Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота»Сторінка1/13
Дата конвертації23.12.2017
Розмір0.53 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

СОЦІАЛЬНА ГЕРОНТОЛОГІЯ
Методичні рекомендації

до самостійної роботи студентів

Київ 2014
УДК

ББК


С 692

Укладач Т. В. Петренко


Рецензент В. М. Шевченко


Затверджено на засіданні методично-редакційної ради Національного авіаційного університету (протокол № від . .2014 р.).

Соціальна геронтологія: методичні рекомендації до самостійної роботи / уклад. Т. В. Петренко. – К. : НАУ, 2014. – 32 с. С 692

Видання включає перелік лекційних тем до модуля, матеріали для практичних занять, питання для контролю і самоконтролю, тематику рефератів, методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури.

Для студентів напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота».
ЗМІСТВступ ...............................................................................................

4

Модуль I. СТАРІСТЬ, СОЦІАЛЬНІ БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ.........

6

Тема 1. Основи соціальної геронтології........................

6

Тема 2. Старіння населення як соціально-демографічний процес...............................................................................................

11

Тема 3. Психологічні та соціальні аспекти старіння.................

14

Тема 4. Здоров’я і медичні проблеми людей літнього і похилого віку.....................................................................................

18


Тема 5. Організація соціальної роботи з геронтологічною

групою клієнтів...............................................................................Тема 6. Методи психологічної реабілітації людей

передпенсійного і пенсійного віку ……......................................................24
31

Тема 7. Особливості міжособстісних відносин у

старечому віці...........................................................................................Тема 8. Соціальний захист і обслуговування людей похилого

віку ……...............................................................................................24
31

Глосарій …...............................................................................................

31

Трагедія старості не в тому, що ти

старий, а в тому, що не молодий.

Оскар Уайльд
ВСТУП
Основними завданнями даних методичних рекомендацій є дослідження наслідків впливу старіння населення на суспільство та індивідів у суспільстві; виявлення психосексуальних особливостей старіння; установлення впливу старіння на психічне здоров’я людини; ознайомлення із визначальними ознаками здорового старіння, включаючи формальні та неформальні системи підтримки, а також структурні фактори; виявлення особливостей соціальної роботи з людьми похилого віку в різному оточенні; дослідження впливу роботи з людьми похилого віку, а також старіння нас самих на загальну практику соціальної роботи; розкриття етичних та суперечливих питань, які виникають у соціального працівника при роботі з людьми похилого віку.

Методичні рекомендації розроблені з урахуванням кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Така технологія передбачає послідовне та систематичне засвоєння студентом навчального матеріалу.

Якість роботи, рівень отриманих знань та набутих навичок оцінюється безперервно протягом семестру.

Навчальна дисципліна «Соціальна геронтологія» складається з одного модуля «Старість, соціальні біологічні та психологічні особливості людей похилого віку».

У результаті опанування курсу студенти отримають знання про:


  • історичні аспекти становлення соціальної геронтології;

  • вікові та психоемоційні вікові зміни;

  • соціальні проблеми літніх людей;

  • особливості стану здоров’я геронтологічної групи населення;

  • зміст, моделі та сучасний стан соціальної роботи з літніми людьми та особами похилого віку в Україні;

  • методи психологічної реабілітації людей передпенсійного і пенсійного віку;

  • особливості міжособистісних стосунків у похилому віці;

  • основні принципи діяльності у сфері соціального обслуговування;

та оволодіють уміннями:

  • застосовувати отримані теоретичні знання для оцінки процесів та явищ у практичному середовищі;

  • використовувати отримані теоретичні знання в майбутній фаховій діяльності та громадському житті.

Запропоновані методичні рекомендації мають на меті допомогти студентам набути знання про соціальну геронтологію. Вони являють собою систематизований виклад лекційних тем, матеріали для практичних занять, рекомендації щодо розкриття питань плану, питання для контролю і самоконтролю, тематику доповідей, рефератів, глосарій, а також список рекомендованої літератури до кожної теми.

Всі види навчальних робіт є обов'язковими для кожного студента. Їх виконання у повному обсязі допоможе засвоїти навчальний матеріал, оволодіти теоретичними знаннями та набути практичних навичок, які передбачені програмою навчальної дисципліни.

У цілому, сподіваємося, що пропоновані методичні рекомендації допоможуть студентам напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» засвоїти теоретичний матеріал і дадуть можливість творчо підійти до розуміння і вирішення різноманітних соціальних проблем людей похилого віку.

Модуль 1


Каталог: bitstream -> NAU -> 31611
NAU -> Правовий механізм реалізації смертної кари в усьому світі виник дуже давно, але з плином часу багато країн відмовилися від такого виду покарання, визнавши життя кожної людини найважливішою цінністю людства
NAU -> Теми рефератів з розділу
NAU -> Кафедра соціології та соціальних технологій
NAU -> Кафедра соціології та соціальних технологій
NAU -> Кафедра іноземних мов за фахом
NAU -> «18» Світлана литвинська
NAU -> Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
NAU -> Формування здорового способу життя молоді


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка