Розділ VII. «Котився віночок з поля...» (6 год)Сторінка30/52
Дата конвертації23.12.2017
Розмір2.9 Mb.
ТипНаказ
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   52
Розділ VII. «Котився віночок з поля...» (6 год)

Віночок – символ молодості і кохання. Види віночків. Використання в українських народних обрядах, легендах. Обжинковий вінок. Обряди, пісні, пов’язані з його виготовленням.Практична робота

Плетіння віночка, вінка України

Виготовлення обжинкового вінка
Розділ VIII. Значення рослин в природі та житті людини (12 год)

Лікарські рослини-символи. Використання в науковій та народній медицині. Рослини-синоптики. Як визначити час за рослинами? Рослини-годинники. Квіти – символи нашого саду. Рослини-барвники. Секрети природного кольору. Рослини-індикатори. Рослини-радіопротектори й антиоксиданти – помічники в поліпшенні самопочуття людини. Червона книга України. Рідкісні та зникаючі види місцевої флори. Охорона та раціональне використання рослин.Практична робота

Колажі. Матеріали, необхідні для їх виготовлення

Техніка виготовлення панно з квітів

Писанкарство. Використання рослин-орнаментів у розписі писанок

Екскурсія на НДЗД ТОЦЕНТУМ

Виготовлення гербарію лікарських рослин

Робота на квітниках навчального закладу
Заняття-підсумок (2 год)

Вікторина «Дерева – окраса нашого життя»

Презентація роботи гуртка «Що каже свіжих квітів жмуток? Про що їх мова непроста?»

Література

1. Бабовал Т.І. Природознавство. Цікавий світ навколо нас. – Тернопіль, 1993.

2. Бутченко Л.І. Природа в житті українського народу. – Київ: Вид-во «Лібра» - 2007.

3. Верховинець В.Н. Весняночка. – К.: «Музична Україна», 1979.

4. Дозвілля школярів: ігри, конкурси, розваги / Упорядник: Л.Шелестова, Н.Чиренко, Н Чернякова. – К.: Шк. Світ, 2012.

5. Елін Ю.А. Зерова М.Л. Дари лісів України. – К., 1993.

6. Заверуха Б.В. У світі рослин. - Київ «Урожай» - 1995.

7. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: (у 3кн., 6 т.) – Факс. Вид. – К.: АТ «Обереги», 1994.

8. Лозко Г.С. Українське народознавство. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995.

9. Природа і ми: Збірник / Упорядник А.І.Філатова. – К.: П77 Реклама, 1990. 10. Природознай. Матеріали для організації позаурочної роботи. – Х.: Торсінг, 2002.

11. Рослини Червоної книги України. Комплект наочних посібників. – Харків: Вид-во «Ранок» - 2008. - 20 окремих аркушів у папці.

12. Скуратівський В.Т. Берегиня. - К.: «Мистецтво», 1993.

13. Скуратівський В.Т. Місяцелік. - К.: «Мистецтво», 1993.

14.Тарасенко Г.С. Навчаємо пізнавати природу. – Х.: Вид. група «Основа», 2008.

15.Топалова Т.М. «Рослини-символи України». – Миколаїв, 2007.

16. Українські традиції. Упорядник Ковалевський О.В. – Харків «ФОЛІО» - 2006. -574 с.

17. Фесюкова Л.Б. Григор’єва О.О. Пори року. Комплексні заняття.- Х.: Веста: ТОВ Вид. «Ранок», 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання науково- Наказ департаменту освіти і

методичної ради Тернопільського науки Тернопільської

обласного комунального інституту облдержадміністрації

післядипломної педагогічної освіти __ _________ №_____

__ _________ №_____Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

«Рослини – символи України»

2 роки навчання

м. Тернопіль - 2015

Автори:

Сворінь Надія Володимирівна – заступник директора з виховної роботи Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
Рецензенти:
Герц Івана Іванович - директор Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
Кухарська Тетяна Анатоліївна – заступник директора з навчальної роботи Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

Пояснювальна записка

З глибини віків до нащадків доходить лише найцінніше. Як кожна людина бере з собою в далеку дорогу лише те, що може пригодитися на все життя, так і кожен народ крізь усі катаклізми своєї історії проносить найдорожчий свій скарб – пісні, легенди, перекази, прислів’я. Вивчаючи рослини всебічно, гурток «Рослини – символи України» об’єднав у собі декілька напрямів:Біологічний – ботаніку та біологію, де учні знайомляться з будовою, морфологічними особливостями найбільш популярними в Україні рослинами, їх цілющими властивостями.

Народознавчий, національно-патріотичний – сприяє формуванню в дітей уявлення про культуру, побут, звичаї, традиції українського народу, тим самим виховує патріотичні почуття, гордість за себе і свою Батьківщину, повагу до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь, формує духовні цінності українського патріота, забезпечує сприятливі умови для самореалізації особистості та духовної єдності поколінь.

Мистецтво народних ремесел, образотворче мистецтво та декоративно-вжиткове, які відіграють вадливу роль в естетичному вихованні дітей.

Дитина може прийти до розуміння культури як єдиного цілого, спробувавши відтворити власними силами, розумом, мовою символів предмети вжитку, безпосередньо знаходячись у процесі відтворення культури та знань своїх пращурів.

Структура навчальних занять дає змогу активізувати пошукову і пізнавальну діяльність вихованців по вивченню українського фольклору, звичаїв, традицій, виховувати патріотичні почуття, розуміння народних символів. Значне місце в програмі відведено практичним роботам, проведенню екскурсій.

Програма основного рівня навчання розроблена для дітей 5-9 класів. Розрахована на 2 роки навчання (перший рік - 2 заняття на тиждень, тривалістю 2 години, всього 144 години, другій рік - 2 заняття, тривалістю 2 години, всього 144 години).Навчальна програма розроблена на основі програми гуртка «Рослини – символи України»» із збірника «Програми для еколого-натуралістичних гуртків позашкільних закладів за заг. ред. В.В.Вербицького, Г.М.Дащенко. - К.: ІЗМН.1996. – 192с.

Мета роботи гуртка є – ознайомлення вихованців з рослинами-символами як своєрідною скарбницею українського народу.

Головними завданнями програми є:

 • розвиток інтерес у вихованців до вивчення природи рідного краю;

 • поглиблення знань про особливості будови та поширення рослин-символів;

 • сприяння поглибленню знань про основні лікарські властивості рослин;

 • формування чіткої особистої позиції щодо власного здоров’я ;

 • формування в дітей уявлення про культуру, побут, традиції та обряди українського народу;

 • розвиток інтересу до мистецтва свого народу, його історії та традиції;

 • ознайомлення вихованців з українськими народними піснями, творами українських класиків;

 • формування етичних смаків;

 • формування у вихованців умінь і навичок практичної діяльності;

Форми і методи навчання: бесіда, розповідь, практична робота, екскурсія, рольова або ділова гра, демонстрація фото та відео матеріалів, тематичні вечори, родинні свята.

Засвоївши програмовий матеріал, вихованці повинні знати:

 • рослини-символи України;

 • біологічну та морфологічну характеристику рослин-символів;

 • найбільш поширені види лікарських рослин

 • значення рослин-символів в природі і житті людини;

 • рідкісні та зникаючи види рослин;

 • особливості застосування цілющих чаїв;

 • особливості використання рослин в українські кухні;

 • народні звичаї, традиції, обряди;

 • пісні, легенди, перекази про рослини-символи;

 • твори українських письменників, в яких оспівуються рослини-символи;

 • символіку українського віночка;

 • українські національні традиції використання рушників, віночків в обрядах і побуті;

 • правила техніки безпеки під час роботи з колючими і ріжучими інструментами;

 • обладнання, необхідне для вишивання та лозоплетіння;

 • основні вимоги щодо оформлення власних робіт

вміти:

 • застосовувати набуті знання в повсякденному житті;

 • передавати свої знання і досвід членам родини, друзям;

 • розпізнавати рослини, які вивчалися;

 • володіти навичками ландшафтної архітектури;

 • відчувати цілющу дію природного матеріалу, з яким працюють;

 • дотримуватися техніки безпеки й основ життєдіяльності;

 • вміти користуватися різними матеріалами і техніками;

 • користуватися різними інструментами для створення поробок з плодів дерев;

 • правильно заготовляти сухий рослинний матеріал для подальшої роботи;

 • виготовляти аплікації із сухого рослинного матеріалу;

 • виготовляти штучні квіти;

 • художньо оформляти виставки своїх робіт;

 • оцінювати з естетичної точки зору свої роботи та роботи своїх друзів; бережливо ставитись до природи.


Основні терміни і поняття

Ботаніка –

наука, яка вивчає зовнішню і внутрішню будову рослин, їхні розвиток, життєдіяльність, історію розвитку та поширення.

Біологія –

комплексна наука про живу природу. Предметом вчинення якої є життя у сіх його проявах.

Вишивка –

взаємозв’язок художніх ознак із технологією і матеріалом.

Живопис –

вид образотворчого мистецтва, в якому використовують фарби (акварель, масло, акріл).

Екологія –

наука, що вивчає взаємозв’язки організмів і надорганізмених систем з оточуючим середовищем.

Корінь –

один із основних вегетативних органів вищих рослин.

Квітка –

орган статевого розмноження покритонасінних рослин.

Кущ –

багаторічна дерев’яниста рослина, у якого немає головного стовбура або він мало виявлений.

Коренепластика -

вид декоративного мистецтва.

Колаж –

нанесення певного зображення на плоску поверхню, яке виконується шляхом накладання різних природних матеріалів на певну основу.

Листок –

один з головних вегетативних органів вищих рослин.

Легенда –

твір, сюжет і персонажі якого відбивають християнську міфологію.

Лікарські рослини –

рослини, які містять біологічно активні речовини та використовуються для лікування та профілактики численних недуг.

Лозоплетіння –

вид декоративно-прикладного мистецтва, який заснований на використанні природного матеріалу.

Медоносні рослини –

рослини, з яких бджоли збирають нектар.

Насінина –

утвір у насінних рослин, що містить зародок.

Народний звичай –

передача від покоління до покоління культурно-побутових особливостей.

Обряд –

колективні символічні дії, здійснювані з нагоди найважливіших подій у житті людини, сім’ї, колективу.

Панно –

вид декоративно-вжиткового мистецтва.

Пагін –

Плід –
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   52


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка