Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " кримінальне право" для студентів денної та заочної форм навчанняСторінка1/39
Дата конвертації14.03.2019
Розмір0.67 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 081 – “ПРАВО”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)

(ІІ частина)


КРЕМЕНЧУК 2017

Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 081 – “Право” (у тому числі скорочений термін навчання) (ІІ частина)


Укладач старш. викл. І.І. Митрофанов

Рецензент к.ю.н., доц. М.О. Ліненко


Кафедра галузевих юридичних наук
Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №___ від “___”______ 2017 рік

Заступник голови методичної ради ___________________доц. С.А. Сергієнко

ЗМІСТ

Вступ.............................................................................................................................4

1 Тематика практичних занять...................................................................................5

Практичне заняття № 1 Поняття особливої частини кримінального права та її система. Злочини проти основ національної безпеки України………………..5

Практичне заняття № 2 Злочини проти життя та здоров’я особи………...…..7

Практичне заняття № 3 Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності ………………………………………………………………...10

Практичне заняття № 4 Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина………………..……….…..13

Практичне заняття № 5 Злочини проти власності…………….……….….…..16

Практичне заняття № 6 Некорисливі злочини проти власності….……….…17

Практичне заняття № 7 Злочини у сфері господарської діяльності ……..…20

Практичне заняття № 8 Злочини проти довкілля………………………….….23

Практичне заняття № 9 Злочини проти громадської безпеки…………….….24

Практичне заняття № 10 Злочини проти безпеки виробництва. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту………………………..….…28

Практичне заняття № 11 Злочини проти громадського порядку і

моральності……………………………………………………………….….….30

Практичне заняття № 12 Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення………………………………………………………..….…35

Практичне заняття № 13 Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та

Мобілізації…………………………………………………………………....….38

Практичне заняття № 14 злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян……………….….40

Практичне заняття № 15 Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку……………………………………………..………….…43

Практичне заняття № 16 злочини у сфері службової діяльності ……..….…46

Практичне заняття № 17 Злочини проти правосуддя……………………..….49

Практичне заняття № 18 злочини проти миру і безпеки людства та міжнародного правопорядку………………………….…….……………….…52

2 Контрольні (екзаменаційні) питання з дисципліни…………..…………….…..54

Список літератури.....................................................................................................60

Вступ

Кримінальне право є однією з провідних та самостійних галузей українського права. Воно значно відокремлюється від інших, у тому числі й суміжних галузей права, маючи при цьому свій власний предмет і метод правового реґулювання, свою систему нормативних приписів. Разом з тим, кримінальне право є складовою частиною системи національного українського права, тому йому притаманні основні принципи, що стосуються права України на сучасному етапі.

Знання з кримінального права покликані підвищувати рівень професійної підготовки і правової культури студентів, безпосередньо впливати на формування наукового юридичного світогляду.

Підготовка бакалаврів права в сучасних умовах вимагає глибоких знань з кримінального права, вивчення якого потребує, крім засвоєння теоретичного матеріалу на лекціях, під час самостійної роботи прищеплення навичок застосування норм КК України в ході проведення практичних занять.

Практичні заняття з кримінального права виконуються відповідно до навчального плану підготовки студентів-бакалаврів за напрямом 6.030402 – “Правознавство”, у тому числі скороченого терміну навчання, та графіка навчального процесу для студентів денної та заочної форм навчання.

Практичні заняття сприяють закріпленню та поглибленню теоретичних знань. Їх мета – допомогти студентам закріпити знання про злочини, кримінальну відповідальність за вчинення злочинів та інші кримінально-правові засоби впливу на осіб, які їх вчинили.

Практичні заняття повинні бути виконані студентами в установлений строк відповідно до вимог цих методичних вказівок. Перед виконанням роботи рекомендовано ознайомитись із вказаною літературою.

Рівень засвоєння навчального матеріалу оцінюється викладачем. У разі незадовільної відповіді або пропуску заняття студент зобов’язаний індивідуально відпрацювати відповідну тему.
Каталог: new -> metod
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „ трудове право для студентів денної та заочної форм навчання
metod -> Методичні вказівки щодо проведення практичних занять
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю»
metod -> Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетний менеджмент»
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система»
metod -> Методичні вказівки щодо семінарських занять І самостійної роботи з навчальної дисципліни «господарське право»
metod -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «облік у бюджетних установах»
metod -> Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни „ цивільне право для студентів денної та заочної форм навчання
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять І самостійної роботи з навчальної дисципліни «Договірне право» для студентів денної та заочної форм навчання
metod -> Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «основи наукових досліджень»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка