Підсумкове заняття (4 год)Сторінка21/52
Дата конвертації23.12.2017
Розмір2.9 Mb.
ТипНаказ
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   52
Підсумкове заняття (4 год)

Другий рік навчання


Навчально-тематичний план

з/п


Назва розділуКількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Разом

1.

Вступ

2

2

4

2.


Клас ссавці. Загальна характеристика

6

2

8

3.


Анатомо-фізіологічні особливості ссавців

20

4

24


4.

Дрібні гризуни

6

6

12

5.

Кролі

20

16

36

6.

Нутрії

10

4

14

7.

Кішки

14

6

20

8.

Собаки

14

4

18

9.

Тварини заповідних територій Тернопільщини

2

2

4

10.

Підсумкове заняття

2

2

4
Всього

96

48

144


Перевірка й оцінювання знань і вмінь учнів
На занятті:

 • виконання тестових завдань;

 • складання діаграм;

 • використання методики вільного письма;

 • використання методики «Гроно».

Після закінчення вивчення розділу:

 • підсумкова робота;

 • написання рефератів;

 • проведення заліків у вигляді ігор: «Поле чудес», «Що? Де? Коли?»

та ін.;

 • проведення виставки домашніх улюбленців;

 • оформлення щоденника дослідницької роботи.


ПРОГРАМА

 1. Вступ (4 год)

Ознайомлення з планом роботи гуртка. Приручення і одомашнення тварин. Поняття про добробут тварин. Проблема гуманного ставлення до тварин. Охорона тваринного світу. Червона книга, природоохоронні території України.

Практична робота

Перегляд відеофільмів про заповідники України.
 1. Клас ссавці. Загальна характеристика (8 год)

Походження ссавців. Різноманітність ссавців. Середовище існування, пристосування до нього. Сезонні зміни в природі та їх значення для життя ссавців.

Практична робота

Екскурсія до музею природи чи зоопарку, на природу. Спостереження за ссавцями в середовищі їх існування.
 1. Анатомо-фізіологічні особливості ссавців (28 год)

Зовнішня будова. Покриви: їх будова та функції. Скелет. Травна система. Система дихання. Кровоносна система: її будова, функції. Кров: склад, функції. Нервова система, типи нервової діяльності. Рефлекси. Органи чуттів. Видільна система. Розмноження та розвиток ссавців.

Практичні роботи

 1. Вивчення будови волосяного покриву під мікроскопом.

 2. Вивчення складу кісток на наявність мінеральних та органічних сполук.

 3. Вивчення складу крові під мікроскопом.

 4. Вивчення умовних рефлексів на прикладі ссавців живого куточка.
 1. Дрібні гризуни (12 год)

Хом’ячки. Декоративні щурі. Піщанки. Морські свинки. Шиншили. Походження, біологічні особливості, умови утримання, годівля розведення. Хвороби гризунів, їх профілактика та лікування. Правила особистої гігієни при утриманні гризунів.

Практичні роботи

 1. Спостереження за поведінкою гризунів у живому куточку.

 2. Добір пар для розведення.

 3. Складання раціонів для різних видів гризунів.

 4. Догляд за тваринами.
 1. Кролі (36 год)

Походження, біологічні особливості, умови утримання, годівля. Поняття про кормову одиницю. Корми, їх склад. Складання раціонів. Породи. Методи розведення. Особливості вирощування молодняку. Хвороби кролів, їх профілактика та лікування. Правила особистої гігієни в роботі з кролями.
Практичні роботи

 1. Екскурсія на кролеферму.

 2. Складання раціонів для різних вікових груп тварин.

 3. Заготівля кормів на зиму.

 4. Виготовлення колекції кормів.

 5. Розроблення проекту крільчатника.

 6. Складання каталогу порід кролів своєї кролеферми.

 7. Проведення спарювання кролів.

 8. Підготовка гнізд до окролів.

 9. Проведення профілактичних щеплень.

 10. Проведення виставки кролів.

 11. Догляд за кролями.
 1. Нутрії (14 год)

Походження, біологічні особливості, умови утримання. Годівля. Складання раціонів. Породи. Особливості розведення. Вирощування молодняку. Хвороби кролів, їх профілактика та лікування.
Практичні роботи

 1. Заготівля кормів для нутрій.

 2. Складання раціонів.

 3. Виготовлення будиночків для зимового утримання нутрій.

 4. Догляд за тваринами.
 1. Кішки (20 год)

Походження, біологічні особливості, умови утримання. Корми та технологія годівлі. Породи, їх класифікація. Розведення і виховання молодняку. Проблеми безпритульних кішок, шляхи їх вирішення. Хвороби, їх лікування та профілактика. Правила особистої гігієни і техніки безпеки при утриманні тварин.
Практичні роботи

 1. Екскурсії на виставку котів.

 2. Складання каталогу порід кролів, що утримуються юннатами.

 3. Складання раціонів для різних вікових груп тварин.

 4. Екскурсія до притулку для тварин.

 5. Збирання статистичних даних з питань безпритульних тварин свого району (міста).

 6. Проведення виставки котів.
 1. Собаки (18 год)

Походження, біологічні особливості. Умови утримання. Правові аспекти утримання собаки. Технологія годівлі. Корми, їх характеристика. Породи собак, їх класифікація та характеристика. Розведення собак і виховання цуценят. Хвороби собак, їх профілактика та лікування. Проблеми безпритульних тварин, шляхи вирішення. Правила особистої гігієни й техніки безпеки при утримання собак.
Практичні роботи

 1. Екскурсія на виставку собак.

 2. Складання раціонів для різних вікових груп.

 3. Екскурсія на дресирувальник майданчик.

 4. Оформлення виставки малюнків чи фотографій.
 1. Тварини заповідних територій Тернопільщини (4 год)

Ознайомлення з видовим різноманіттям тваринного світу заповідних територій Тернопільщини.
Практична робота

Екскурсія в департамент екології та природних ресурсів Тернопільської області.
 1. Підсумкове заняття (4 год)

Третій рік навчання


Навчально-тематичний план

з/п


Назва розділуКількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Разом

1.

Вступ

2

2

2

2.

Загальні поняття про будову та розмноження тваринного організму

18

4

22


3.

Генетика як наука

6

-

6

4.

Закономірності успадкування ознак

38

8

46


5.

Генетичні закономірності мінливості

14

4

18


6.

Генетика людини та методи її вивчення

12

8

20


7.

Основи селекції

16

4

20

8.

Підсумок

4

4

8
Всього

110

34

144


Перевірка й оцінювання знань і вмінь учнів
На занятті:

 • виконання тестових завдань;

 • складання діаграм;

 • розв’язування задач.


Після закінчення вивчення розділу:

 • підсумкова робота;

 • проведення заліків у вигляді ігор: «Поле чудес», «Що? Де? Коли?» та ін.;

 • оформлення щоденників дослідницької роботи.ПРОГРАМА


 1. Вступ (4 год)

Ознайомлення з планом роботи гуртка.

Екскурсія до науково-дослідної установи.


 1. Загальні поняття про будову та розмноження тваринного організму (22 год)

Форми існування живих організмів (віруси, одно- й багатоклітинні організми). Історія вчення про клітину. Методи дослідження клітини. Особливості будови клітини організму тварини. Хімічний склад клітини. Хромосоми: будова, репродукція. Каріотип, видова специфічність каріотипу. ДНК і РНК, будова, структура, функції. Поняття про ген. Генетичний код. Гаплоїдний і диплоїдний набори хромосом. Поділ клітини. Розмноження тварин (вегетативне, нестатеве, статеве, партеногенез). Гаметогенез у тварин. Індивідуальний розвиток організму, його періоди, поняття про життєвий цикл.
Практична робота

Ознайомлення з будовою клітин під мікроскопом.
 1. Генетика як наука (6 год)

Історія становлення генетики як науки. Основоположники генетики. Предмет і методи генетики. Значення генетики для сільського господарства, зокрема тваринництва.


 1. Закономірності успадкування ознак (46 год)

Гібридологічний метод вивчення спадковості. Правила запису схрещувань. Домінантні й рецесивні ознаки. Поняття про фенотип, алелі, гомозигот і гетерозигот. Моногібридне схрещування. Перший закон Менделя та його цитологічні основи. Другий закон Менделя. Гіпотеза чистоти гамет і її цитологічні основи. Аналізуюче схрещування, практика його використання. Явище неповного домінування ознак, сутність домінування, керування домінуванням. Дигібридне схрещування та його цитологічні основи. Третій закон Менделя. Полігібридне схрещування, статистичний характер закономірностей розщеплення. Типи взаємодії генів. Успадкування статі. Успадкування, зчеплення зі статтю. Зчеплення успадкування ознак. Кросинговер. Досліди Т.Моргана та його школи.

Генетична карта, методика її побудови та практичне значення. Хромосомна теорія спадковості. Нехромосомна (цитоплазматична) спадковість.


Практичні роботи

 1. Написання рефератів про основоположників генетики.

 2. Розв’язання задач.

 3. Закладання дослідів для вивчення закономірностей успадкування ознак.

 4. Здійснення аналізу гібридів.
 1. Генетичні закономірності мінливості (18 год)

Типи мінливості. Мутаційна мінливість. Типи мутацій. Мутагени та їх роль. Модифікаційна мінливість. Норма реакції. Статистичні закономірності модифікаційної мінливості. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.

Екскурсія до науково-дослідної установи.
Практичні роботи

 1. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.

 2. Вивчення модифікаційної мінливості.
 1. Генетика людини та методи її вивчення (20 год)

Методи вивчення генетики людини. Спадкові хвороби. Значення генетики для медицини. Шкідливі звички та їх вплив на спадковість людини. Екологічна ситуація в Україні та її вплив на стан здоров’я населення. Імуногенетика. Видатні вчені генетики України.
Практичні роботи

 1. Проведення анонімного анкетування учнів щодо куріння, вживання алкоголю.

 2. Випуск стінгазети про шкідливі звички.

Екскурсії

 1. До парку з метою дослідження екологічного стану свого району.

 2. До медико-генетичної консультації.
 1. Основи селекції (20 год)

Селекція як наука. Предмет селекції. Вихідний матеріал для селекції. Поняття про природу. Методи схрещування. Класифікація типів схрещування та методів розведення. Спадковість. Коефіцієнт спадковості, його значення для селекції. Методи добору.
Практична робота

Застосування різних методів схрещування в умовах навчальної ферми й оформлення щоденників дослідницької роботи.
 1. Підсумок (8 год)


Прогнозований результат

і методи його діагностики

після закінчення реалізації програми
Після закінчення реалізації програми має відбутися досягнення основних її цілей.
Начальна мета

Учні повинні мати уявлення про:

 • систему живих організмів, категорії тварин, які потребують захисту, основні шляхи охорони тваринного світу, зв’язки між живими організмами та довкіллям;

 • організм як біологічну систему;

 • хвороби домашніх тварин і профілактичні заходи з метою їх попередження;

 • основи здорового способу життя;

 • будову клітини, обмін речовин та енергії в клітині, регенерацію клітини, види схрещування, типи взаємозв’язків між організмами;

 • сучасні екологічні проблеми людства.


Учні повинні знати:

 • головні риси царства тварин;

 • відомості про будову, процеси життєдіяльності та різноманітності тварин;

 • відмінності між особливостями будови та процесами життєдіяльності тварин, з одного боку, та їх середовищем існування, з іншого боку;

 • захворювання тварин і захворювання, які можуть викликати тварини;

 • заходи профілактики цих хвороб і шляхи боротьби з ними;

 • види тварин, що потребують охорони;

 • особливості будови та функцій клітин, тканин, органів, систем органів;

 • властивості живих організмів;

 • загальні поняття про закони спадковості;

 • типи мутацій, причини їх виникнення;

 • критерії виду, функції популяції;

 • особливості фауни України.


Учні повинні вміти:

 • користуватися оптичними приладами;

 • розпізнавати тварин, які вивчаються;

 • проводити досліди в умовах живого куточка чи навчальної ферми, оформляти результати;

 • розпізнавати органи та системи органів, що вивчаються на таблицях, малюнках, вологих препаратах;

 • розв’язувати прості задачі з генетики;

 • працювати з навчальною та науково-популярною літературою;

 • доглядати тварин в умовах живого куточка, тваринницької ферми.


Розвивальна мета

Реалізація програми сприятиме розвитку в дітей:

 • стійкого інтересу до вивчення біологічних наук, прагнення до їх самостійного опанування, проведення науково-дослідницької роботи;

 • творчих здібностей учнів;

 • вміння працювати в колективі;

 • вміння свідомо застосовувати здобуті знання на практиці;

 • пам’яті, логічного мислення.


Виховна мета

Реалізація програми сприятиме вихованню в дітей:

 • шанобливого ставлення до природи;

 • гуманного ставлення до тваринного світу;

 • почуття відповідальності;

 • шанобливого та відповідального ставлення до власного здоров’я;

 • вміння будувати взаємини з партнерами.


Методи діагностики отриманих результатів:

 • контрольне тестування;

 • індивідуальна практична робота;

 • проведення науково-практичної конференції.


Терміни (поняття), які повинні засвоїти учні


Автотрофи

М’язи

Алель

Нагніздні птахи

Аналізуюче схрещування

Нервова система

Артерія

Нестатеве розмноження

Багатоклітинні організми

Несучість

Бактерії

Обмін речовин

Вегетативне розмноження

Одноклітинні організми

Вени

Опорно-рухова система

Виводкові птахи

Органи

Вид

Орієнтація

Віруси

Осілі птахи

Гамета

Партеногенез

Генетика

Перельоти

Генотип

Плацента

Гетерозигота

Плід

Гомозигота

Покриви

Дигібридне схрещування

Полігібридне схрещування

Домінантні ознаки

Порода

Ембріон

Порожнина тіла

Ембріональний розвиток

Похідні

Живлення

Профілактика

Життєвий цикл

Раціон

Заказник

Рефлекс

Залози

Рецесивні ознаки

Запліднення

Розмноження

Заповідники

Розщеплення

Зигота

Сезонні явища

Зооветеринарні заходи

Селекція

Зоогігієна

Середовище існування

Індивідуальний розвиток

Система органів

Інкубація

Система утримання

Інстинкт

Скелет

Класифікація

Спадковість

Коефіцієнт спадковості

Статеве розмноження

Кочові птахи

Стать

Кров

Схрещення

Кровообіг

Тканини

Летальний ген

Травлення

Линька

Успадкування

Методи дослідження

Фенотип

Мінливість

Хромосоми

Моногібридне схрещування

Цитологія

Мутації

БІБЛІОГРАФІЯ
Перелік літератури для педагогів


 1. АвиловаК.В.Позвоночные животные, изучение их в школе. – М.: Просвещение, 1983.

 2. Агеев В.Н. и др. Кормлениесельськохозяйственнойптицы. – М.: Россельхоиздат, 1982.

 3. Акаєвський А.І., Криніцин Д.Я., Мелехін П.І. Анатомія і фізіологія тварин. – К.: Держвидав с/г літ-ри, 1961.

 4. Аликаев В.А. и др. Справочник по контролю кормления и содержания животных. – М.: Колос, 1982.

 5. Богданова Т.Л. Биология: задания и упражнения. – М.: Высш.шк., 1991.

 6. Бондаренко О.Б., Бондаренко С.А. Перваяпомощьсобаке. – К.: Глобус, 1993.

 7. Вагин Е.А., Цветкова Р.П. Кролики, нутрии, птица в приусадебных и крестьянских хазяйствах. – М., 1991.

 8. Волков Г.К. и др. Ветеринарныесоветы. – М.: Агропромиздат, 1990.

 9. Голинська Є.Л. Генетика. – К.: Рад. шк., 1973.

 10. Горюнов Н.А. Домашние птицы в приусадебном хозяйстве. – М.: Россельхозиздат, 1978.

 11. Гриневич И.И., Палкин Г.Г. Кролиководство и его продукція. – Минск: Хата, 1994.

 12. Евтушенко А.Ф. Болезникроликов. – К.: Урожай, 1992.

 13. Кладовщиков В.Ф. и др. Нутрии в приусадебномхозяйстве. – М.: Россельхозиздат, 1982.

 14. Климов А.Ф., Акаевский А.И. Анатомиядомашнихживотных. – Т.2. – М.: Гос. Издат. с/х лит-ры, 1955.

 15. Коновалов В.С. Задачі і вправи з генетики. – К.: Рад. шк., 1974.

 16. Корытин С.А. Запахи в жизни зверей. – М.: Знание, 1978.

 17. Лашко О.І. Птиця на подвір’ї. – К.: Урожай, 1993.

 18. Лобашев М.Е. и др. Генетика с основами селекции. – М.: Просвещение, 1970.

 19. Луцкая Л.А., Никишов А.И. Самостоятельные работы учащихся по зоологии. – М.: Просвещение, 1987.

 20. Макогон О.Г., Надворний В.Г. Ігри з зоології. – К.: Рад. шк., 1988.

 21. Максаков В.Я. Годівля сільськогосподарських тварин. – К.: Урожай, 1987.

 22. Мешкова Н.Н. Клуб собаководства. – М.: Патриот, 1992.

 23. Мезенцев М.Ф. и др. Птицеводство. – М.: Колос, 1967.

 24. Мычко Е.Н., Беленький В.А. Как вырастить звезду ринга – М.: Нива России, 1998.

 25. Наумов С.П. Зоологияпозвоночных – М.: Просвещение, 1973.

 26. Осадчий А.А. Птицы на вашем дворе. – Донецк: Донбас, 1982.

 27. Прево А.А., Пельтцер С.О. Юному птице воду. – М.: Уч.-пед. изд-во, 1960.

 28. Рахманов А.И., Бессарабов Б.Ф. Фазановые: содержание и разведение. – М.: Агропромиздат, 1991.

 29. Томмэ М.Ф. и др. Нормыкормления и рационы для сельськохозяйственныхживотных. – М.: Госиздат с/х ли-ры, 1960.

 30. Хатт Ф. Генетика животных. – М., 1969.

 31. Шухова Е.В., Сердюкова В.О. Лабораторні заняття з зоології. – К.: Рад. шк., 1978.


Перелік літератури для учнів


 1. Альтман Д. Декоративные кролики. – М.: Аквариум, 2003.

 2. Баранов А. Для любимой собаки. – М.: Мир книги, 1991.

 3. Большаяиллюстрированнаяэнциклопедиякшольника. – М.: Махаон, 2000.

 4. Гопка Б.М. та ін. І назвали тварин домашніми. – К.: Урожай, 1990.

 5. Кох-Костерзин М. 400 советов любителю-собаководу. – М.: Педагогика-Пресс, 1992.

 6. Кошки. – Минск: Несси, 1991.

 7. Круковер В. 500 практическихсоветоввладельцам собак. – М.: Континент-Пресс, 1999.

 8. Леонова Г. Почтивсе о собаках. – М.: Воля, 1991.

 9. Непомнящий Н. 300 кошачьихпочему? – М., 1998.

 10. Нехаев В. Вырасти себе друга. – М.: Дет. Лит-ра, 1992.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання науково- Наказ департаменту освіти і

методичної ради Тернопільського науки Тернопільської

обласного комунального інституту облдержадміністрації

післядипломної педагогічної освіти __ _________ №_____

__ _________ №_____

Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

«Любителі домашніх тварин»
3 роки навчання

м. Тернопіль - 2015

ПРОГРАМА ГУРТКА

«ЛЮБИТЕЛІ ДОМАШНІХ ТВАРИН»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Домашні тварини утримують люди різного віку і професій. Одним це приносить радість пізнання природи, інші вбачають у своїх підопічних друзів, які потребують любові та піклування, відповідаючи в свою чергу, відданістю.

Утримуючи тварин в умовах живого куточка чи навчальної ферми, людина бере на себе багато турбот, які потребують зусиль і часу, а головне – спеціальних знань. Необхідно знати про особливості поведінки, умови утримання, розведення та годівлі тварин. Не випадково із сотень видів тварин лише незначна їх частина може утримуватися в умовах живого куточка. На ці та інші питання можна дати відповіді, лише ознайомившись з курсом зоології – науки про тваринний світ.


Головною метою програми гуртка «Любителі домашніх тварин» є:

 • поглиблене вивчення наук біологічного циклу, зокрема зоології, послідовне розширення знань, отриманих на уроках;

 • забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації;

 • підготовка підлітків до активної громадської та професійної діяльності;створення умов для соціального захисту й організації змістовного дозвілля відповідно до інтересів, здібностей і обдарувань учнів.

Основними завданнями цього курсу є:

 • поглиблене вивчення вихованцями біологічних особливостей домашніх тварин;

 • вивчення умов і правил утримання, годівлі, розведення цих тварин;

 • ознайомлення з проблемами біоетики й охорони тваринного світу;

 • ознайомлення з основами генетики та селекції;

 • формування практичних вмінь і навичок щодо створення належних умов для утримання і розведення домашніх тварин, здійснення зооветеринарних заходів;

 • виховання шанобливого ставлення до тваринного світу;

 • розвиток творчих здібностей вихованців, залучення їх до науково-дослідницької роботи.

Для викладення деяких тем, зокрема ветеринарної медицини, бажано запросити спеціаліста, в іншому випадку варто акцентувати увагу на профілактиці захворювань.

Програма основного рівня розрахована на учнів 7–10 класів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів і навчальних закладів нового типу для роботи з учнівськими об'єднаннями. З огляду на це вона має два варіанти: перший варіант розрахований на учнів 7–8 класів і передбачає вивчення матеріалу протягом двох років, другий варіант розрахований на учнів 8–10 класів і передбачає вивчення матеріалу протягом трьох років. За такого підходу тематика зберігається, але матеріал викладається відповідно до вікових особливостей кожної групи.Перший рік навчання – вивчення біологічних особливостей, анатомії і фізіології земноводних, рептилій, птахів, що можуть утримуватись у домашніх умовах, в живому куточку чи навчальному пташнику, опанування технологіями їх утримання, годівлі, розведення.

Другий рік навчання – вивчення біологічних особливостей, анатомії і фізіології, умов утримання, годівлі, розведення ссавців, що мешкають у дома чи в умовах живого куточка, навчальної тваринницької ферми.

Третій рік навчання знайомить дітей з основами генетики та селекції домашніх тварин.

У роботі гуртка застосовують такі методи організації навчально-виховного процесу, як лекція, бесіда, пояснення, демонстрація, спостереження робота з літературними джерелами, лабораторні та практичні роботи, тестування, навчальні ігри. У роботі гуртка можна використати такі форми організації навчально-виховного процесу: індивідуальна робота, самостійна робота, консультація, науково0практична конференція, виставка, конкурс, екскурсії, турніри.

У процесі навчання в гуртку проводяться трудове виховання, професійна орієнтація на біологічні й сільськогосподарські спеціальності.
П е р ш и й р і к н а в ч а н н я
Навчально-тематичний план


з/п


Назва розділуКількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Разом

1.

Вступ

5

2

7

2.

Клас земноводних

9

2

11

3.

Клас рептилій

10

2

12

4.

Клас птахи

25

15

40

5.

Підсумкове заняття

1

1

2
Всього

50

22

72


Перевірка й оцінювання знань і вмінь учнів

На занятті:

 • виконання тестових завдань;

 • складання діаграм.

Після закінчення вивчення розділу:

 • написання рефератів;

 • проведення заліків у вигляді ігор: «Поле чудес», «Що? Де? Коли?» та ін.;

 • захист проектів;

 • оформлення щоденників дослідницької роботи;

 • проведення виставки домашніх птахів.

ПРОГРАМА


 1. Вступ(7 год)

Ознайомлення з планом роботи гуртка. Історія одомашнення тварин. Поширення тварин на Землі. Основи класифікації тваринного світу. Роль тварин у житті людини. Взаємовідносини між тваринами і людиною. Потреби тварин. Охорона тваринного світу.

Практична робота

Виконання тестових завдань на визначення потреб тварин.Екскурсіїдо зоологічного музею, живого куточка.


 1. Клас земноводні (11 год)

Загальна характеристика класу. Походження. Зовнішня будова. Покриви тіла. Основні представники. Земноводні – мешканці живого куточка: саламандри, тритони, жаби. Біологічні особливості. Анатомо-морфологічна будова. Особливості утримання, годівлі та розведення в неволі.

Практичні роботи

1. Обладнання типового тераріуму для земноводних.

2. Спостереження та догляд за земноводними живого куточка.


 1. Клас рептилій (12 год)

Загальна характеристика класу. Походження. Зовнішня будова. Покриви тіла. Основні представники. Рептилії живого куточка: черепахи, ящірки, хамелеони, змії. Біологічні особливості. Анатомо-морфологічна будова. Правила техніки безпеки в роботі з рептиліями.

Практичні роботи

 1. Спостереженнями за рептиліями в куточку живої природи.

 2. Обладнання тераріуму для рептилій.

 3. Написання рефератів про рептилій.

Екскурсія до зоопарку або зоокутка.


 1. Клас птахів (40 год)

 1. Загальна характеристика класу. Середовище існування та пристосування до нього. Сезонні явища в житті птахів. Осілі, кочові і перелітні птахи. Перельоти птахів, методи їх досліджень. Орієнтація під час перельоту.

Практичні роботи

 1. Спостереження за птахами в природі.

 2. Написання рефератів про птахів своєї місцевості.

2. Анатомо-морфологічні особливості птахів: • зовнішня будова; покриви птахів та їх похідні; будова пера;

 • скелет, особливості його будови,функцій;

 • травна система;

 • органи дихання;

 • кровоносна система: будова,функції. Кров, її склад і функції;

 • видільна система;

 • нервова система й органи чуттів;

 • статева система;

 • розмноження і розвиток птахів; шлюбна поведінка, влаштування гнізд; будова яйця; поняття про інкубацію; інкубація штучна та природна; вивідкові та нагніздні птахи.

Практичні роботи

 1. Створення колекції пір’я.

 2. Відбір та підбір пар декоративних птахів живого куточка.

 3. Обладнання гнізд для птахів живого куточка.

 4. Ведення спостережень (і щоденників) за яйцекладкою та насиджуванням.

Екскурсія до лісу (пару) з метою вивчення птахів місцевої фауни.


 1. Промислове птахівництво.

 • Кури: походження, різноманітність порід, біологічні особливості, системи утримання, технологія годівлі. Корми та їх склад. Складання раціонів. Особливості інкубації курячих яєць. Вирощування молодняку. Поняття «несучість», шляхи її підвищення.

 • Індики: походження, породи, умови утримання та годівлі. Особливості інкубації та вирощування молодняку.

 • Водо плаваюча птиця: походження, історія одомашнення, біологічні особливості, породи, системи утримання, технологія годівлі, особливості інкубації та вирощування молодняку.

Практичні роботи

1. Розроблення проектів пташника.

2. Створення колекції кормів для промислових птахів.

3. Вивчення складу кормів

4. Складання раціонів для різних видів промислових птахів.

5. Відбір яєць на інкубацію.

6. Проведення інкубації.


 1. Декоративне птахівництво.

 • Канарки: походження, біологічні особливості, породи, умови утримання та розведення, технологія годівлі.

 • Папуги: походження, біологічні особливості, породи, умови утримання та розведення, технологія годівлі.

 • Перепели: походження, біологічні особливості, породи, умови утримання та розведення, технологія годівлі.

 • Цесарки: походження, біологічні особливості, породи, умови утримання та розведення, технологія годівлі.

 • Фазани: походження, біологічні особливості, породи, умови утримання та розведення, технологія годівлі.

 • Страуси: походження, біологічні особливості, породи, умови утримання та розведення, технологія годівлі.

 • Голуби: історія одомашнення голубів, їх біологічні особливості, видова породна різноманітність, умови утримання та розведення. Годівля. Навчання поштових голубів.

Практичні роботи

 1. Складання раціонів для різних видів птахів.

 2. Створення колекції кормів.

 3. Створення колекції пір’я.

 4. Проведення інкубації яєць декоративних птахів.

 5. Розроблення проекту голубиного розплідника.

 6. Написання рефератів.
 1. Хвороби птиці, їх профілактика та лікування.

Хвороби птиць, їх класифікація, основні ознаки, шляхи попередження та лікування. Зооветеринарні заходи та правила особистої гігієни під час роботи з птахами.


 1. Підсумкове заняття (2 год)

Другий рікнавчання


Навчально-тематичний план

з/п


Назва розділуКількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Разом

1.

Вступ

1

1

2

2.


Клас ссавці. Загальна характеристика

3

1

4

3.


Анатомо-фізіологічні особливості ссавців

11

3

14


4.

Дрібні гризуни

3

3

6

5.

Кролі

10

8

18

6.

Нутрії

5

2

7

7.

Кішки

7

3

10

8.

Собаки

7

2

9

9.

Підсумкове заняття

1

1

2
Всього

48

24

72


Перевірка й оцінювання знань і вмінь учнів
На занятті:

 • виконання тестових завдань;

 • складання діаграм;

 • використання методики вільного письма;

 • використання методики «Гроно».

Після закінчення вивчення розділу:

 • підсумкова робота;

 • написання рефератів;

 • проведення заліків у вигляді ігор: «Поле чудес», «Що? Де? Коли?»

та ін.;

 • проведення виставки домашніх улюбленців;

 • оформлення щоденника дослідницької роботи.


ПРОГРАМА


 1. Вступ (2 год)

Ознайомлення з планом роботи гуртка. Приручення і одомашнення тварин. Поняття про добробут тварин. Проблема гуманного ставлення до тварин. Охорона тваринного світу. Червона книга, природоохоронні території України.

Практична робота

Перегляд відеофільмів про заповідники України.
 1. Клас ссавці. Загальна характеристика (4 год)

Походження ссавців. Різноманітність ссавців. Середовище існування, пристосування до нього. Сезонні зміни в природі та їх значення для життя ссавців.

Практична робота

Екскурсія до музею природи чи зоопарку, на природу. Спостереження за ссавцями в середовищі їх існування.
 1. Анатомо-фізіологічні особливості ссавців (14 год)

Зовнішня будова. Покриви: їх будова та функції. Скелет. Травна система. Система дихання. Кровоносна система: її будова, функції. Кров: склад, функції. Нервова система, типи нервової діяльності. Рефлекси. Органи чуттів. Видільна система. Розмноження та розвиток ссавців.

Практичні роботи

 1. Вивчення будови волосяного покриву під мікроскопом.

 2. Вивчення складу кісток на наявність мінеральних та органічних сполук.

 3. Вивчення складу крові під мікроскопом.

 4. Вивчення умовних рефлексів на прикладі ссавців живого куточка.
 1. Дрібні гризуни (6 год)

Хом’ячки. Декоративні щурі. Піщанки. Морські свинки. Шиншили. Походження, біологічні особливості, умови утримання, годівля розведення. Хвороби гризунів, їх профілактика та лікування. Правила особистої гігієни при утриманні гризунів.

Практичні роботи

 1. Спостереження за поведінкою гризунів у живому куточку.

 2. Добір пар для розведення.

 3. Складання раціонів для різних видів гризунів.

 4. Догляд за тваринами.
 1. Кролі (18 год)

Походження, біологічні особливості, умови утримання, годівля. Поняття про кормову одиницю. Корми, їх склад. Складання раціонів. Породи. Методи розведення. Особливості вирощування молодняку. Хвороби кролів, їх профілактика та лікування. Правила особистої гігієни в роботі з кролями.
Практичні роботи

 1. Екскурсія на кролеферму.

 2. Складання раціонів для різних вікових груп тварин.

 3. Заготівля кормів на зиму.

 4. Виготовлення колекції кормів.

 5. Розроблення проекту крільчатника.

 6. Складання каталогу порід кролів своєї кролеферми.

 7. Проведення спарювання кролів.

 8. Підготовка гнізд до окролів.

 9. Проведення профілактичних щеплень.

 10. Проведення виставки кролів.

 11. Догляд за кролями.
 1. Нутрії (7 год)

Походження, біологічні особливості, умови утримання. Годівля. Складання раціонів. Породи. Особливості розведення. Вирощування молодняку. Хвороби кролів, їх профілактика та лікування.
Практичні роботи

 1. Заготівля кормів для нутрій.

 2. Складання раціонів.

 3. Виготовлення будиночків для зимового утримання нутрій.

 4. Догляд за тваринами.
 1. Кішки (10 год)

Походження, біологічні особливості, умови утримання. Корми та технологія годівлі. Породи, їх класифікація. Розведення і виховання молодняку. Проблеми безпритульних кішок, шляхи їх вирішення. Хвороби, їх лікування та профілактика. Правила особистої гігієни і техніки безпеки при утриманні тварин.
Практичні роботи

 1. Екскурсії на виставку котів.

 2. Складання каталогу порід кролів, що утримуються юннатами.

 3. Складання раціонів для різних вікових груп тварин.

 4. Екскурсія до притулку для тварин.

 5. Збирання статистичних даних з питань безпритульних тварин свого району (міста).

 6. Проведення виставки котів.
 1. Собаки (9 год)

Походження, біологічні особливості. Умови утримання. Правові аспекти утримання собаки. Технологія годівлі. Корми, їх характеристика. Породи собак, їх класифікація та характеристика. Розведення собак і виховання цуценят. Хвороби собак, їх профілактика та лікування. Проблеми безпритульних тварин, шляхи вирішення. Правила особистої гігієни й техніки безпеки при утримання собак.
Практичні роботи

 1. Екскурсія на виставку собак.

 2. Складання раціонів для різних вікових груп.

 3. Екскурсія на дресирувальник майданчик.

 4. Оформлення виставки малюнків чи фотографій.
 1. Підсумкове заняття (2 год)

Третій рік навчання


Навчально-тематичний план

з/п


Назва розділуКількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Разом

1.

Вступ

1

1

2

2.

Загальні поняття про будову та розмноження тваринного організму

9

2

11


3.

Генетика як наука

3

-

3

4.

Закономірності успадкування ознак

19

4

23


5.

Генетичні закономірності мінливості

7

2

9


6.

Генетика людини та методи її вивчення

6

4

10


7.

Основи селекції

8

2

10

8.

Підсумок

2

2

4
Всього

55

17

72


Перевірка й оцінювання знань і вмінь учнів
На занятті:

 • виконання тестових завдань;

 • складання діаграм;

 • розв’язування задач.


Після закінчення вивчення розділу:

 • підсумкова робота;

 • проведення заліків у вигляді ігор: «Поле чудес», «Що? Де? Коли?» та ін.;

 • оформлення щоденників дослідницької роботи.ПРОГРАМА


 1. Вступ (2 год)

Ознайомлення з планом роботи гуртка.

Екскурсія до науково-дослідної установи.


 1. Загальні поняття про будову та розмноження тваринного організму (11 год)

Форми існування живих організмів (віруси, одно- й багатоклітинні організми). Історія вчення про клітину. Методи дослідження клітини. Особливості будови клітини організму тварини. Хімічний склад клітини. Хромосоми: будова, репродукція. Каріотип, видова специфічність каріотипу. ДНК і РНК, будова, структура, функції. Поняття про ген. Генетичний код. Гаплоїдний і диплоїдний набори хромосом. Поділ клітини. Розмноження тварин (вегетативне, нестатеве, статеве, партеногенез). Гаметогенез у тварин. Індивідуальний розвиток організму, його періоди, поняття про життєвий цикл.
Практична робота

Ознайомлення з будовою клітин під мікроскопом.
 1. Генетика як наука (3 год)

Історія становлення генетики як науки. Основоположники генетики. Предмет і методи генетики. Значення генетики для сільського господарства, зокрема тваринництва.


 1. Закономірності успадкування ознак (23 год)

Гібридологічний метод вивчення спадковості. Правила запису схрещувань. Домінантні й рецесивні ознаки. Поняття про фенотип, алелі, гомозигот і гетерозигот. Моногібридне схрещування. Перший закон Менделя та його цитологічні основи. Другий закон Менделя. Гіпотеза чистоти гамет і її цитологічні основи. Аналізуюче схрещування, практика його використання. Явище неповного домінування ознак, сутність домінування, керування домінуванням. Дигібридне схрещування та його цитологічні основи. Третій закон Менделя. Полігібридне схрещування, статистичний характер закономірностей розщеплення. Типи взаємодії генів. Успадкування статі. Успадкування, зчеплення зі статтю. Зчеплення успадкування ознак. Кросинговер. Досліди Т.Моргана та його школи.

Генетична карта, методика її побудови та практичне значення. Хромосомна теорія спадковості. Нехромосомна (цитоплазматична) спадковість.


Практичні роботи

 1. Написання рефератів про основоположників генетики.

 2. Розв’язання задач.

 3. Закладання дослідів для вивчення закономірностей успадкування ознак.

 4. Здійснення аналізу гібридів.
 1. Генетичні закономірності мінливості (9 год)

Типи мінливості. Мутаційна мінливість. Типи мутацій. Мутагени та їх роль. Модифікаційна мінливість. Норма реакції. Статистичні закономірності модифікаційної мінливості. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.

Екскурсія до науково-дослідної установи.
Практичні роботи

 1. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.

 2. Вивчення модифікаційної мінливості.
 1. Генетика людини та методи її вивчення (10 год)

Методи вивчення генетики людини. Спадкові хвороби. Значення генетики для медицини. Шкідливі звички та їх вплив на спадковість людини. Екологічна ситуація в Україні та її вплив на стан здоров’я населення. Імуногенетика.
Практичні роботи

 1. Проведення анонімного анкетування учнів щодо куріння, вживання алкоголю.

 2. Випуск стінгазети про шкідливі звички.

Екскурсії

 1. До парку з метою дослідження екологічного стану свого району.

 2. До медико-генетичної консультації.
 1. Основи селекції (10 год)

Селекція як наука. Предмет селекції. Вихідний матеріал для селекції. Поняття про природу. Методи схрещування. Класифікація типів схрещування та методів розведення. Спадковість. Коефіцієнт спадковості, його значення для селекції. Методи добору.

Практична робота

Застосування різних методів схрещування в умовах навчальної ферми й оформлення щоденників дослідницької роботи.
 1. Підсумок (4 год)


Прогнозований результат

і методи його діагностики

після закінчення реалізації програми
Після закінчення реалізації програми має відбутися досягнення основних її цілей.
Начальна мета

Учні повинні мати уявлення про:

 • систему живих організмів, категорії тварин, які потребують захисту, основні шляхи охорони тваринного світу, зв’язки між живими організмами та довкіллям;

 • організм як біологічну систему;

 • хвороби домашніх тварин і профілактичні заходи з метою їх попередження;

 • основи здорового способу життя;

 • будову клітини, обмін речовин та енергії в клітині, регенерацію клітини, види схрещування, типи взаємозв’язків між організмами;

 • сучасні екологічні проблеми людства.


Учні повинні знати:

 • головні риси царства тварин;

 • відомості про будову, процеси життєдіяльності та різноманітності тварин;

 • відмінності між особливостями будови та процесами життєдіяльності тварин, з одного боку, та їх середовищем існування, з іншого боку;

 • захворювання тварин і захворювання, які можуть викликати тварини;

 • заходи профілактики цих хвороб і шляхи боротьби з ними;

 • види тварин, що потребують охорони;

 • особливості будови та функцій клітин, тканин, органів, систем органів;

 • властивості живих організмів;

 • загальні поняття про закони спадковості;

 • типи мутацій, причини їх виникнення;

 • критерії виду, функції популяції;

 • особливості фауни України.


Учні повинні вміти:

 • користуватися оптичними приладами;

 • розпізнавати тварин, які вивчаються;

 • проводити досліди в умовах живого куточка чи навчальної ферми, оформляти результати;

 • розпізнавати органи та системи органів, що вивчаються на таблицях, малюнках, вологих препаратах;

 • розв’язувати прості задачі з генетики;

 • працювати з навчальною та науково-популярною літературою;

 • доглядати тварин в умовах живого куточка, тваринницької ферми.


Розвивальна мета

Реалізація програми сприятиме розвитку в дітей:

 • стійкого інтересу до вивчення біологічних наук, прагнення до їх самостійного опанування, проведення науково-дослідницької роботи;

 • творчих здібностей учнів;

 • вміння працювати в колективі;

 • вміння свідомо застосовувати здобуті знання на практиці;

 • пам’яті, логічного мислення.


Виховна мета

Реалізація програми сприятиме вихованню в дітей:

 • шанобливого ставлення до природи;

 • гуманного ставлення до тваринного світу;

 • почуття відповідальності;

 • шанобливого та відповідального ставлення до власного здоров’я;

 • вміння будувати взаємини з партнерами.


Методи діагностики отриманих результатів:

 • контрольне тестування;

 • індивідуальна практична робота;

 • проведення науково-практичної конференції.


Терміни (поняття), які повинні засвоїти учні


Автотрофи

М’язи

Алель

Нагніздні птахи

Аналізуюче схрещування

Нервова система

Артерія

Нестатеве розмноження

Багатоклітинні організми

Несучість

Бактерії

Обмін речовин

Вегетативне розмноження

Одноклітинні організми

Вени

Опорно-рухова система

Виводкові птахи

Органи

Вид

Орієнтація

Віруси

Осілі птахи

Гамета

Партеногенез

Генетика

Перельоти

Генотип

Плацента

Гетерозигота

Плід

Гомозигота

Покриви

Дигібридне схрещування

Полігібридне схрещування

Домінантні ознаки

Порода

Ембріон

Порожнина тіла

Ембріональний розвиток

Похідні

Живлення

Профілактика

Життєвий цикл

Раціон

Заказник

Рефлекс

Залози

Рецесивні ознаки

Запліднення

Розмноження

Заповідники

Розщеплення

Зигота

Сезонні явища

Зооветеринарні заходи

Селекція

Зоогігієна

Середовище існування

Індивідуальний розвиток

Система органів

Інкубація

Система утримання

Інстинкт

Скелет

Класифікація

Спадковість

Коефіцієнт спадковості

Статеве розмноження

Кочові птахи

Стать

Кров

Схрещення

Кровообіг

Тканини

Летальний ген

Травлення

Линька

Успадкування

Методи дослідження

Фенотип

Мінливість

Хромосоми

Моногібридне схрещування

Цитологія

Мутації


БІБЛІОГРАФІЯ
Перелік літератури для педагогів


 1. АвиловаК.В.Позвоночные животные, изучение их в школе. – М.: Просвещение, 1983.

 2. Агеев В.Н. и др. Кормлениесельськохозяйственнойптицы. – М.: Россельхоиздат, 1982.

 3. Акаєвський А.І., Криніцин Д.Я., Мелехін П.І. Анатомія і фізіологія тварин. – К.: Держвидав с/г літ-ри, 1961.

 4. Аликаев В.А. и др. Справочник по контролю кормления и содержания животных. – М.: Колос, 1982.

 5. Богданова Т.Л. Биология: задания и упражнения. – М.: Высш.шк., 1991.

 6. Бондаренко О.Б., Бондаренко С.А. Перваяпомощьсобаке. – К.: Глобус, 1993.

 7. Вагин Е.А., Цветкова Р.П. Кролики, нутрии, птица в приусадебных и крестьянских хазяйствах. – М., 1991.

 8. Волков Г.К. и др. Ветеринарныесоветы. – М.: Агропромиздат, 1990.

 9. Голинська Є.Л. Генетика. – К.: Рад. шк., 1973.

 10. Горюнов Н.А. Домашние птицы в приусадебном хозяйстве. – М.: Россельхозиздат, 1978.

 11. Гриневич И.И., Палкин Г.Г. Кролиководство и его продукція. – Минск: Хата, 1994.

 12. Евтушенко А.Ф. Болезникроликов. – К.: Урожай, 1992.

 13. Кладовщиков В.Ф. и др. Нутрии в приусадебномхозяйстве. – М.: Россельхозиздат, 1982.

 14. Климов А.Ф., Акаевский А.И. Анатомиядомашнихживотных. – Т.2. – М.: Гос. Издат. с/х лит-ры, 1955.

 15. Коновалов В.С. Задачі і вправи з генетики. – К.: Рад. шк., 1974.

 16. Корытин С.А. Запахи в жизни зверей. – М.: Знание, 1978.

 17. Лашко О.І. Птиця на подвір’ї. – К.: Урожай, 1993.

 18. Лобашев М.Е. и др. Генетика с основами селекции. – М.: Просвещение, 1970.

 19. Луцкая Л.А., Никишов А.И. Самостоятельные работы учащихся по зоологии. – М.: Просвещение, 1987.

 20. Макогон О.Г., Надворний В.Г. Ігри з зоології. – К.: Рад. шк., 1988.

 21. Максаков В.Я. Годівля сільськогосподарських тварин. – К.: Урожай, 1987.

 22. Мешкова Н.Н. Клуб собаководства. – М.: Патриот, 1992.

 23. Мезенцев М.Ф. и др. Птицеводство. – М.: Колос, 1967.

 24. Мычко Е.Н., Беленький В.А. Как вырастить звезду ринга – М.: Нива России, 1998.

 25. Наумов С.П. Зоологияпозвоночных – М.: Просвещение, 1973.

 26. Осадчий А.А. Птицы на вашем дворе. – Донецк: Донбас, 1982.

 27. Прево А.А., Пельтцер С.О. Юному птице воду. – М.: Уч.-пед. изд-во, 1960.

 28. Рахманов А.И., Бессарабов Б.Ф. Фазановые: содержание и разведение. – М.: Агропромиздат, 1991.

 29. Томмэ М.Ф. и др. Нормыкормления и рационы для сельськохозяйственныхживотных. – М.: Госиздат с/х ли-ры, 1960.

 30. Хатт Ф. Генетика животных. – М., 1969.

 31. Шухова Е.В., Сердюкова В.О. Лабораторні заняття з зоології. – К.: Рад. шк., 1978.


Перелік літератури для учнів


 1. Альтман Д. Декоративные кролики. – М.: Аквариум, 2003.

 2. Баранов А. Для любимой собаки. – М.: Мир книги, 1991.

 3. Большаяиллюстрированнаяэнциклопедиякшольника. – М.: Махаон, 2000.

 4. Гопка Б.М. та ін. І назвали тварин домашніми. – К.: Урожай, 1990.

 5. Кох-Костерзин М. 400 советов любителю-собаководу. – М.: Педагогика-Пресс, 1992.

 6. Кошки. – Минск: Несси, 1991.

 7. Круковер В. 500 практическихсоветоввладельцам собак. – М.: Континент-Пресс, 1999.

 8. Леонова Г. Почтивсе о собаках. – М.: Воля, 1991.

 9. Непомнящий Н. 300 кошачьихпочему? – М., 1998.

 10. Нехаев В. Вырасти себе друга. – М.: Дет. Лит-ра, 1992.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання науково- Наказ департаменту освіти і

методичної ради Тернопільського науки Тернопільської

обласного комунального інституту облдержадміністрації

післядипломної педагогічної освіти __ _________ №_____

__ _________ №_____Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

«Рослини – символи України»

І рік навчання

м. Тернопіль - 2015

Автори:

Сворінь Надія Володимирівна – заступник директора з виховної роботи Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
Рецензенти:
Герц Івана Іванович - директор Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
Кухарська Тетяна Анатоліївна – заступник директора з навчальної роботи Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

Пояснювальна записка

З глибини віків до нащадків доходить лише найцінніше. Як кожна людина бере з собою в далеку дорогу лише те, що може пригодитися на все життя, так і кожен народ крізь усі катаклізми своєї історії проносить найдорожчий свій скарб – пісні, легенди, перекази, прислів’я. Вивчаючи рослини всебічно, гурток «Рослини – символи України» об’єднав у собі декілька напрямів:Біологічний – ботаніку та біологію, де учні знайомляться з будовою, морфологічними особливостями найбільш популярними в Україні рослинами, їх цілющими властивостями.

Народознавчий, національно-патріотичний – сприяє формуванню в дітей уявлення про культуру, побут, звичаї, традиції українського народу, тим самим виховує патріотичні почуття, гордість за себе і свою Батьківщину, повагу до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь, формує духовні цінності українського патріота, забезпечує сприятливі умови для самореалізації особистості та духовної єдності поколінь.

Мистецтво народних ремесел, образотворче мистецтво та декоративно-вжиткове, які відіграють вадливу роль в естетичному вихованні дітей.

Дитина може прийти до розуміння культури як єдиного цілого, спробувавши відтворити власними силами, розумом, мовою символів предмети вжитку, безпосередньо знаходячись у процесі відтворення культури та знань своїх пращурів.

Структура навчальних занять дає змогу активізувати пошукову і пізнавальну діяльність вихованців по вивченню українського фольклору, звичаїв, традицій, виховувати патріотичні почуття, розуміння народних символів. Значне місце в програмі відведено практичним роботам, проведенню екскурсій.

Програма основного рівня навчання розроблена для дітей 5-9 класів. Розрахована на І рік навчання (2 заняття на тиждень, тривалістю 1 година, всього 72 години; 1 заняття на тиждень, тривалістю 2 години, всього 72 години).Навчальна програма розроблена на основі програми гуртка «Рослини – символи України»» із збірника «Програми для еколого-натуралістичних гуртків позашкільних закладів за заг. ред. В.В.Вербицького, Г.М.Дащенко.- К.: ІЗМН.1996. – 192с.

Мета роботи гуртка є – ознайомлення вихованців з рослинами-символами як своєрідною скарбницею українського народу.

Головними завданнями програми є:

 • розвиток інтерес у вихованців до вивчення природи рідного краю;

 • поглиблення знань про особливості будови та поширення рослин-символів;

 • сприяння поглибленню знань про основні лікарські властивості рослин;

 • формування чіткої особистої позиції щодо власного здоров’я ;

 • формування в дітей уявлення про культуру, побут, традиції та обряди українського народу;

 • розвиток інтересу до мистецтва свого народу, його історії та традиції;

 • ознайомлення вихованців з українськими народними піснями, творами українських класиків;

 • формування етичних смаків;

 • формування у вихованців умінь і навичок практичної діяльності;

Форми і методи навчання: бесіда, розповідь, практична робота, екскурсія, рольова або ділова гра, демонстрація фото та відео матеріалів, тематичні вечори, родинні свята.

Засвоївши програмовий матеріал, вихованці повинні знати:

 • рослини-символи України;

 • біологічну та морфологічну характеристику рослин-символів;

 • найбільш поширені види лікарських рослин

 • значення рослин-символів в природі і житті людини;

 • рідкісні та зникаючи види рослин;

 • особливості застосування цілющих чаїв;

 • особливості використання рослин в українські кухні;

 • народні звичаї, традиції, обряди;

 • пісні, легенди, перекази про рослини-символи;

 • твори українських письменників, в яких оспівуються рослини-символи;

 • символіку українського віночка;

 • українські національні традиції використання рушників, віночків в обрядах і побуті;

 • правила техніки безпеки під час роботи з колючими і ріжучими інструментами;

 • обладнання, необхідне для вишивання та лозоплетіння;

 • основні вимоги щодо оформлення власних робіт

вміти:

 • застосовувати набуті знання в повсякденному житті;

 • передавати свої знання і досвід членам родини, друзям;

 • розпізнавати рослини, які вивчалися;

 • володіти навичками ландшафтної архітектури;

 • відчувати цілющу дію природного матеріалу, з яким працюють;

 • дотримуватися техніки безпеки й основ життєдіяльності;

 • вміти користуватися різними матеріалами і техніками;

 • користуватися різними інструментами для створення поробок з плодів дерев;

 • правильно заготовляти сухий рослинний матеріал для подальшої роботи;

 • виготовляти аплікації із сухого рослинного матеріалу;

 • виготовляти штучні квіти;

 • художньо оформляти виставки своїх робіт;

 • оцінювати з естетичної точки зору свої роботи та роботи своїх друзів;

 • бережливо ставитись до природи.

Основні терміни і поняття

Ботаніка –

наука, яка вивчає зовнішню і внутрішню будову рослин, їхні розвиток, життєдіяльність, історію розвитку та поширення.

Біологія –

комплексна наука про живу природу. Предметом вчинення якої є життя у сіх його проявах.

Вишивка –

взаємозв’язок художніх ознак із технологією і матеріалом.

Живопис –

вид образотворчого мистецтва, в якому використовують фарби (акварель, масло, акріл).

Екологія –

наука, що вивчає взаємозв’язки організмів і надорганізмених систем з оточуючим середовищем.

Корінь –

один із основних вегетативних органів вищих рослин.

Квітка –

орган статевого розмноження покритонасінних рослин.

Кущ –

багаторічна дерев’яниста рослина, у якого немає головного стовбура або він мало виявлений.

Коренепластика -

вид декоративного мистецтва.

Колаж –

нанесення певного зображення на плоску поверхню, яке виконується шляхом накладання різних природних матеріалів на певну основу.

Листок –

один з головних вегетативних органів вищих рослин.

Легенда –

твір, сюжет і персонажі якого відбивають християнську міфологію.

Лікарські рослини –

рослини, які містять біологічно активні речовини та використовуються для лікування та профілактики численних недуг.

Лозоплетіння –

вид декоративно-прикладного мистецтва, який заснований на використанні природного матеріалу.

Медоносні рослини –

рослини, з яких бджоли збирають нектар.

Насінина –

утвір у насінних рослин, що містить зародок.

Народний звичай –

передача від покоління до покоління культурно-побутових особливостей.

Обряд –

колективні символічні дії, здійснювані з нагоди найважливіших подій у житті людини, сім’ї, колективу.

Панно –

вид декоративно-вжиткового мистецтва.

Пагін –

Плід –
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   52


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка