Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентівСторінка1/35
Дата конвертації29.03.2018
Розмір0.78 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра кримінального права і процесу

Методичні рекомендації

з організації самостійної роботи студентів

з дисципліни «Адвокатура і нотаріат України»
для студентів _6.030401 «Правознавство»__________

(шифр та назва напряму (спеціальності) підготовки

Укладач к.ю.н.,доцент Літвінова І.Ф.

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)


Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри кримінального

права і процесу


Протокол № ____ від «___»_____20__р.

Завідувач кафедри__________________

 

ЗМІСТ

стор.Модуль 1. адвокатура І НОТАРІАТ українИ

ВСТУП

Тема 1.  Історія виникнення і розвитку адвокатури

Тема 2. Поняття адвокатури, її завдання, організаційні форми, види і принципи адвокатської діяльності. Адвокатське самоврядування

Тема 3. Етика адвокатської діяльності

Тема 4. Здійснення адвокатами захисту та представництва в різних формах судочинства.

Тема 5. Нотаріальна діяльність в Україні. Поняття, завдання і функції нотаріального права

Тема 6. Нотаріус як основний суб'єкт нотаріальних правовідносин. Система та компетенція нотаріальних органів.

Тема 7. Загальні правила вчинення нотаріальних дій

Тема 8. Загальні правила посвідчення правочинів. Видача нотаріусом свідоцтв. Застосування нотаріусом законодавства іноземних держав
Список джерел


вступ
Важливою складовою підготовки у вищих навчальних закладах висококваліфікованих фахівців є самостійна робота студентів.

Інформаційно-методичним забезпеченням самостійної роботи студентів слугує перелік питань для самостійної підготовки, що передбачені планами практичних занять, а також список літератури до теми.

Загальною методичною вимогою вивчення дисципліни є вироблення особистісно-практичного відношення студентів до проблем адвокатської діяльності в правозастосовній практиці на основі осмислення навчальної і наукової літератури. Основною рекомендацією із самостійного одержання і поглиблення знань з дисципліни може слугувати опрацювання та критичне осмислення рекомендованої літератури, насамперед першоджерел, а також підготовка схем і порівняльних таблиць.

При вивченні діяльності адвокатури в Україні варто виробляти навички самостійного формулювання питань за підсумками опрацювання матеріалу, питань до можливих опонентів. Крім того, ефективним є вивчення дисципліни на основі аналізу типових і нестандартних проблемних ситуацій сфері адвокатської діяльності та їх осмислення.

З метою поглиблення вивчення дисципліни «Адвокатура і нотаріат України» та набуття навичок і вмінь самостійного аналізу та обґрунтування висновків у процесі вивчення дисципліни, студенти готують наукові повідомлення, структурно-логічні схеми, виконують реферат, тема якого враховує специфіку профільної спрямованості.

Самостійна робота студентів покликана сприяти досягненню мети, яка поставлена перед навчальною дисципліною. Приступаючи до самостійної роботи, студент має усвідомити мету дисципліни та ті завдання, які стоять перед ним.

Завдання для самостійної роботи спрямовані на закріплення навчального матеріалу. Їх виконання передбачає засвоєння основного змісту тем дисципліни. Разом з тим, виконання таких завдань потребує творчого підходу з боку студента, вміння самому ставити додаткові питання та давати на них відповіді, оцінювати результати власної роботи та порівнювати їх з іншими, аналізувати типові і нестандартні ситуацій.


Каталог: bitstream -> NAU -> 32662
NAU -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота»
NAU -> Правовий механізм реалізації смертної кари в усьому світі виник дуже давно, але з плином часу багато країн відмовилися від такого виду покарання, визнавши життя кожної людини найважливішою цінністю людства
NAU -> Теми рефератів з розділу
NAU -> Кафедра соціології та соціальних технологій
NAU -> Кафедра соціології та соціальних технологій
NAU -> Кафедра іноземних мов за фахом
NAU -> «18» Світлана литвинська
NAU -> Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка