Моральне І національне виховання у досвіді педагогів І письменників Г. Сковороди, І. Котляревського, П. Куліша, Ю. Федьковича, В. СухомлинськогоСкачати 76.37 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації17.09.2018
Розмір76.37 Kb.
ТипРеферат
  1   2   3   4   5

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Реферат на тему:


Моральне і національне виховання у досвіді педагогів і письменників Г. Сковороди, І. Котляревського, П.Куліша, Ю.Федьковича, В.Сухомлинського
Григорій Савич Сковорода (1722—1794) — видат­ний український педагог, поет, мандрівний філософ, представник етико-гуманістичного напряму вітчизня­ного просвітництва. Навчався в Києво-Могилянській академії, поглиблював знання за кордоном. Повернув­шись на батьківщину, викладав піїтику в Переяславсь­кій семінарії, згодом — у Харківській колегії. Після звільнення з колегії Г. Сковорода до кінця життя за­лишався мандрівним філософом і вчителем.

Свої педагогічні погляди він виклав у діалогах, вір­шах, байках, притчах, листах. Проблемам виховання присвячено його притчі "Благодарний Еродій", "Убо­гий Жайворонок", "Байки Харківські". Вихідними і ви­значальними в системі педагогічних поглядів Сковороди є ідеї демократизму, гуманізму, народності та патріо­тизму. Ідеал людяності — мета всього його життя, а також і мета виховання. Г. Сковорода вважав, що у ви­хованні треба зважати не на соціальне становище ді­тей, а на їхню природу, нахили, інтереси, обдарован­ня. Будучи прихильником принципу народності у ви­хованні, він обстоював думку, що воно має відповіда­ти інтересам народу, живитися з народних джерел і збе­рігатися в житті кожного народу, висміював дворянсь­ко-аристократичне виховання, плазування перед усім іноземним. На його думку, мета виховання — підго­товка вільної людини, гармонійно розвиненої, щасливої, корисної для суспільства, людини, здатної жити і бо­ротися. Провідне місце у всебічному розвитку відводив розумовій освіті, яка допомагає людині пізнати себе, навколишній світ, суть щастя. Він обстоював рідну мову в школах, радив вивчати граматику, літературу, мате­матику, фізику, механіку, музику, філософію, медици­ну та інші науки. Особливу роль у всебічному розвит­кові особистості Сковорода відводив формуванню її мо­ральних якостей, зокрема таких, як любов до вітчиз­ни і праці, людяність, дружба, правдивість, чесність, скромність, сила волі, почуття людської гідності.

Значної уваги Г, Сковорода надавав фізичному ви­хованню людей, вважав, що вони мають бути "тілесно здорові". Фізичне виховання, згідно з ним, повинно починатися ще до народження дитини і полягати в здо­ровому способі життя батьків, у турботі про матір у пе­ріод вагітності й вигодовування дитини. Фізичному ви­хованню дітей сприяють праця, вправи, режим і від­починок, розваги, загартування організму. Він також дбав про естетичне виховання, яке має облагороджу­вати людей, допомагати їй у житті та праці. Засобами естетичного виховання повинні бути поезія, музика, на­родні пісні, краса природи, образотворче мистецтво.

Першими вихователями дитини Сковорода називав батьків. Зневажливо ставився до тих "напівбатьків" і "напівматерів", які передоручають виховання своїх дітей ін­шим, порівнював їх із зозулями, що підкидають яйця в чужі гнізда. Вирішальну роль у вихованні він відводив школі, вчителям. Обстоював думку, що школа має бути доступною для всіх, з безплатним навчанням, розробив низку дидактичних і методичних положень. Стверджу­вав, що усвідомлювати істину найкраще самостійно, че­рез власну активність. У процесі навчання треба врахо­вувати нахили і здібності дітей, їх вікові та індивідуаль­ні особливості. Він радив правильно дозувати навчаль­ний матеріал, викладати його доступно, ясно, точно, ви­користовувати наочність, пов'язувати теорію з практикою, навчання з життям. Високо цінував такі методи навчан­ня, як лекція, розповідь, розмова і бесіда. Цікавими є його думки про читання книжок і виписки з них.

У вихованні Г. Сковорода пропонував такі методи, як бесіда, роз'яснення, поради, приклади, радив вихо­вувати не тільки словом, а й ділом, переконанням, прив­чати дітей критично аналізувати свої вчинки, дотри­муватися суворого режиму, уникати надмірностей. Він належно оцінив працю вчителя, висував до нього ви­сокі вимоги, зокрема до його знань, благородства, лю­бові до дітей, до своєї справи. Вчитель повинен бути прикладом для інших в усьому, вміти володіти голо­сом, викладати "прилично, тихо й без крику".


: data -> ukr -> IJnfo dlya stydenta 41
ukr -> Теорії походження біосфери та
ukr -> Масаж при травмах І захворювання нервової системи
ukr -> Обробка текстів
ukr -> "Компонентна база рез"
ukr -> Транспортна система України
ukr -> Надзвичайні ситуації техногенного характеру
ukr -> Вільні економічні зони в Україні (на прикладі Донецької області)
ukr -> Курсова робота
IJnfo dlya stydenta 41 -> Програма соціологічного дослідження на тему "Вплив глобальної мережі Internet на учбовий процес студентів"
IJnfo dlya stydenta 41 -> Реферат з української та зарубіжної культури Студента 2 лн ІІ, кму№1 Шекеля Олега План


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка