Методичні вказівки до проведення переддипломної практики, виконання дипломних проектів та магістерських робітСторінка1/67
Дата конвертації26.03.2018
Розмір1.79 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАМетодичні вказівки

до проведення переддипломної практики,

виконання дипломних проектів та магістерських робіт

(для студентів усіх форм навчання спеціальності

7.050201, 8.050201 “Менеджмент організації”,

спеціалізацій “Магістр менеджменту організацій”,

“Менеджмент організацій місцевого самоврядування”,

“Менеджмент організацій будівництва”)

Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до проведення переддипломної практики, виконання дипломних проектів і магістерських робіт (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 7.050201, 8.050201 – «Менеджмент організацій» спеціалізацій «Магістр менеджменту організації», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент організацій будівництва»). Укл. Віноградська О. М., - Харків: ХНАМГ, 2007. - 116 с.


Укладач: О. М. Віноградська.


Рецензент: О. І. Юдін – проф. кафедри УПМГБ


Мета цих методичних вказівок – допомогти студентам у виконанні дипломного проекту та магістерської роботи; організувати процес виконання, взаємодії викладача і студента й захист дипломного проекту або магістерської роботи.

Рекомендовано кафедрою управління проектами в міському господарстві й будівництві, протокол № 4 від 05 травня 2007 р.


Зміст

Вступ……………………………………………………………………………..

4

1. Організація дипломного проектування та виконання магістерської роботи. …………………………………………………………………………..

5

2. Організація та керівництво практикою………………………………….

10

2.1 Мета та завдання практики з фаху (рівень “спеціаліст”), стажування з фаху (рівень “магістр”) та переддипломної практики………………

10

2.2 Орієнтовані програми практик…………………………………….

11

2.3 Підведення підсумків практик……………………………………..

22

3. Зміст та оформлення дипломного проекту (магістерської роботи)…...

23

3.1 Структура дипломного проекту спеціаліста………………………

23

3.1.1 Методичні рекомендації до написання основних розділів дипломного проекту………………………………………………..

26

3.2 Вимоги до магістерської роботи (проекту)…………………..

33

3.2.1 Правила оформлення роботи (проекту)…………………….

36

4. Структура, перелік та особливості змісту тем дипломних проектів.…

45

4.1 Управління персоналом…………………………………………….

46

4.2 Управління маркетингом………………………………………...…

54

4.3. Управління підприємством………………………………………..

60

4.4. Фінансовий менеджмент…………………………………………..

64

4.5 Управління інвестиційними проектами…………………………...

68

4.6 Персональний менеджмент (самоменеджмент)…………………..

73

5. Економічне обґрунтування дипломного проекту (роботи)…………….

79

5.1 Загальні положення…………………………………………………

79

5.2. Структура розділу………………………………………………….

79

5.3 Послідовність виконання розрахунків…………………………….

80

5.4 Особливості формування варіантів тем для порівняння………...

82

5.4.1 Управління персоналом……………………………………...

85

5.4.1.1 Оцінка ефективності системи менеджменту…………...

85

5.4.1.2 Статистика людських ресурсів………………………….

875.4.1.3 Загальна економічна ефективність підготовки і використання кваліфікованих кадрів…………………………………

90

5.4.2. Управління маркетингом……………………………………

92

5.4.2.1 Методи маркетингового аналізу………………………...

92

5.4.2.2 Економічне обґрунтування бюджету маркетингу…….

93

5.4.2.3 Аналіз і оцінка конкурентноздатності товару………….

95

5.4.2.4 Економічна оцінка якості товарів……………………….

96

5.4.3 Управління підприємством…………………………………

97

5.4.3.1 Способи побудови показника ефективності…………...

97

5.4.3.2 Економічна оцінка колективної інженерно-технічної праці………………………………………………………………

98

5.4.4 Особливості розрахунку економічної ефективності інвестицій…………………………………………………………………

99

5.4.4.1 Основні положення………………………………………

99

5.4.4.2 Основні показники оцінки ефективності інвестицій…..

100

5.4.5 Персональний менеджмент (самоменеджмент)……………

105

5.4.5.1 Класифікація методів оцінки праці керівників………...

106

5.4.5.2 Показники економічної ефективності наукової організації управлінської праці………………………………………

107

6. Список літератури………………………………………………………...

112

6.1. Управління персоналом……………………………………………

112

6.2. Управління маркетингом…………………………………………..

113

6.3. Управління підприємством………………………………………..

133

6.4. Управління інвестиційними проектами…………………………..

113

6.5. Персональний менеджмент………………………………………..

114

Вступ.

Дипломний проект і магістерська робота є завершальними в навчанні студентів спеціальності “Менеджмент організацій”. Вони є логічним віддзеркаленням усіх знань з фахових предметів, які були отримані студентами під час навчання.

Ці методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог:


 • Галузевого стандарту вищої освіти Міністерства освіти і науки України (ГСВО МОН) “Структура і правила оформлення дипломних робіт спеціаліста”;

 • Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджено наказом Міносвіти і науки України від 2 червня 1993 р № 161;

 • Положення про освітньо – кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту): затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року №65.

Рекомендації повинні допомогти студентам у виконанні дипломного проекту та магістерської роботи.

Магістерська робота, маючи комплексний характер, відрізняється від дипломного проекту актуальністю, глибиною розробки, методами дослідження обраного предмета й об’єкта, використанням наукових досягнень, дослідницьким характером, практичною значущістю, обов’язковим використанням комп’ютерних технологій.

Дипломний проект – це індивідуальне завдання навчально-дослідницького, творчого й проектно-конструкторського характеру. Він передбачає систематизацію, розширення теоретичних і практичних знань із спеціальності.

Магістерською роботою перевіряється готовність магістранта до теоретичного осмислення актуальності вибраної теми та її цінності, готовність проводити наукові дослідження і бачити практичне використання результатів цих досліджень.

Методичні рекомендації дають відповідь на запитання, які найбільше виникають у студентів під час роботи:


 • З яких частин складається робота?

 • Які основні вимоги до дипломного проекту і магістерської роботи?

 • Яка може бути тематика робіт?

 • Які строки виконання?

 • Хто може бути керівником дипломного проекту або магістерської роботи?

 • Які вимоги до оформлення пояснювальної записки і графічного матеріалу?

 • Хто і де повинен підписувати дипломний проект і магістерську роботу?

 • Коли необхідно подавати дипломний проект і магістерську роботу нормо-контрольору й рецензенту?

 • Які документи необхідно заповнювати для захист дипломного проекту, магістерської роботи, як це робити?

У методичних вказівках подана систематизований теоретичний і практичний матеріал з комплектом необхідних документів на допомогу студентам для проходження переддипломної практики і розроблення дипломного проекту (магістерської роботи), а також при його захисті. У вказівках дається економічне обґрунтування проекту (роботи).

 1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка