Методичних розробок та методичних рекомендаційСторінка1/19
Дата конвертації02.04.2018
Розмір0.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

МЕТОДИЧНИХ РОЗРОБОК ТА МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ

(методичні рекомендації*)
Загальні вимоги

У методичних рекомендаціях значне місце відводиться складанню викладачами та майстрами виробничого навчання методичних розробок теоретичних і практичних занять (уроків).Мета методичних розроброк – бажання автора методичної розробки поділитися своїм педагогічним досвідом з колегами. У процесі виконання методичної розробки відбувається підвищення педагогічної майстерності автора.

Мета методичних рекомендацій – надати деяку допомогу керівникам навчальних закладів і головам методичних комісій в керівництві процесом методичних розробок, а викладачам і майстрам виробничого навчання допомогти в безпосередньому виконанні розробок.

При написанні методичної розробки автори мають керуватися такими критеріями:

- актуальність і перспективність — наявність освітньої проблеми, складність та актуальність якої відповідає навчальним запитам, життєвим потребам, інтересам учасників проекту; можливість практичного використання розробки іншими психологами при організації науково-дослідницької діяльності учнів;

- достатній теоретичний рівень та дослідницький характер — тема розробки має бути розглянута на сучасному рівні розвитку відповідної науки. У роботі мають бути представлені елементи дослідження (якщо робота над проблемою ведеться більше, ніж 2 роки), достатня кількість джерел;

- новизна та прогресивність — внесення нових, оригінальних елементів в організацію  педагогічного процесу, ефективне застосування прогресивних моделей організації навчання, виховання, розвитку особистості, застосування інноваційних методів, способів педагогічної діяльності;

- відповідність віковим особливостям аудиторії — відповідність матеріалу програмам для загальноосвітніх навчальних закладів;

- результативність і дієвість — стабільно високий рівень розвитку та освіченості учасників проекту, суттєві позитивні зрушення у сформованості основних компетенцій (як кінцевий результат роботи над проблемою);

-      практичне застосування — наявність аналізу та узагальнень щодо пропозицій практичного застосування даної розробки, спрогнозованості результату.

Методична розробка повинна мати такі структурні елементи:

-             зміст;

-             вступ (передмова);

-             основна частина

-             висновки;

-             список використаної літератури;

-             додатки.

 Змістабо тематичний план.Вступ, у якому розкриваються тема розробки, її теоретичні основи, конкретизуються мета й основні завдання, пояснюється, на кого розрахована розробка, як вона співвідноситься з навчальним процесом тощо.

Основна частина, яка за змістом має відповідати темі, підпорядковуватися основній меті та завданням, містити опис методики викладання навчального матеріалу. В основній частині вказується специфіка використання розробки в залежності від віку учнів, умов навчального закладу, підготовки педагогів; подаються рекомендації щодо її найбільш ефективного використання в залежності від матеріалу, умов, етапу організації дослідницької діяльності. Основна частина складається з чотирьох розділів: теоретичний, дослідницький, профілактичний (корекційні проекти тощо) та рекомендації всім учасникам навчально-виховного процесу (учні, педагоги, батьки) з розглянутого питання.

Висновкимістять результати власного досвіду роботи, рекомендації щодо практичного використання методичної розробки іншими педагогами, можливостей роботи за даною методикою в різних умовах

У додатках наводяться довідково-інформаційний матеріал (таблиці, ілюстрації, схеми, рисунки), а також переліки тем дослідницьких робіт у наукових галузях, що розглядаються, орієнтовні форми вимог до проведення досліджень, приклади оформлення їх результатів, протоколів тощо.

На титульному листі методичної розробки має бути зазначена така інформація: міністерство освіти; управління освіти; психологічна служба; назва роботи; населений пункт, рік. На другій сторінці вказуються ініціали автора, назва роботи, на яку аудиторію розрахована, к-сть сторінок, коротка анотація. На останній сторінці – повністю назва роботи, прізвище, ім’я та педагогічне звання автора. Уразі використання на обкладинці малюнків та інформації третіх осіб – вказати автора або дати посилання.

Обсяг роботи – не менше 10-ти друкованих сторінок.

Вимоги до технічного оформлення матеріалів

Комп’ютерний набір: текстовий редактор Word, шрифт 14 пт, Тіmеs New Roman, міжрядковий інтервал — 1,5, з одного боку білого паперу формату А-4.

Поля: ліве, верхнє та нижнє — не менше 20 мм; праве — не менше 10 мм.

Текстова частина має бути чорного кольору. Всі сторінки, враховуючи ілюстрації та додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться.


Методичні рекомендації розглядають наступні питання:

1) тематику методичних розробок;

2) структуру й зміст методичних розробок теоретичних занять (уроків);

3) структуру й зміст методичних розробок з практичних занять (уроків).Каталог: word
word -> Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури
word -> Навчальний посібник Львів Каменяр 2000 ббк 76. 17 С12
word -> Українська література ХХ століття
word -> Календарно-тематическое планирование по интегрированному курсу «Литература
word -> Єдині вимоги до усного І писемного мовлення учнів та проведення письмових робіт І перевірки зошитів у 5 11 класах
word -> Аналіз роботи шмо вчителів природничо – математичних дисциплін за 2016-2017 н р
word -> Навчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)
word -> Текстовий процесор ms word. Способи введення та редагування тексту. Перевірка правопису
word -> Використання інформаційних технологій у викладанні історії Лемешко Ніна Володимирівна вчитель історії Лисогірської зош І-ІІІ ступенів №1 Первомайського району Миколаївської області спеціаліст вищої категорії учитель-методист Вступ


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка