Методичний комплекс для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія» з курсу «країнознавство»Сторінка1/60
Дата конвертації02.01.2018
Розмір2.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Геолого-географічний факультет
МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

для самостійної роботи студентів

спеціальності «Економічна та соціальна географія»

з курсу

«КРАЇНОЗНАВСТВО»


Харків


2008

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Геолого-географічний факультетМЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

для самостійної роботи студентів

спеціальності «Економічна та соціальна географія»

з курсу

«КРАЇНОЗНАВСТВО»

Харків


2008

УДК 911.3

Методичний комплекс для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія» з курсу «Країнознавство». – Харків, 2008. – 146 с.
Укладачі: Решетов І.К., доктор геологічних наук, професор;

Вірченко П.А., викладач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства.


Рекомендовано до друку

Вченою Радою геолого-географічного факультету

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

(протокол № 9 від 23.05. 2008 р.)
Методичний комплекс розроблений згідно з програмою навчального курсу «Країнознавство», як одного з важливих предметів у циклі дисциплін професійної і практичної підготовки фахівців у галузі соціально-економічної географії.

Мета: надати методичну допомогу студентам та формувати навички самостійної роботи з додатковими джерелами інформації при вивчені навчального курсу «Країнознавство».

Методичний комплекс розрахований на студентів денного та заочного відділень ВНЗ І- ІV рівнів акредитації, які мають напрямок підготовки «Географія», спеціальність «Економічна та соціальна географія».

Методичний комплекс містить загальні відомості про навчальний курс, тематичний план та структуру курсу, вимоги до рівня компетентності студентів, теоретичні матеріали, які необхідно опрацювати до початку семінарських занять, рекомендовану літературу та електронні джерела інформації за темами курсу, теми і плани семінарських занять та контрольні питання для самоперевірки, додатки у вигляді схем і таблиць, зразки запитань та завдань до модульного контролю, систему оцінювання навчальних досягнень студентів.
Підписано до друку 10 червня 2008 р. Формат 60х901/16. Папір офісний.

Друк різограф. Обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам. №
Науково-видавнича фірма «Екограф»

61018, м. Харків, вул. Деревянка, 7, к. 86,

Тел. (057) 719-51-18

Зміст
Загальні положення…………………………………………………………………….. 5

Вимоги до рівня компетентності студентів……………………….…………… 6

Структура навчального курсу………………………………………………………. 7

Рекомендована література та електронні ресурси………………………… 7

Тематика та питання семінарських занять…………………………….……… 8

Теоретичні матеріали рекомендовані для опрацювання

при підготовці до семінарських занять…………………………………………. 11

Заняття № 1…………………………………………………………………………… 11

Заняття № 2…………………………………………………………………………… 16

Заняття № 3…………………………………………………………………………… 24

Заняття № 4…………………………………………………………………………… 34

Заняття № 5…………………………………………………………………………… 42

Заняття № 6…………………………………………………………………………… 53

Заняття № 7…………………………………………………………………………… 66

Заняття № 8…………………………………………………………………………… 76

Заняття № 9…………………………………………………………………………… 83

Основні завдання та запитання до модульного контролю……………… 90

Зразок одного з варіантів модульного контролю…………………………… 91

Додатки (таблиці та схеми)………………………………………………………….. 92

Короткий термінологічний словник………………………………………………. 141

Оцінювання результатів навчальних досягнень студентів…………………. 144

Джерела інформації, використані при підготовці посібника……………….. 145

Дисципліна «Країнознавство» викладається студентам V курсу денного відділення та VІ курсу заочного відділення спеціальності «Економічна та соціальна географія» у вигляді семінарсько-практичних занять.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Программа першого рівня вищої освіти за напрямом 016 Спеціальна освіта (логопедія)
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни регіональні проблеми стійкого розвитку
2017 -> Хрящевська Людмила Михайлівна, доцент кафедри етнології та спеціальних історичних дисциплін, кандидат історичних наук, доцент (Хрящевська Л. М.) робоча програма
2017 -> Психологія Ідентифікація
2017 -> Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів-магістрів
2017 -> Рішення Дніпропетровської обласної ради статут комунального позашкільного навчального закладу,,мала академія наук учнівської молоді" дніпропетровської обласної ради"
2017 -> Додаток 3 до наказу №37 від
2017 -> Інформація щодо організації та проведення


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка