ІІ Наука: минуле, сучасне, майбутнєСкачати 150.6 Kb.
Сторінка4/6
Дата конвертації18.03.2019
Розмір150.6 Kb.
1   2   3   4   5   6

ІІ Наука: минуле, сучасне, майбутнє
 1. Балл Г.О. Наука как специфическая підсистема диалогического культурі в контексте диалогического похода в образовании // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. - №3. – С. 1-8.
 2. Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів/ За ред. проф. М.І. Панова. – Харків: Гриф, 2003. – 336 с.

 3. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 20.

 4. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13 грудня 1991 р. № 1977 – XII // Нормативно-правові акти про наукову та науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах України. Кн. 1. – Харків, 2001. – С. 43.

 5. Про День науки. Указ Президента України // Освіта. – 1997. –
  5-12 березня.

 6. Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених Національної Академії Наук України. – 2003. – № 3. – С. 3-5.

 7. Болонський процес: Модель структури додатка до диплома / Укладачі: З.І. Тимошенко, О.І. Козаченко, А.М. Грехов та ін. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. – 73 с.

 8. Болонський процес: Нормативно правові документи / Укладачі:
  З.І. Тимошенко, І.Г. Оніщенко, А.М. Грехов, Ю.І. Палеха – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. – 102 с.

 9. Возраст познания: [Ученые о пути в науку] – М.: 1974. – 190 с.

 10. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальна програма. – Київ. – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2004. – 18 с.

 11. Глобальна спрямованість науки третього тисячоліття // Вісник НАН України. – 201. – № 8. – С. 29-35.

 12. Дзикики А. Творчество в науке. – М.: Єдотириал УРСС, 2001. – 240 с.

 13. Дробноход М. Сучасне і майбутнє української науки // Освіта і управління. – 2000. – Т. 4. – числа 3-4. – С. 7-13.

 14. Дробноход М. Реформування наукової сфери України // Освіта України. – 2007. – 16 березня.

 15. Дубров Ю. Наука как система, що самоорганізується // Вісник НАН України. – 2000.– № 9. – С. 16-22.

 16. Зміни та доповнення до “Положення про спеціалізовані вчені ради” (з наказу ВАК України від 19 вересня 2004 р. № 509) // Бюлетень ВАК України 2004. – № 10. – С. 6.

 17. Інформаційне забезпечення наукових досліджень // Єріна А.М. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.М. Єріна, В.Б. Захожай, Д.Л. Єрін. – К: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 5-30.

 18. Капица П.Л. Эксперимент. Теория. Практика. Статьи. Выступления. – М.: Наука, 1974. – 287 с.

 19. Корнєєв В. Засновник Української Академії (До 140 річчя від дня народження В.І. Вернадського) // Освіта. – 2003. – 2-9 квітня.

 20. Ковалевська О. Видатний вчений, освітянин, громадський діяч (І.В. Вернадський) // Вісник націон. Академії наук. – 2001. – №5.

 21. Кремінь В. Освіта і наука України: Шляхи модернізації. – К.: Грамота, 2003. 216 с.

 22. Кримський С. Наука як феномен цивілізації // Вісник національної Академії наук України. – 2003. – № 3. – С. 7-10.

 23. Кучма Л.Д. Науки надійне плече: Виступ Президента України Л.Д. Кучми на засіданні президії Національної Академії наук України 27 січня 2000 р. // Урядовий кур’єр. – 2000. – 29 січня.

 24. Микитюк О.М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України (історично-педагогічний аспект). – Харків: ОВС, 2003. – 272 с.

 25. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. – К.: М-во освіти і науки України, 2004. – 58 с.

 26. Наука як соціальний інститут // Соціологія: Навчальний посібник. – Харків, 1996. – С. 158-178.

 27. Науково-освітній потенціал нації. Погляд у ХХІ ст. – Кн. 2. – К., 2004. – С. 12-29.

 28. Немошкаленко В. Інформаційне забезпечення української науки //Бібліографічний вісник. – 2001. – № 1.

 29. Ніколаєнко С. Вища освіта і наука – найважливіші сфери діяльності громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку: Доповідь на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки (24 березня, м. Київ) // Освіта України. – 2005. – 29 березня.

 30. Патон Б. Рівень науки – обличчя держави // Урядовий кур’ер. – 1999. – 17 березня.

 31. Патон Б.Є. Наука як рушійна сила прогресу людства. Промова президента НАН України Б.Є. Патона // Вісник НАН України. – 2007. - №6. – С. 47-48.

 32. Президент (до 80-річчя Б.Е.Патона) // Вісник АН, 2003, № 10. – С. 26-69.

 33. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 646 // Бюл. ВАК України. – 1997. – № 3. – С. 3-14.

 34. Положення про спеціалізовані вчені ради: Наказ ВАК України від
  14 липня 1997 р. №448 // Бюл. ВАК України. – 1997. – № 3. – С. 17-28.

 35. Пути в незнаемое. Писатели рассказывают о науке. – М., Сов. Писатель, 1966. – 431 с.

 36. Ракитов А. Наука ХХІ ст.: глобальні трансформації і перспектива // Вісник НАН України. – 2000. – № 8. – С. 32-40.

 37. Салье Г. От мечты к открытию: Как стать ученым. Пер с. Англ. – М.: Прогресс, 1987. – 368.

 38. Тормоса Ю.Г. Основи наукових досліджень: Навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 76 с.

 39. Розпорядження Президента України Про призначення гарантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених // Вісник НАН України. – 2007. - №3. – С. 30-38.

 40. Фірстов С. та ін. Глобальна спрямованість науки третього тисячоліття // Вісник НАН України. – 2001. – № 8. – С. 29-35.

 41. Яцків Я., Бублік С. Розвиток науки в Україні в контексті Української національної ідеї // Універсум. – 2002. – 17-18. – С. 39-49.
Каталог: Documents -> pokajchuku
Documents -> Програма usaid лев впроваджується: Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа» у партнерстві з
Documents -> Рівненська обласна державна адміністрація
pokajchuku -> Імені в. О. Сухомлинського
pokajchuku -> В. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014
pokajchuku -> Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі ХХІ століття
pokajchuku -> Імені В. О. Сухомлинського кафедра освітніх технологiй Бiблiотека Миколаївського державного унiверситету імені В. О. Сухомлинського Педагогіка та психологія вищої школи
pokajchuku -> Реформування вищої освіти І Болонський процес
pokajchuku -> Імені В. О. Сухомлинського кафедра освітніх технологiй Бiблiотека Миколаївського державного унiверситету імені В. О. Сухомлинського Педагогіка та психологія вищої школи
pokajchuku -> Основи методології науково-дослідної роботи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка