Миргородськогорайон уСкачати 483.86 Kb.
Сторінка1/10
Дата конвертації07.03.2018
Розмір483.86 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Затверджено на засіданні Ради школи


03 вересня 2013 року.

Голова ради школи Ю.М. ДОНЧЕНКОР І Ч Н И Й П Л А Н Р О Б О Т ИВ Е Л И К О С О Р О Ч И Н С Ь К О Ї


З А Г А Л Ь Н О О С В І Т Н Ь О Ї Ш К О Л И І-ІІІ С Т У П Е Н І ВМ И Р Г О Р О Д С Ь К О Г О Р А Й О Н У
Н А 2013 - 2014

Н А В Ч А Л Ь Н И Й Р І К


В С Т У П

Завдання сучасної школи - формувати життєві компетентності, які являють собою життєвий досвід особистості, необхідний для розв’язання життєвих завдань і продуктивного здійснення життя, як індивідуального проекту. Освіта має набути інноваційного характеру. Звідси – необхідність формувати особистість, здатну для сприйняття та створення змін.

Розуміючи вимоги сьогодення педагогічний колектив Великосорочинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів оновлює зміст, форми і методи навчально-виховного процесу ставлячи метою формування високоінтелектуальної, духовно багатої особистості, якій притаманної почуття незалежності, національної самосвідомості, власної гідності, бажання працювати задля розквіту держави.

Педагогічний колектив школи постійно працює над удосконаленням навчально-виховного процесу, дотримуючись Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013, обласних та районних програм спрямованих на розвиток освітньої галузі, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, інших відомств.

На початок 2012/2013 навчального року у школі навчалося 301 учень. За навчальний рік із школи вибуло 9 учнів і прибуло 6 учнів. На кінець навчального року у школі навчалося 298 учнів (1- 4 класи –102 учнів , 5- 9 класи – 152 учні,

10 – 11 класи – 47 учнів.)

За результатами навчання 3 учні 11 - ого класу нагороджені золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні”,
2 учні 9-их класів одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Одинадцятий клас закінчило 23 учні, дев’ятий клас – 31 учень.

Похвальним листом “За високі досягнення у навчанні” нагороджено 37 учнів школи (другі – четверті класи – 14 учнів, п’яті – восьмі класи – 16 учнів, десятий клас – 5 учнів). На високому рівні навчальних досягнень закінчило школу 41 учень (13,75%), на високому і достатньому рівні навчальних досягнень 86 учнів школи (28,85%), разом 127 учнів (42,61%), на високому , достатньому, середньому рівні навчальних досягнень – 261 учень (87,58 %).

Двоє учнів проходило індивідуальне навчання: один учень за програмою допоміжної школи, одна учениця – за програмою школи для слабочуючих дітей.

Навчальні програми і плани виконані з усіх предметів.

2012/2013 навчальний рік був першим роком роботи педагогічного колективу школи над науково – методичною проблемою “Нові освітні технології, як найважливіший чинник підвищення результативності навчально-виховного процесу”.

За навчальний рік було проведено 8 засідань педагогічної ради школи, на яких розглядалися питання пов’язані з роботою педагогічного колективу над науково – методичною проблемою школи, аналізувалася якість знань учнів, розглядалися питання переводу учнів до наступного класу, допуск учнів до підсумкової державної атестації, випуск учнів зі школи, обговорювалися нормативні документи Міністерства освіти і науки України.

Засідання ради школи проводилося відповідно до графіку роботи, було проведено 4 засідань.

У школі працювали методичні об’єднання вчителів початкових класів, математики, довкілля, філологів, класоводів та класних керівників. Кожне методичне об’єднання вчителів проводить практичні заходи з учнями як на уроках, так позаурочний час, спрямовані на розвиток інтересу до навчання творчих здібностей та виховання духовної особистості.

Дієвою формою обміну досвідом роботи є проведення у школі відкритих уроків, предметних тижнів, відкритих виховних годин, заходів, свят. На базі школи у 2012/2013 навчальному році було проведено районні семінари вчителів української мови та літератури, фізичної культури, інформатики, трудового навчання, учителів початкових класів. Вчителі школи брали участь у роботі творчих груп, районних методичних об’єднаннях. Виступали з доповідями, рефератами, повідомленнями, ділилися досвідом роботи. Кожен учитель працював над самостійно обраною темою, яка пов’язана з науково – методичною проблемою школи.

Було проведено атестацію вчителів. Усі вони пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації. За результатами атестації підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Голінка С.І., Опухлий Ю.В. та присвоєно педагогічне звання «старший учитель». Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший учитель» Кухарук Л.В., підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» Стецюра Л.М., Твердий О.П., підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», Корж Н.М., встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», Цись З.М.

Учні школи успішно виступили на ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 31 учень школи стали призерами. Перше місце вибороло 10 учнів, друге місце – 8 учнів, третє місце 13 учнів.

Колектив фізкультурників школи зайняв друге місце у районній спартакіаді школярів Миргородщини. У школі працювали секції дзюдо, баскетболу, футболу, легкої атлетики, туризму. Проводилися різноманітні спортивні змагання.

Проведено оздоровлення учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій у пришкільному оздоровчому таборі.

Було проведено один раз на семестр загально-шкільні батьківські збори. Класні батьківські збори проводили відповідно до плану роботи класних керівників.

Дирекція школи, разом з профспілковою організацією, постійну увагу приділяла роботі з охорони праці.
Всі позабюджетні надходження були спрямовані на покращення матеріально – технічної бази школи.

Протягом навчального року щопонеділка на методичних оперативних нарадах розглядалися найактуальніші завдання для колективу на тиждень, аналізувалися результати роботи за попередній тиждень та складався план роботи з виправлення помилок і недоліків. Учителі систематично знайомилися з методичними новинками преси та новими надходженнями літератури.

У центрі уваги адміністрації школи було здійснення тематичного, фронтального, попереджувального, класно – узагальнюючого контролю. Вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури, образотворчого мистецтва, трудового навчання, інформатики.

У 2012-2013 навчальному році виховна робота в школі була спрямована на формування у дітей прагнення до саморозвитку та самовдосконалення через впровадження нових освітніх технологій. Пріоритетом у виховній роботі були і є: реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі, залучення молоді до національної та світової культур, збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління, виховання патріотизму, громадянських якостей особистості, забезпечення умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданні методоб’єднання класних керівників. Плани класоводів і класних керівників охоплюють усі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси.

Усі класні керівники володіють методикою планування виховної роботи класних колективів, керуються відповідною нормативно-правовою базою. Усі вихованці школи протягом року були задіяні в навально-виховному процесі, мали доручення, були залучені до роботи гуртків, спортивних секцій, музичної школи, брали участь у шкільних і районних змаганнях, вечорах, відкритих виховних заходах тощо.

У 2013/2014 навчальному році у школі працює 36 педагогічних працівників. З них 16 мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії ”, 8 – кваліфікаційну категорію “спеціаліст І категорії”, 6 кваліфікаційну категорію “спеціаліст ІІ категорії, 6 - кваліфікаційну категорію “спеціаліст”. Учитель Скобелєва – Сологуб Н.В., має педагогічне звання “Вчитель методист”, вчителі Маренич В.І., Солод І.В., Демочко О.В., Іщенко Н.В., Кухарук Л.В., Опухлий Ю.В,, Голінка С.І. – педагогічне звання “Старший учитель”. Медаллю Василя Сухомлинського нагороджена Скобелєва-Сологуб Надія Василівна, нагрудним знаком “Відмінник освіти України” відзначено Солода Івана Васильовича, Скобелєву-Сологуб Надію Василівну.

У цьому навчальному році педагогічний колектив школи розпочинає роботу над науково – методичною проблемою “Нові освітні технології, як найважливіший чинник підвищення результативності навчально-виховного процесу”.Виходячи з результатів роботи в минулому навчальному році, керуючись Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, «Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013, обласними та районними програми спрямованими на розвиток освітньої галузі, нормативними документами Міністерства освіти і науки України та інших відомств педагогічний колектив школи визначив основні завдання, над якими працюватиме у 2013/2014 навчальному році:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка