Методологія досліджень у сучасній зарубіжній політології (частина 2)Сторінка141/166
Дата конвертації18.03.2019
Розмір3.86 Mb.
ТипПротокол
1   ...   137   138   139   140   141   142   143   144   ...   166
49. Вкажіть автора праці «Футурошок»

А) Зб.Бжезінський;

Б) Е.Тоффлер;

В) Г.Кіссінджер;

Г) Ф.Фукуяма.

50. Вкажіть автора праці «Кінець історії»

А) Зб.Бжезінський;

Б) Е.Тоффлер;

В) Г.Кіссінджер;

Г) Ф.Фукуяма

51. Виявити причини й умови виникнення певних соціально- політичних явищ і процесів дозволяє принцип:

а) цілісності;

б) системності;

в) детермінізму;

г) об’єктивності;

д) конкретності.

52. До емпіричних методів, використовуваних політологією, належить:

а) системний;

б) аналізу і синтезу;

в) порівняльний;

г) моделювання; д) узагальнення.

53. Прикладна політологія досліджує:

а) історію політичних вчень;

б) концепції політичної системи;

в) проведення виборчих кампаній;

г) проблеми геополітики.

54. Врахування при аналізі діяльності політичних інституцій та політичних лідерів характеру соціальних та класових інтересів слугує виразом:

а) принципу об’єктивності;

б) принципу історизму;

в) принципу соціального підходу;

г) принципу взаємозв’язку емпіричного та теоретичного.

55. Розчленування політичного явища на складові частини з подальшим аналізом вивчення їх ролі для суспільства, його соціальних змін та індивідів притаманне одному з методів політології:

а) антропологічному;

б) системному;

в) структурно-функціональному;

г) історичному.

56. Інституційний метод політології відносять до групи методів:

а) філософських;

б) емпіричних;

в) теоретичного пізнання;

г) екзістенційних.

57. Дослідження реальної поведінки суб’єктів політики незалежно від тієї інформації, яку вони подають про себе або яка надходить від інших є сутнісною рисою методу:

а) прихованого спостереження;

б) експерименту;

в) біхевіоризму;

г) аналізу документів.

58. Обґрунтуванням природи держав, політичних режимів, характеру відносин між політикою та етикою займається:

а) політична антропологія;

б) політична психологія;

в) політична філософія;

г) політична історія.

59. Політологію як міждисциплінарну, інтегральну науку про політику в усіх її проявах розглядає підхід:

а) моністичний;

б) плюралістичний;

в) альтруїстичний;

г) етноцентричний.

60. Інструментальна функція політології дозволяє:

а) пояснити причини явищ політичного життя;

б) обґрунтувати технології обраних дій;

в) захистити певний політичний ідеал;

г) створити засобі та прийоми аналізу явищ і процесів у політичній сфері.

61. Проблеми утворення та функціонування держав, партій, політичних режимів вивчає такий розділ політології:

а) загальна теорія політики;

б) теорія соціального управління;

в) теорія політичних систем та їх елементів;

г) теорія міжнародних відносин.

62. Об’єктом дослідження політології є:

а) політичні відносини;

б) владні відносини;

в) політичне життя особи і суспільства;

г) політичне лідерство.

63. Політична глобалістика досліджує : а) економічні аспекти загальнолюдських проблем; б) прояви глобальних проблем в конкретних регіонах світу та їх вплив на розвиток політичної ситуації; в) соціальні процеси у світових масштабах; г) перспективи конкретних політичних суб’єктів, політичної ситуації та політичного процессу.

64. Глобальні проблеми сучасності охоплюють : а) проблеми окремих країн; б) проблеми окремих регіонів та континентів; в) проблеми, що торкаються окремих категорій людей у світі; г) проблеми, що зачіпають життєво важливі інтереси усього люд- ства.

65. Вперше міждисциплінарний підхід до вирішення глобальних проблем сучасності запропонував відомий вчений : а) А. Ейнштейн; б) Б. Рассел; в) В. Вернадський; г) Н. Бор

66. Політологія реалізовує цілий ряд функцій: інструментальну, інноваційну, прогностичну, методологічну, нормативну, прикладну, політичної соціалізації. Нижче подано ряд варіантів, серед яких визначіть ті, що відповідають змісту окремих функцій політології, згаданих у тесті.

1) забезпечення процесу включення людини в політичне життя та становлення у неї певного типу політичної культури: _______________________;

2) обґрунтування вибору форм та видів політичної дії для досягнення потрібного результату: ________________________;

3) окреслення можливого стану політичної дійсності у майбутньому: ____________________________;

4) регулювання відносин між суб’єктами політичного життя: __________________;

5) надання прогнозам та висновкам найбільш повної науковості та контрольованості: ______________________;

6) формування способів, методів та принципів теоретичного дослідження політичної і практичної реалізації набутих знань: __________________________;

7) вироблення критеріїв ефективності діяльності політичних інститутів, становлення знань про реальний стан справ і засоби ефективного впливу: _____________________.

67. В кінці ХХ – на початку ХХІ ст. поширення у політологічних дослідженнях набув синергетичний метод, йому властиво:

а) розглядати політичні явища в єдності і боротьбі протилежностей, в постійному розвитку та оновленні;

б) пошук відмінностей та спільних рис;

в) багатоваріантність, альтернативність вибору шляхів суспільно- політичного розвитку, наявність асиметричних структур;

г) цілісність об’єктивного світу, співвідношення цілого та частин.

68. У політичній практиці поширеним методом прийняття політичних рішень є консенсус. Його характерною рисою можна назвати:

а) забезпечення провідної ролі у прийнятті політичних рішень більш могутньому суб’єкту;

б) досягнення згоди шляхом взаємних поступок;

в) прийняття спільного рішення завдяки розумінню необхідності реалізації загального інтересу, незважаючи на те, що є розбіжності та незгоди по окремих пунктах програми дій;

г) всі відповіді неправильні.

69. Який з видів анкетного опитування дає найбільш достовірну інформацію про стан громадської думки:

а) комп’ютерне;

б) телефонне;

в) поштове;

г) роздавальне;

д) пресове.

70.Світоглядно-методологічною базою політичних досліджень слугує:

а) політична соціологія;

б) політична психологія;

в) Політична географія;

г) політична філософія;

д) прикладна політологія

71. Біхевіористський метод у політології спрямований на дослідження:

а) цілісності політики і характеру її взаємодії із навколишнім середовищем;

б) особистісного виміру політики, поведінки індивіда;

в) залежності політики від соціальних чинників;

г) Взаємодії політичних інститутів;

д) глобальних проблем людства.

72. Галузь політології, у рамках котрої шляхом порівняння виділяють спільні і відмінні риси у політичних процесах та явищах, отримала назву:

а) порівняльна політологія;

б) загальна теорія політики;

в) прикладна політологія;

г) політичних менеджмент;

д) політична глобалістика.

73. Виділіть особливі (специфічні) категорії політології:

а) політична система;

б) влада;

в) свобода;

г) політичний плюралізм;

д) суспільство.

74. Дослідження політичних феноменів з позиції їх відповідності нормам моралі і права, притаманне для такого методологічного підходу:

а) ціннісно-нормативного;

б) структурно-функціонального;

в) порівняльно-історичного;

г) системного;

д) синергетичного.

75. Політичний ___________ - це сукупність різних методів і методик, за допомогою яких можливе дослідження конкретних політичних подій і політичної ситуації, формулювання гіпотез з приводу її ймовірного розвитку і прийняття ефективних політичних рішень.

Пропущене слово – аналіз.Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Програма І робочий план конкретно-соціологічного дослідження Методи збору соціологічної інформації
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 2) Ступінь магістра
2018 -> Політична історія миколаївщини
2018 -> З методикою навчання
2018 -> Навчально-методичний комплекс
2018 -> Конспект лекцій з дисципліни
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Навчально-методичний комплекс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   137   138   139   140   141   142   143   144   ...   166


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка