Методичні рекомендації з планування та організації роботи методичних комісій професійно – технічних навчальних закладівСкачати 303.62 Kb.
Сторінка1/9
Дата конвертації08.10.2018
Розмір303.62 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Методичні рекомендації з планування та організації роботи методичних комісій професійно – технічних навчальних закладів
Основним змістом роботи методичних комісій є:

 • Розробка, розгляд робочої навчально – програмної документації, її аналіз, внесення коректив у навчальні програми;

 • Оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів, внесення відповідних коректив до робочих навчальних планів і програм, поурочно – тематичних планів;

 • Вивчення і використання в начальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, перспективного досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи;

 • Проведення роботи з комплексного методичного забезпечення навчально – виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання тощо;

 • Аналіз стану і результатів навчально – виробничого та навчально – виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури;

 • Аналіз результатів перевірок професійно – технічного навчального закладу, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін;

 • Організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці та проведенні уроків, позаурочних заходів, організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення;

 • Організація та проведення конкурсів, семінарів – практикумів, поза навчальних виховних заходів тощо ;

У роботі методичних комісій можуть застосовуватися різні нетрадиційні форми: круглі столи, діалоги, методичні консиліуми, тренінги тощо.

На засіданні методичної комісії ведеться протокол, в якому записується його номер, дата засідання, прізвища присутніх, порядок денний, стислий зміст виступів, пропозиції, зауважень. До протоколу додаються матеріали з розглянутих питань.
Основою суттєвого покращання навчально – виховного процесу в професійно – технічних навчальних закладах є добре налагоджена методична робота, особлива роль у організації і проведенні якої належить методичним комісіям (далі МК).

Методичні комісії – це основний масовий методичний орган, діяльність якого безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання; професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників; провадження досягнень педагогічної науки і перспективного досвіду в навчально – виховний процес.

Головне для успішного вирішення навчально – виховних завдань – добре продумана система роботи методичних комісій, а це можливо при чіткому науково обґрунтованому плануванні їх роботи. Аналіз планів роботи МК показує, що вони, в основному, займаються вирішенням організаційних питань: розгляд та затвердження різноманітних планів, переліків у навчальних робіт, екзаменаційних білетів, завдань для контрольних і перевірочних робіт і таке інше. Це також важливі питання, але ж основним призначенням МК є удосконалення процесу навчання і виховання, підвищення якості уроку, впровадження ефективних форм і методів роботи, пропаганда передового педагогічного досвіду. План роботи МК на новий навчальний рік повинен розроблятися в кінці поточного року і попередньо обговорюватись на останньому засіданні комісії, на якому підводяться підсумки роботи навчальний рік.
Питання, які необхідно включати у план роботи методичної комісії:


 • Вивчення нормативно – розпорядчих документів, інструктивно – методичних листів та рекомендацій Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки, НМЦ ПТО;

 • Обговорення змін у навчальних програмах та внесення відповідних корективів у робочу навчально – плануючу документацію (з фіксацією у протоколі засідань);

 • Обмін досвідом роботи з удосконалення навчально – виховного процесу;

 • Обговорення підготовлених методичних матеріалів, відкритих уроків та позаурочних заходів;

 • Стан впровадження передового педагогічного досвіду;

 • Творчі звіти викладачів та майстрів виробничого навчання про роботу над обраною проблемою (обов’язково тих, хто атестується);

 • Звіти про роботу над створенням або удосконаленням комплексного методичного забезпечення викладання предметів і професій;

 • Обговорення питань, які висвітлюють роботу з обдарованими та здібними учнями і такими, що мають суттєві прогалини у знаннях;

 • Аналіз результатів діагностичних, директорських контрольних робіт, підсумкової та кваліфікаційної державної атестації учнів, підсумків роботи за семестр і навчальний рік;

 • Обговорення питань організації позаурочної роботи з учнями у розрізі предмета, професії;

 • Підготовка до обласних і Всеукраїнських конкурсів, обговорення і відбір конкурсних матеріалів;

 • Доведення інформації про результати участі у роботі обласних методичних комісій;

 • Огляд нової науково – методичної літератури.

У плані роботи повинні бути вказані не тільки питання, які розглядаються на засіданнях, а також і робота, яка проводиться членами МК у період між засіданнями: проведення позаурочної роботи, проведення тижнів, декад або місячників з предметів та професій, конкурсів професійної майстерності, олімпіад; розробка матеріалів комплексного методичного забезпечення викладання предметів та професій тощо.

До планування роботи МК слід підходити диференційовано, враховуючи її склад, педагогічний досвід і методичний рівень членів МК, необхідність надання конкретної допомоги малодосвідченим викладачам і майстрам в/н, для чого доцільно проводити анкетування членів комісії.

Оскільки одним з важливих напрямків роботи МК є підвищення якості уроку, питання анкети можуть бути такими: • Які, на Вашу думку, найбільш характерні риси сучасного уроку?

 • У якій мірі ваші уроки відповідають цим вимогам? У якій мірі потребують удосконалення?

 • Які елементи уроків у ПТНЗ в цілому необхідно, на Вашу думку, удосконалювати в першу чергу?

 • Які з цією метою методичні заходи слід провести у навчальному закладі?

 • В якій мірі Ви володієте методикою аналізу, самоаналізу уроку? Чи потрібні Вам консультації, допомога з цього питання?

 • Коли, у якій групі і з якою темою Ви могли б дати відкритий урок? Визначте його методичну мету.

 • Які, на Вашу думку, шляхи вдосконалення методичної роботи у Вашому навчальному закладі?

На засіданнях методичної комісії, яка працює над проблемою удосконалення уроку, доцільно розглянути такі питання:

 • Організація самостійної роботи учнів на уроці;

 • Вибір оптимального поєднання методів і засобів навчання нв уроці;

 • Активізація пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі;

 • Шляхи попередження прогалин у знаннях учнів і підвищення рівня навчальних досягнень; реалізація між предметних зв’язків – важливий резерв підвищення ефективності уроку;

 • Використання на уроках комп’ютерних технологій навчання;

З членами МК можна провести такі практичні заняття: • Планування системи уроків на основі навчально – методичного комплексу з урахуванням особливостей конкретної групи;

 • Вибір оптимального об’єму навчальної інформації до уроку;

 • Алгоритмізація навчання;

 • Розробка кількох моделей одного уроку;

 • Ефективність використання різних методів навчання на уроках.

З метою показу кращого досвіду пропаганди найбільш ефективних методів і прийомів навчання, нових педагогічних досягнень з актуальних питань методики викладання необхідно спланувати проведення відкритих уроків, чітко визначивши їх методичну мету.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка