Методичні вказівки щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Підприємницьке право»Скачати 478.93 Kb.
Сторінка8/37
Дата конвертації18.03.2019
Розмір478.93 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   37
ПІДСУМКОВА ОЦІНКА (в балах) =

= результати поточної роботи + результати письмового іспиту
Оцінювання знань студентів за традиційною шкалою та шкалою ECTS

В блоці першому - оцінка поточної роботи в семестрі (1.) – максимальна кількість балів – 40;

В блоці другому - оцінювання письмової екзаменаційної роботи (2.) – максимальна кількість балів – 60; менше 30 балів не зараховуються.


85-100 балів

відмінно

А

80 балів

добре

В

65 – 75 балів

добре

С

60 балів

задовільно

D

50 – 55 балів

задовільно

E

20 – 45 балів

незадовільно – можлива перездача0 – 15 балів

незадовільно – повторне вивчення дисципліни

FДля денної та вечірньої форм навчання


№№

пп

Об'єкти контролю

Кількість балів


1.


Оцінка поточної роботи в семестрі, в т.ч.:Від 0 до 40 балів

в т.ч.:

1.1.

Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях

до 10 балів

1.2.

Виконання завдань для самостійного опрацюваннядо 15 балів

1.3.

Виконання модульних завдань


до 15 балів


2.


Оцінювання письмової екзаменаційної роботивід 0 до 60 балів

Поточний контроль знань здійснюється в аудиторії в години, відведені для семінарських занять та в процесі індивідуальної роботи зі студентом у позанавчальний час шляхом:

  • усного опитування студентів по питаннях тем ( модуля), у т.ч. відведених для самостійного вивчення;

  • оцінювання дискусійного обговорення питань – що становлять зміст теми;

  • оцінювання самостійних письмових робіт студентів в аудиторії;

  • оцінювання виконаного і захищеного студентом письмового реферату (есе, повідомлення тощо) за заданими індивідуальними темами;

  • оцінювання виконаного і захищеного студентом завдання практичного характеру;

  • оцінювання відповідей студента на питання, що відведені для самостійного вивчення, у процесі індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентом;

  • оцінювання участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей і т.п.) тощо.

Оцінка самостійної роботи включає оцінки за всі види робіт, у т.ч. участь кожного окремого студента у семінарських заняттях, відповідей під час проведення модульного контролю знань, написання рефератів, виконання інших індивідуальних завдань та вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання. При виконанні модульних завдань оцінці підлягають: виконання письмових завдань, тести, розв’язання ситуаційних задач, усні відповіді. Оцінка модульних завдань не може перевищувати 15 балів ( модуль І – 5 балів, модуль ІІ – 10 балів). Максимальна оцінка за самостійну роботу – 15 балів , за активність та систематичність – 10 балів.

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання здійснюється шляхом оцінювання виконання модульних завдань в межах 40 балів.


Порядок оцінювання поточної роботи студента в семестрі
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   37


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка