginfile.php?file=
pluginfile.php?file= -> Імені богдана хмельницького педагогічна майстерність сучасного вчителя: теорія І практика
pluginfile.php?file= -> Лекція Міжкультурна комунікація в соціальному просторі сучасної України. План: "Больові точки" міжкультурних
pluginfile.php?file= -> Методичні рекомендації для студентів з підготовки до семінарських занять з курсу «Соціологія праці»
pluginfile.php?file= -> Тема: Наукове пізнання та його специфіка
pluginfile.php?file= -> Історія української культури
pluginfile.php?file= -> Тему обрано що робити далі?


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка