Методологія досліджень у сучасній зарубіжній політології (частина 2)Сторінка16/166
Дата конвертації18.03.2019
Розмір3.86 Mb.
ТипПротокол
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   166

Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові наукиНормативна


Напрям підготовки

03010401 ПолітологіяМодулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.03010401 «Політологія»


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин 152 год.

8-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4 год.

самостійної роботи студента – 7 год.


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

26 год.
Практичні, семінарські

26 год.
Лабораторні

-

-

Самостійна робота

100 год.
Вид контролю: іспитПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – _1_ год.: _1_ год. – аудиторні заняття, _1,52_год. – самостійна робота. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Курс не тільки знайомить з базовими поняттями у сфері наукових політичних досліджень, але і виступає сполучною ланкою у формуванні комплексу професійних знань, які набуваються студентами в ході засвоєння різних навчальних дисциплін.

Специфікою курсу є його орієнтація на розвиток практичних навиків виконання прикладних наукових проектів у сфері внутрішньополітичної і зовнішньополітичної проблематики. Відповідно до сучасних пріоритетів навчального процесу особлива увага приділена питанням ознайомлення студентів з основними прийомами аналітичної роботи з первинною інформацією і формулюванню адекватних прогнозних припущень. Ця обставина особливо значуща в контексті світового досвіду підготовки фахівців-політологів.

Через різноманіття сучасних методичних підходів і методів політичних досліджень курс служить основою для продовження вивчення різних аспектів політичного буття і поглиблення базових уявлень про методичне забезпечення дослідницького процесу. Засвоєння відповідного навчального матеріалу значно підвищує здібності студентів до самостійної творчої роботи і їх розуміння реального взаємозв'язку теоретичного знання з політичною практикою.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування методолого-дослідницької культури майбутніх політологів. Їх гіпотетичний професійний успіх пов’язаний, насамперед, з наявністю у сучасного випускника вищого навчального закладу розвиненого теоретичного мислення. Формування цієї якості потребує засвоєння студентом теорії і методології соціально-політичного дослідження як ідейно-наукового феномену. Як і зазвичай, викладання та засвоювання цього теоретичного курсу здійснюється стадіями відомої тріади І.-Г. Песталоцці: (1) виклад теоретичної ідеї - (2) розумове засвоєння теоретичної глибини ідеї - (3) формування культури теоретичного мислення.

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна базується на знаннях студентів з курсів «Вступ до політології», «Філософія», «Логіка», «Теорія пізнання», «Загальна теорія політики», «Історія зарубіжних політичних вчень», «Основи наукових досліджень», «Методологія політичних досліджень».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів: Змістовий модуль І. Теоретико-методологічна частина дисципліни; Змістовий модуль ІІ. Концептуалізація, конкретизація і операціоналізація. 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
  2018 -> Програма І робочий план конкретно-соціологічного дослідження Методи збору соціологічної інформації
  2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 2) Ступінь магістра
  2018 -> Політична історія миколаївщини
  2018 -> З методикою навчання
  2018 -> Навчально-методичний комплекс
  2018 -> Конспект лекцій з дисципліни
  2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
  2018 -> Навчально-методичний комплекс


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   166


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка