Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни " фізична реабілітація" Методичний посібникСкачати 329.45 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації23.12.2017
Розмір329.45 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8

Міністерство освіти і науки України


Полтавський державний педагогічний університет

імені В.Г.Короленкакафедра біологічних основ фізичного виховання
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

САМОСТІЙНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ”


Методичний посібникПолтава

2004

УДК 615. 8 ( 072. 2)


Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни “Фізична реабілітація”: Методичний посібник – Полтава, 2004. – 26 с.

Укладач: Мироненко С.Г.

У посібнику представлена тематика самостійних робіт з предмету “Фізична реабілітація”. Посібник включає десять тем, кожна з яких містить інформаційний блок, контрольні запитання, практичні завдання та список рекомендованої літератури. Виконання завдань, запропонованих у посібнику сприятиме доповненню і поглибленню знань студентів, формуванню практичних умінь і навичок, необхідних для складання програм фізичної реабілітації при різних захворюваннях та ушкодженнях.

Для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.

Рецензенти: Коваленко В.Ф. – завідувач кафедри екології Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка, доктор біологічних наук, професор, академік УААН.

Слюсар М.В. – доцент кафедри біології людини та тварин Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка, кандидат біологічних наук.

Коректор: Андрусенко О.К.

Рекомендовано до друку вченою радою ПДПУ імені В.Г.Короленка (протокол № _____7____ від __26 січня _2004 р.).Методичні рекомендації
Одним із аспектів мети навчальної діяльності студентів є підготовка їх до подальшої творчої роботи у різних сферах суспільного життя. Цьому, безумовно, сприяє вирішення проблеми самостійності учнів у навчанні, що формується за допомогою самостійної роботи. Самостійна робота – це навчальна діяльність, яка здійснюється при виконанні завдань різного ступеня складності з метою усвідомленого засвоєння знань або оволодіння вміннями лише при консультативній ролі викладача за допомогою завдань, які розкриваються ним безпосередньо або в методичному посібнику.

Запропонований методичний посібник написаний відповідно до програми з дисципліни “Фізична реабілітація” і охоплює десять тем курсу: • Вступ до предмету “Фізична реабілітація”;

 • Характеристика та лікувальна дія основних засобів фізичної реабілітації;

 • Загальні вимоги до програмування занять з фізичної реабілітації;

 • Загальні основи фізичної реабілітації при переломах кісток;

 • Фізична реабілітація при ушкодженнях кісток плечового поясу, верхніх та нижніх кінцівок;

 • Фізична реабілітація при ушкодженнях хребта та кісток таза;

 • Фізична реабілітація при нефіксованих змінах та статичних деформаціях опорно-рухового апарату. Остеохондроз;

 • Фізична реабілітація при опіках, відмороженнях та ампутаціях кінцівок;

 • Фізична реабілітація після оперативних втручань на органах черевної порожнини;

 • Фізична реабілітація при оперативних втручаннях на органах грудної клітки.

Методичний посібник має таку структуру: на початку кожної теми міститься інформаційний блок, що знайомить студентів з теоретичними основами запропонованої для вивчення теми. Контрольні питання на зміст заняття та завдання, що пропонуються для виконання, сприятимуть кращому засвоєнню інформації та формуванню практичних умінь студентів що до складання програм фізичної реабілітації при різних захворюваннях та травмах. Кожна тема містить список літератури, який допоможе студентам опанувати матеріал та зробить їх підготовку більш якісною.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.Тема № 1. Вступ до предмету “Фізична реабілітація”.

Мета. Оволодіти знаннями про історію лікувального

застосування фізичних вправ та масажу.


Блок інформації

Фізична реабілітація – це застосування з лікувальною і профілактичною метою фізичних вправ і природних чинників у комплексному процесі відновлення здоров’я, фізичного стану і працездатності хворих та інвалідів. ЇЇ засобами є лікувальна фізична культура, лікувальний масаж, фізіотерапія, механотерапія, працетерапія.

Історія становлення фізичної реабілітації досить тривала, оскільки фізичні вправи та масаж з лікувальною метою застосовувалися ще у стародавні часи.

Контрольні питання
 1. Охарактеризувати внесок стародавніх учених у лікувальне застосування фізичних вправ, масажу і природних чинників.

 2. Розказати про вчених X-XVIII століття, які відіграли помітну роль в обґрунтуванні і застосуванні рухів як засобу лікування.

 3. Розказати історію заснування першого у Європі гімнастичного інституту та його значення у подальшому розвитку лікувальної гімнастики.

 4. Розкрити значення праць лікарів Харківського медико-механічного інституту та інших фахівців у становленні відновного лікування.

 5. Розказати історію створення в Україні науково-методичного товариства з лікарського контролю і ЛФК та його роль у подальшому розвитку ФР.

 6. Внесок українських вчених у розвиток науки “Фізична реабілітація”.


Контрольні завдання
Написати реферати за темами:

 1. Історія лікувального застосування фізичних вправ та масажу.

 2. Життєвий та творчий шлях засновника наукової системи фізичного виховання та динамічної анатомії – П.Ф.Лесгафта.

 3. Наукова діяльність В.В.Гориневського та І.М.Саркізова-Серазіні – організаторів і керівників перших у Радянському Союзі кафедр фізичного виховання, авторів першого навчального посібника з ЛФК.

 4. Становлення, сучасний стан та перспективи розвитку науки “Фізична реабілітація” в Україні.
Література
 1. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімпійська література, 2000. – 424 с.

 2. Физическая реабилитация: Учебник для студентов и преподавателей высших и средних учебных заведений физ. культуры. Под общ. ред. С.Н.Попова. – Ростов н\Д: Феникс, 1999. – 608 с.

 3. Васичкин В.И. Методика лечебного массажа. – Санкт-Петербург: Лань, 1997. – 176 с.

 4. Водолечение: Методика врачевания / Сост. А.А.Кульменко – Киев: Здоров’я, 1994. – 238 с.

 5. Загальна фізіотерапія і курортологія / Є.М.Панасюк, Я.М.Федоров, В.М.Модилевський. – Львів: Світ, 1990. – 136 с.

 6. Каптелин А.Ф. Гидрокинезитерапия в ортопедии и травматологии. – М: Медицина, 1985. – 223 с.

 7. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / В.В.Клапчук, Г.В.Дзяк, І.В.Муравов та ін. – К.: Здоров’я, 1995. – 312 с.Тема № 2. Характеристика та лікувальна дія основних засобів фізичної реабілітації.

Мета. Ознайомитися з формами лікувальної фізичної культури, з впливом масажу на окремі системи організму. Отримати загальні поняття про санаторно-курортне лікування.
Блок інформації

Основним засобом фізичної реабілітації є лікувальна фізкультура. Лікувальна фізична культура – метод лікування, що використовує засоби і принципи фізичної культури для лікування захворювань і ушкоджень, попередження їх загострень і ускладнень, відновлення здоров’я і працездатності хворих та інвалідів. ЛФК зменшує негативний вплив вимушеного спокою, підвищує тонус і активізує діяльність організму, мобілізує його захисні і компенсаторні реакції, попереджує ускладнення, відновлює і розширює функціональні можливості організму, наближує функціональне одужання, скорочує терміни лікування. Добираючи форми ЛФК, спеціальні вправи, дозуючи їх залежно від характеру і клінічного перебігу хвороби чи травми, можна цілеспрямовано впливати на певні функції організму, відновлюючи ушкоджені системи, адаптуючи хворого до фізичних навантажень побутового і виробничого характеру.

Важливим засобом фізичної реабілітації є масаж. Дозовані механічні подразнення тіла людини, що виконуються руками масажиста чи спеціальними апаратами, викликають місцеві і загальні нейрогуморальні зрушення в організмі, що зумовлено рефлекторними реакціями і виділенням біологічно активних речовин. Лікувальний масаж здійснює вплив на всі системи організму.

Процес реабілітації включає в себе декілька етапів: лікарняний, коли пацієнт знаходиться на стаціонарному лікуванні та післялікарняний, який може проходити в умовах поліклініки або у вигляді санаторно-курортного лікування. У санаторії в комплексному лікуванні використовуються специфічні курортні чинники у вигляді кліматотерапії, бальнеотерапії або пелоїдотерапії і неспецифічні, загальні для всіх санаторіїв, що відіграють важливу, а здебільшого і головну роль у лікуванні багатьох захворювань і реабілітації хворих. Це засоби фізичної реабілітації, дієтотерапії, медикаментозне лікування, санаторно-курортний режим. Основними завданнями ФР на санаторно-курортному етапі є попередження прогресування захворювання пацієнта, подальше підвищення його працездатності шляхом здійснення програми фізичної реабілітації.


Контрольні питання
 1. Назвіть та охарактеризуйте форми занять з ЛФК.

 2. Охарактеризуйте гімнастичні вправи, що використовуються у ЛФК.

 3. Охарактеризуйте спортивно-прикладні вправи та ігри, що використовують у ЛФК.

 4. Обґрунтуйте принципи побудови заняття з лікувальної гімнастики та методичні правила його проведення.

 5. Охарактеризуйте вплив лікувального масажу на основні системи організму.

 6. Охарактеризуйте сегментарно-рефлекторний та точковий ручний масаж. Назвіть захворювання, при яких застосовуються ці види масажу.

 7. Назвіть види апаратного масажу.

 8. Розкажіть про лікувальну дію підводного і водоструменевого душу-масажу та підводного вібраційного масажу. Назвіть захворювання, при яких вони показані.

 9. Назвіть та обґрунтуйте способи поєднання лікувального масажу з ЛФК та іншими засобами ФР.

 10. Назвіть ознаки розділення курортів на групи. Охарактеризуйте показання для лікування у кожній групі курортів.

 11. Обґрунтуйте потребу санаторно-курортного етапу реабілітації. Вкажіть протипоказання.

Контрольні завдання
Написати реферати за темами:

 1. Приморські курорти в Україні (Ялта, Алушта, Алупка, Гурзуф, Лівадія, Місхор, Сімеїз, Євпаторія, Бердянськ): організація відновного лікування.

 2. Особливості рівнинних та гірських курортів України: контингент хворих та застосування засобів ФР.

 3. Організація роботи бальнеологічних (Любінь Великий, Трускавець, Моршин, Миргород) та грязьових курортів (Саки, Куяльник) України та їх роль у відновленні здоров’я та працездатності хворих.Література
 1. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімпійська література, 2000. – 424 с.

 2. Физическая реабилитация: Учебник для студентов и преподавателей высших и средних учебных заведений физ. культуры. Под общ. ред. С.Н.Попова. – Ростов н\Д: Феникс, 1999. – 608 с.

 3. Васичкин В.И. Методика лечебного массажа. – Санкт-Петербург: Лань, 1997. – 176 с.

 4. Современное состояние природных курортных ресурсов, проблемы их охраны, эксплуатации и рационального использования в новых экономических условиях : Тезисы докладов Международной научно-практической конференции. – Одесса, 1995. – 44 с.

 5. Брусиловский Е.М. Одесские лиманы и лечебные средства. – Одесса, 1997 – 232 с.

 6. Варивода І.М., Кушнір В.В. Курорти Прикарпаття.- К.: Здоров’я, 1989. – 160 с.

 7. Караев Р.Г., Ларичев Л.С. Курорты Украины: Пособие по медицинскому отбору на санаторно-курортное лечение. – К.: Здоровье, 1994. – 225

 8. Шалковский И.Г. и др. Профсоюзные здравницы Украины.- К.: Здоров’я, 1987. – 333 с.

 9. Загальна фізіотерапія і курортологія / Є.М.Панасюк, Я.М.Федоров, В.М.Модилевський. – Львів: Світ, 1990. – 136 с.Тема № 3. Загальні вимоги до програмування занять з

фізичної реабілітації.

Мета. Оволодіти знаннями про ефективність застосування ЛФК.
Блок інформації
У процесі застосування ЛФК у комплексному лікуванні хворих слід визначати її ефективність, щоб контролювати правильність добору фізичних вправ і доцільність обраної методики, оперативно вносити корективи у заняття і курс ЛФК. Методи дослідження ефективності ЛФК залежать від характеру захворювання, оперативного втручання, травми. Розрізняють такі види контролю: експрес-контроль, поточний і етапний контроль.

Вимірювання рухів у суглобах є одним із головних методів оцінки рухових можливостей пацієнта при багатьох захворюваннях, травмах і деформаціях опорно-рухового апарату. Порівнюючи амплітуду активних і пасивних рухів особи, яку обстежують, з амплітудою ідентичних рухів здорової людини можна судити як про порушення, так і про відновлення обсягу рухів у процесі лікування, оцінювати ефективність занять ЛФК та інших засобів фізичної реабілітації.Контрольні питання


 1. Опишіть методику визначення ефективності ЛФК за допомогою експрес-контролю.

 2. Обґрунтуйте необхідність застосування поточного та етапного контролю ЛФК як засобу ФР в процесі відновного лікування.

 3. Опишіть методику вимірювання рухів у суглобах – одного з головних методів оцінки рухових можливостей хворого.


Література


 1. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімпійська література, 2000. – 424 с.

 2. Физическая реабилитация: Учебник для студентов и преподавателей высших и средних учебных заведений физ. культуры. Под общ. ред. С.Н.Попова. – Ростов н\Д: Феникс, 1999. – 608 с.

 3. Загальна фізіотерапія і курортологія / Є.М.Панасюк, Я.М.Федоров, В.М.Модилевський. – Львів: Світ, 1990. – 136 с.

 4. Каптелин А.Ф. Гидрокинезитерапия в ортопедии и травматологии. – М: Медицина, 1985. – 223 с.

 5. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / В.В.Клапчук, Г.В.Дзяк, І.В.Муравов та ін. – К.: Здоров’я, 1995. – 312 с.Тема № 4. Загальні основи фізичної реабілітації при

переломах кісток.

Мета. Оволодіти знаннями про особливості фізичної реабілітації при травмах опорно-рухового апарату у спортсменів.
Блок інформації

Головною особливістю фізичної реабілітації при ушкодженнях опорно-рухового апарату у спортсменів є максимально раннє застосування фізичних вправ та специфічних рухових навичок у комплексі традиційних методів лікування травм. Процес реабілітації спортсменів націлений не тільки на завершення відновлення функцій ушкодженої ділянки та організму в цілому у межах побутових та професійних навантажень, але й на відновлення спортивної працездатності. Ця особливість ставить перед ЛФК додаткові завдання: • створення впевненості у повному відновлені здоров’я і поверненні до занять спортом;

 • підтримання загальної тренованості і фізичних якостей;

 • відновлення специфічних для даного виду спорту рухових навичок і загального рівня фізичної підготовленості;

 • відновлення спортивної працездатності і повернення до нормального навчально-тренувального процесу і змагальної діяльності;

 • навчання методів самострахування з урахуванням перенесеної травми.

В усіх періодах і етапах реабілітації застосовують вправи для підтримання та відновлення сили і витривалості.

ЛФК під час відновного лікування поєднується з лікувальним масажем, фізіотерапією, працетерапією, механотерапією. Враховуючи значно вищий функціональний стан організму та відсутність супутніх захворювань серцево-судинної, дихальної, нервової і ендокринної систем, лікар сміливіше призначає фізіотерапевтичні процедури загальної навантажувальної дії (парові ванни, російська лазня, загальні грязьові ванни та інше) або інколи додає деякі процедури протягом дня.

Термін повернення до тренувальних і змагальних навантажень спортсменів, що перенесли травми опорно-рухового апарату, дещо більший, ніж у хворих фізичної праці з аналогічними ушкодженнями у зв’язку з тим, що першим необхідно відновити не тільки фізичну та професійну працездатність, а й спортивну.

Контрольні питання


 1. Охарактеризуйте особливості іммобілізаційного періоду реабілітації при травмах опорно-рухового апарату у спортсменів.

 2. Опишіть методику застосування засобів фізичної реабілітації спортсменів з травмами опорно-рухового апарату на постіммобілізаційному періоді реабілітації.

 3. Дайте характеристику реабілітаційних заходів на післялікарняному періоді реабілітації у спортсменів з травмами опорно-рухового апарату
Контрольне завдання

Вкажіть терміни повернення до тренувальних занять спортсменів після травм опорно-рухового апарату (заповніть таблицю)Таблиця 1. Орієнтовні терміни допуску спортсменів до тренувальних

занять після деяких травм опорно-рухового апарату


Характер ушкодження

Термін

Відновлення занять

Переломи

Діафіза плеча
Виростків плеча
Передпліччя
Зап’ястка
П’ясткових кісток
Фаланг пальців кисті, ребер (поодинокі)
Хребта (неускладнені)
Кісток таза (без порушень тазового кільця)
Діафіза стегна
Виростків стегна
Гомілки (закриті)
Великогомілкової кістки (закриті)
Малогомілкової кістки, зовнішньої кісточки
Дво-трикісточкові переломи
Плеснових кісточок
Фаланг пальців стопиІнші травми

Менісків: оперативне лікування
Надколінника і виростків стегна
Передньої і задньої хрестоподібних зв’язок

(оперативне лікування)


Бокових зв’язок (оперативне лікування)
Вивих плеча
Вивих у ліктьовому суглобі
Вивих пальців кисті
Ушкодження ахіллового сухожилка


Література
 1. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімпійська література, 2000. – 424 с.

 2. Физическая реабилитация: Учебник для студентов и преподавателей высших и средних учебных заведений физ. культуры. Под общ. ред. С.Н.Попова. – Ростов н\Д: Феникс, 1999. – 608 с.

 3. Дубровский В.И. Применение массажа при травмах и заболеваниях у спортсменов. – М.: Медицина, 1986. – 177 с.

 4. Дусмуратов М.Д., Епифанов В.А. Восстановительное лечение больных с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата. – Ташкент: Медицина, 1984. – 155 с.

 5. Каптелин А.Ф., Ласская Л.А. Трудовая терапия в травматологии и ортопедии. – М.: Медицина, 1979. – 176 с.

 6. Кукушкина Т.Н., Докиш Ю.М., Чистяков Н.А. Руководство по реабилитации больных, частично утративших трудоспособность. - -М.: Медицина, 1981. – 152 с.Тема № 5. Фізична реабілітація при ушкодженнях кісток

плечового поясу, верхніх та нижніх кінцівок.

Мета. Оволодіти знаннями про застосування засобів ФР при


Каталог: docs
docs -> Комунальний заклад сумської обласної ради
docs -> Комунальний заклад сумської обласної ради
docs -> Навчально-методичний посібник «мікробіологія з основами вірусології»
docs -> Панкова Є. В. Туристичне краєзнавство
docs -> Комунальний заклад сумської обласної ради -обласний центр позашкільної освіти
docs -> Методичний кабінет
docs -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «історія та культура україни»
docs -> Пізнавальна активність учня
docs -> Нетрадиційні методи навчально-виховної підготовки


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка