Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчанняСкачати 34.67 Kb.
Дата конвертації02.05.2018
Розмір34.67 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

Кафедра соціології та політології

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

з навчальної дисципліни

«Соціологія політики»

за напрямом підготовки: 6.030101 «Соціологія»

Укладач: старший викладач Грищенко Н.І.

Рекомендації розглянуті та схвалені на

засіданні кафедри соціології та політології

Протокол № ____ від «___»________ 2017 р.

Завідувач кафедри

______________ О.А. Хомерікі

Виконання контрольної роботи є одним з ключових етапів вивчення курсу для заочної форми навчання. Її підготовка сприяє поглибленню та закріпленню теоретичних знань, одержаних студентом при самостійному вивченні окремих тем дисципліни, набутих навичок самостійної роботи над учбовим матеріалом.

Контрольна робота повинна висвітлити вміння студента коротко і точно відповідати на поставлені питання, підбирати і використовувати для відповідей необхідний матеріал. При цьому студенту необхідно врахувати, що механічно переписані тексти з літературних джерел: монографій, учбових посібників та інше не будуть зараховані, якщо вони будуть надані без логічної послідовності, повного висвітлення питання.

Вибір теми (варіанту) контрольної роботи визначається сумою двох останніх цифр номера залікової книжки студента.

Перелік варіантів для підготовки до контрольної роботи

Варіант 1


 1. Соціологія політики як навчальна дисципліна.

 2. М.Вебер про політику.Варіант 2


 1. Типологія політичних лідерів.

 2. Партійні системи: характеристика та значення.Варіант 3


 1. Політична система суспільства: ознаки та форми.

 2. Особливості розвитку політичної культури в Україні.


Варіант 4


 1. Влада як соціальне явище.

 2. Громадська думка як соціальне явище.Варіант 5


 1. Теорія політичної еліти В.Паретто.

 2. Політична свідомість.Варіант 6


 1. Теорія політичної еліти Г.Моски.

 2. Політична культура.Варіант 7


 1. Політична соціалізація: етапи, стадії.

 2. Розкрийте поняття «політичне панування».Варіант 8


 1. Зміст концепції політичної культури Г.Алмонда та С.Верби.

 2. Сутність поняття «інтерес» у соціології політики.Варіант 9


 1. Політична еліта в сучасній Україні.

 2. Структура та типи політичної культури.


Варіант 10

 1. Характер впливу культури на політичне життя суспільства.

 2. Зміст статті М. Вебера «Політика як покликання і професія».


Варіант 11

 1. Зміст поняття «електоральна поведінка».

 2. Зміст поняття «харизматичне панування».

Варіант 12

1. Вплив національного характеру на політичне життя суспільства.2. Зміст поняття «раціонально-правове панування» за М.Вебером.
Варіант 13

 1. Характер співвідношення еліти і правлячого класу.

 2. Суть моделі ідеальної держави Платона.


Варіант 14

 1. Політичні погляди Аристотеля.

 2. Структура ієрархії політичних цінностей управлінського суспільства.


Варіант 15

 1. Влада у соціальному вимірі.

 2. Рівні політичні свідомості.


Варіант 16

 1. Характеристика взаємовідносин держави і громадянського суспільства.

 2. Соціополітична інтерпретація політичних конфліктів.


Варіант 17

 1. Соціологія політики та інші науки про суспільство.

 2. Вплив соціальних цінностей на політичне життя суспільства.


Варіант 18

 1. Проблеми рекрутування політичної еліти в Україні.

 2. Основні парадигми соціології політики.

У контрольній роботі повинен бути вказаний номер залікової книжки студента, варіант теми реферату, список використаної літератури.
Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Методичні рекомендації до написання узагальнюючих реферативних робіт до заліку з фахової дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота»
NAU -> Правовий механізм реалізації смертної кари в усьому світі виник дуже давно, але з плином часу багато країн відмовилися від такого виду покарання, визнавши життя кожної людини найважливішою цінністю людства
NAU -> Теми рефератів з розділу
NAU -> Кафедра соціології та соціальних технологій
NAU -> Кафедра соціології та соціальних технологій
NAU -> Кафедра іноземних мов за фахом
NAU -> «18» Світлана литвинська
NAU -> Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка