Методичні вказівки щодо семінарських занять І самостійної роботи з навчальної дисципліни «реформування правосуддя в україні»Сторінка1/28
Дата конвертації01.08.2018
Розмір0.51 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 – «ПРАВО»

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»

КРЕМЕНЧУК 2018

Методичні вказівки щодо семінарських занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Реформування правосуддя в Україні» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 081 – «Право» освітнього ступеня «Магістр»

Укладач к. ю. н., доц. В. Л. Скрипник

Рецензент д. ю. н., проф. В. С. Цимбалюк

Кафедра галузевих юридичних наук

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол №___від____________________

Голова методичної ради________проф. В. В. КостінЗМІСТ

Вступ...…………………………………………………………………………4

1 Теми та погодинний розклад лекції, семінарських занять, самостійної роботи……………………………………………………………………………….6

2 Перелік семінарських занять і самостійної роботи……………………..8

Семінарське заняття № 1 Розвиток судової системи України в новітню епоху…………………………………………………………………………...……..8

Семінарське заняття № 2 Судова влада в Україні. Суд і правосуддя……11

Семінарське заняття № 3 Предмет, метод та основні поняття судової влади в Україні……………………………………………………………………...14

Семінарське заняття № 4 Основи судової реформи в Україні……………16

Семінарське заняття № 5 Проблеми розвитку судової системи …………18

Семінарське заняття № 6 Проблеми розвитку статусу суддів………….21

Семінарське заняття № 7 Проблеми реалізації загальних принципів правосуддя…………………………………………………………………..………23

Семінарське заняття № 8 Проблеми визначення судової юрисдикції…...25

Семінарське заняття № 9 Органи суддівського самоврядування………...27

Семінарське заняття № 10 Гарантії незалежності суддів і безперешкодного виконання ними професійних обов’язків…………………….30

3 Питання до заліку………………………………………………………….33

4 Критерії оцінювання знань студентів………………………………….…36

Список літератури………………………………………………………..….39

ВСТУП

Необхідність реформування судової влади постала від часу проголошення суверенності та незалежності України, початку процесу реального забезпечення прав і свобод людини та громадянина, затвердження верховенства права в суспільному житті.

Проблеми судової влади значною мірою врегульовані в розділі VIII Конституції України. Відповідно до Конституції України, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, а це означає, що судовому захисту підлягають усі права, свободи та обов’язки громадяну суспільні відносини, врегульовані нормами права, у разі виникнення спору, можуть бути предметом судового розгляду.

Метою навчальної дисципліни «Реформування правосуддя в Україні» є ознайомлення студентів із сучасними проблемами забезпечення права на справедливий суд в Україні, організації та функціонування судової системи України, можливими перспективами розвитку судоустрою та статусу суддів.

З огляду на поставлену мету були окреслені такі завдання:

‒ дослідити історичний розвиток і становлення сучасної судової системи в Україні;

‒ аналіз існуючої судової системи України, її позитивні та негативні сторони;

‒ провести аналіз теоретичних засад функціонування сучасної судової системи в Україні;

‒ дати аналіз сучасним тенденціям розвитку судової системи України в аспекті європейської інтеграції;

‒ зроботи аналіз досвіду проведення судової реформи закордонних країн..

У результаті вивчення начальної дисципліни студент повинен

знати:

– законодавство України щодо діяльності судів;

– порядок судового оскарження дій та рішення суб’єктів владних повноважень;

– процесуальне забезпечення розгляду адміністративних справ.

уміти:

– правильно тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, що встановлюють засади функціонування судової влади в Україні;

– використовувати у практичній діяльності норми законів України та міжнародних угод, які регламентують указану діяльність;

– вільно орієнтуватися в системі чинного законодавства, що регулюють указану діяльність;

– вільно орієнтуватися в системі чинного законодавства, що регулює здійснення правосуддя в Україні, у тому числі на підставі міжнародно-правових норм;

– застосовувати сучасні методи дослідження й аналізу обов’язкових елементів та етапів судочинства та правосуддя.
Каталог: new -> metod
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „ трудове право для студентів денної та заочної форм навчання
metod -> Методичні вказівки щодо проведення практичних занять
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю»
metod -> Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетний менеджмент»
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система»
metod -> Методичні вказівки щодо семінарських занять І самостійної роботи з навчальної дисципліни «господарське право»
metod -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «облік у бюджетних установах»
metod -> Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни „ цивільне право для студентів денної та заочної форм навчання
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять І самостійної роботи з навчальної дисципліни «Договірне право» для студентів денної та заочної форм навчання
metod -> Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «основи наукових досліджень»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка