Національна академія внутрішніх справСторінка1/137
Дата конвертації07.01.2018
Розмір2.4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   137

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ № 4

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Київ – 2016

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
Соціальна психологія – наука про взаємозв’язок соціального і психічного, їх взаємодію, взаємозалежність, взаємовпливи на рівні окремої людини, спільності; наука про соціально-психологічні явища, що виникають у процесі соціальної взаємодії і характеризують особистість та групу.

Соціальна психологія – одна з базових науково-практичних психологічних дисциплін. Вона обіймає специфічне місце в системі наукового знання через свій особливий статус межової між психологією і соціології науки. Така неоднозначність має декілька причин, основною з яких є об’єктивне існування такого класу фактів суспільного життя, що можуть бути досліджені лише за допомогою поєднаних зусиль двох наук: психології і соціології. З одного боку, будь-яке суспільне явище має свій «психологічний» аспект, оскільки суспільні закономірності проявляються не інакше як через діяльність людей, а люди діють, будучи наділеними свідомістю і волею. З іншого боку, в ситуаціях спільної діяльності людей виникають особливі типи зв’язків між ними, зв’язків спілкування і взаємодії, і їх аналіз неможливий поза системою психологічного знання.

Іншою причиною подвійного статусу соціальної психології є сама історія становлення цієї дисципліни, що відбувалося в надрах одночасно і психологічного, і соціологічного знання.

Разом із цим, потреби практики суспільного розвитку диктують необхідність дослідження таких межових проблем, і навряд чи можна очікувати остаточного вирішення питання про предмет соціальної психології. Запити на соціально-психологічні дослідження в умовах сучасного етапу розвитку суспільства поступають із всіх сфер суспільного життя, особливо в зв’язку з тим, що в кожній із них сьогодні відбуваються радикальні зміни. Можна стверджувати, що в соціальній психології практичні запити випереджують розвиток теоретичного знання.Метою вивчення дисципліни є формування наукового світогляду в площині: визначення закономірностей спілкування і взаємодії між людьми, зв’язків між міжособистісними і суспільними відносинами, структури і функцій спілкування, а також його механізмів, соціальної психології груп, особливостей спілкування в реальних соціальних групах, внутрішньої динаміки груп та їх розвитку; 4) соціальної психології особистості, механізмів її формування, впливу активності особистості на розвиток суспільних відносин; 5) специфіки прикладних досліджень та реальних можливостей соціальної психології в формулюванні практичних рекомендацій, а також основних форм і способів соціально-психологічного впливу.

В результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні:знати:

- теоретико-методологічні засади соціальної психології, її місце в системі психологічних дисциплін;

- понятійний апарат соціальної психології;

- предмет, завдання та історію соціальної психології;

- теоретичні та практичні аспекти соціальної психології особистості;

- соціально-психологічний зміст, умови та засоби оптимізації спілкування;

- соціально-психологічну характеристику конфліктів, методи їх корекції та врегулювання;

- природу та динаміку соціально-психологічних явищ у малих соціальних групах;

- психологічні характеристики великих соціальних груп;

- теоретичні та методичні засади прикладної соціальної психології.

здобувачі вищої освіти повинні вміти:

- застосовувати отримані знання в практичній діяльності;

- здійснювати соціально-психологічний аналіз соціалізації та розвитку особистості;

- здійснювати вивчення соціально-психологічних явищ, виявляти чинники, що мають найбільший вплив на формування групових регуляторів індивідуальної та групової поведінки;

- на основі вивчення процесу та особливостей спілкування розробляти рекомендації щодо його оптимізації;

- враховувати знання психології великих соціальних груп у практичній діяльності;

- проводити прикладні соціально-психологічні дослідження з метою підвищення ефективності професійної діяльності.

Викладання дисипліни «Соціальна психологія» здійснюється в тісному зв’язку з загальною психологією, політичною психологією, етнопсихологією, юридичною психологією та іншими психологічними дисциплінами.

В основу методики оволодіння предметом покладено розвиток ініціативи та відповідальності студентів за систематичну та активну роботу з вивчення рекомендованої літератури та досвіду практичної діяльності психологів.


Каталог: files -> kafedru
kafedru -> Фондова лекція з навчальної дисципліни «міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції» тема №4 «Міжнародно-правові засади діяльності та інституційна система Інтерполу»
kafedru -> Конспект проведення лекційного заняття з теми №4 «Соціалізація особистості»
kafedru -> Право належить до головних елементів системи саморегуляції суспільства
kafedru -> Повідомлення про підозру поняття, зміст та значення повідомлення особи про підозру. Зміст І форма письмового повідомлення про підозру. Процесуальний порядок повідомлення про підозру. Допит підозрюваного
kafedru -> Фондова лекція з навчальної дисципліни «міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції» тема №6 «Місце та роль укрбюро інтерполу в протидії злочинності» Навчальний час 2 годин(и)
kafedru -> Міністерство внутрішніх справ україни
kafedru -> Міністерство внутрішніх справ україни
kafedru -> Міністерство внутршніх справ україни
kafedru -> Міністерство внутрішніх справ україни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   137


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка