Міністерство освіти І науки україниСторінка1/23
Дата конвертації15.01.2018
Розмір0.84 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до курсової роботи, практичних занять і самостійної роботи

з курсу "Реконструкція житлових і громадських будинків" (для студентів 4 курсу денної форми навчання, 5 курсу заочної форми навчання за напрямком 6.060101 – «Будівництво».

Спеціальність 6.092100.”Міське будівництво та господарство”

ХАРКІВ - ХНАМГ - 2007


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до курсової роботи, практичних занять і самостійної роботи

з курсу "Реконструкція житлових і громадських будинків" для студентів 4 курсу денної форми навчання, 5 курсу заочної форми за напрямком 6.060101 – «Будівництво». Спеціальність 6.092100- ”Міське будівництво та господарство”./Укл. Т.В.. Жидкова - Харків: ХНАМГ, 2007. – 48с.

Рецензент: доц. М.І.Мизяк

Рекомендовано кафедрою містобудування

Протокол № 2 “07 ” грудня 2006 р

ВСТУП

Дисципліну «Реконструкція житлових і громадських будинків» слід розглядати як частину в циклі підготовки фахівців в галузі реконструкції міської забудови, будинків і споруд, реставрації пам’яток архітектури. Дисципліна є необхідною складовою фахової підготовки для кваліфікованого виконання професійних обов`язків фахівців зазначеної спеціальності.

Мета вивчення: знання основних параметрів об’ємно-планувальної структури, конструктивних рішень, і прийомів будівництва будинків опорного житлового фонду, одержання навичок модернізації планувальної структури і реконструкції будинків, що збудовані в різні періоди.

Вивчення матеріалу базується на лекційному курсі і закріплюється в процесі виконання практичних робіт і курсової роботи.

Змістовні модулі: ЗМ 1.1. Містобудівні основи реконструкції житлового фонду міст: ЗМ 1.2. Сучасні вимоги до житла; Зм 1.3. Методи реконструкції будинків

Загальний обсяг навчальної роботи студента 108 годин\3 кредити ECTS.

Предмет дисципліни: здобуття знань про етапи розвитку архітектури і будівництва, ознайомлення із принципами об’ємно-планувального, архітектурно-конструктивного вирішення будівель; методами реконструкції будинків і модернізації їх планувальної структури з метою забезпечення відповідності їх планувальної структури сучасним вимогам, набуття практичних навичок у розробці проектів реконструкції будинків під час курсового проектування.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати зміст, завдання, будівельні модулі, об'ємно-планувальні і конструктивні особливості, будівельні норми і обмеження щодо передпроектного винахідницького циклу і реконструкції та реставрації житлових і громадських будинків; вплив зовнішніх факторів і умов експлуатації на стан опорного житлового фонду; способи і методи реконструкції і модернізації будинків, досвід реконструкції будинків різних періодів; уміти провести перед проектні дослідження, визначити ступінь фізичного і морального зношення будинків, оцінити доцільність тих чи інших реконструктивних заходів, застосовувати теоретичні знання під час проектування реконструкції житлових і громадських будинків; розробити проект реконструкції або модернізації будинків опорного житлового фонду, розрахувати ефективність проектних рішень.

Засвоєння теорії на лекціях і придбання навичок і умінь на практичних заняттях доповнюється самостійною роботою студентів.

Метою цих методичних вказівок є допомога студентам при виконанні курсової роботи "Модернізація будинку", практичних занять і самостійного вивчення дисципліни.

Під час самостійної роботи з даної дисципліни необхідно користуватися як підручниками, так і лекційним матеріалом, в якому надаються необхідні коментарі, що відбивають сучасні зміни в науці та практиці, причетні до даної дисципліни і зазначеної спеціальності.

У вказівках в стислій формі викладено послідовність роботи, наведено формули для необхідних розрахунків, а також дано рекомендації щодо оформлення графічної частини курсової роботи й складу пояснювальної записки.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка