Наказ №257 Про затвердження програм гурткової роботиСторінка42/52
Дата конвертації23.12.2017
Розмір2.9 Mb.
ТипНаказ
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   52

НАВЧАЛЬНА Програма


«Юні квітникарі-аранжувальники

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дана програма розрахована на учнів середнього та старшого шкільного віку (5-10 класів) загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів та навчальних закладів нового типу, які насамперед цікавляться квітництвом і технікою аранжування.

Головною метою програми є: створення умов для творчої самореалізації вихованців у процесі засвоєння базових знань з квітникарства, розширення і поглиблення знань учнів з біології і екології, вдосконалення трудового, екологічного і естетичного виховання, ознайомлення з методами наукових досліджень, розвиток здатності особистості до дослідницької діяльності, сприяння свідомому вибору професії.

Виходячи з даної мети, програмою передбачено вирішення таких завдань: • забезпечення більш глибокого вивчення основних біологічних теорій;

 • ознайомлення з інноваційними технологіями в сучасному квітникарстві;

 • усвідомлення необхідності, набуття знань, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці;

 • прищеплення бережливого ставлення до природи, а також усвідомлення необхід­ності активної природоохоронної діяльності;

 • формування наукового світогляду, а також загальнолюдських духовних ціннос­тей, естетичне, патріотичне, трудове і екологічне виховання та ін.;

 • створення оптимальних умов для самореалізації талановитих учнів та забезпе­чення розвитку їх творчих здібностей;

 • підготовка гуртківців до участі в учнівських науково-практичних конференціях. виставках, конкурсах, святах квітів. Основу програми становлять такі методологічні ідеї:

 • систематизація знань, отриманих учнями в школі та в позаурочний час;

 • вироблення цілісної системи уявлень про живу природу;

 • засвоєння сутності законів природи та методів її пізнання;

 • ознайомлення з конкретними фактами і явищами з точки зору загально-біологічних закономірностей і теорій;

 • застосування сучасних технологій навчання;

 • формування свідомого ставлення до власного здоров’я.

Навчально-виховний процес у творчих об’єднаннях основного рівня сприяє визначенню інтересів у юннатів до тієї чи іншої справи у виборі нових форм, методів і технологій, спрямовані в подальшому до профільного навчання і формування особистості цілеспрямованого учня. Головною метою об’єднання основного рівня є створення керівником гуртка умов відповідно до сьогодення з метою адаптації юнната-вихованця в позашкільному навчально-виховному закладі.

Навчально-виховний процес творчого об’єднання квітникарів-аранжувальників має велике значення у використанні новаторських концепцій та впровадження нових технологій, нетрадиційних форм навчання, зокрема по організації дослідницької роботи в закритому ґрунті, квітниках і на навчально-дослідних ділянках, в зовнішньому і внутрішньому озеленені школи та в позашкільному навчальному закладі: • формування більш серйозного ставлення до наслідків своєї роботи, а також розвитку набутих трудових вмінь і навичок;

 • вміле використання одного із важливих стимулів пізнавальної і творчої активності вихованців через безпосередню їх участь у Всеукраїнських, міських і районних конкурсах, конференціях, олімпіадах, виставках тощо;

 • обов’язкова участь у Всеукраїнських масових заходах (екологічні ігри, симпозіуми, конгреси, вікторини, тематичні вечори, диспути тощо);

 • виконання практичних робіт учнями мають бути обов’язково диференційованими, творчими, що в значній мірі викликатиме в них потяг до самостійної, пізнавальної діяльності до проведення серйозної дослідницької роботи, під час яких відбувається інформаційний обмін, що в значній мірі сприятиме розвитку особистості учня.

Програмою передбачено лабораторні заняття, досліди, екскурсії в природу до науково-дослідних установ, квітково-декоративних господарств, парків, ботанічних садів, спеціалізованих квіткових фірм і магазинів.

У процесі занять керівник гуртка повинен ознайомити учнів з найбільш поширеними видами квітково-декоративних рослин, з квітковими і декоративними рослинами, які використовуються для зовнішнього і внутрішнього озеленення шкіл, дошкільних і позашкільних закладів у містах і селах.

Особливу увагу слід приділяти виконанню навчально-дослідної роботи з розширення асортименту квітково-декоративних рослин та їх акліматизації, проведенню селекційної роботи в школі чи позашкільному закладі. В процесі дослідницької роботи учні вчаться спостерігати за природою, аналізувати і узагальнювати здобуті знання з наступним застосуванням їх при створенні квіткових композицій і букетів, виготовленні різних навчальних посібників. Важливе значення при цьому набуває засвоєння техніки об'ємного засушування різних квітково-декоративних рослин з метою зберігання кольору, форми квітки чи окремого суцвіття.

У програмі заплановані заняття з внутрішнього і зовнішнього озеленення з використанням рослин субтропіків, тропіків, пустель, напівпустель.

Гуртківці ознайомлюються з квітково-декоративними деревами і кущами, складають календарі їх цвітіння протягом року, вивчають квітково-декоративні рослини, які використовуються в закладанні-озелененні рокаріїв, альпінаріїв, закладанні окремих форм квітників, рабаток, газонів, клумб та ін. Юннати вчаться виготовляти дрібні вироби з різного природного матеріалу, вміло використовуючи його в аранжуванні. Це значною мірою допомагає пізнати життя природи - розвиваючи інтерес, ініціативу, спостережливість. Форми роботи можуть бути різними, зокрема, екскурсії на природу з метою збору природного матеріалу; участь у конкурсах, святах, виставках складанні букетів, квіткових композицій, виготовленні різних виробів з природного матеріалу.

На заняттях учні, як правило, виявляють значний інтерес до аранжування квітів. Однак без знання квітково-декоративних рослин, їх біології і агротехніки, а також декоративних якостей у юннатів можуть виникнути труднощі, тому перед складанням плану роботи гуртка обов'язково враховують їх вік, рівень знань з квітництва хоча б початковий.

Керівник гуртка повинен зосередити увагу на кімнатних рослинах. Адже яскраві кімнатні квіти і свіжа зелень завжди тішать око людини, заспокійливо діють на нервову систему, поновлюють повітря в закритих приміщеннях. Також він має навчити учнів не лише вирощувати кімнатні квіти, а й уміло застосовувати їх декоративні властивості в озелененні різних приміщень - тобто створювати відповідний фітодизайн. На сучасне мистецтво складання букетів і композицій значний вплив справило японське мистецтво «ікебана» - тому в програмі значний час присвячено японській школі аранжування, а також європейській, російській, а особливо нашій, українській. Керівник гуртка повинен ознайомлювати учнів і з народною українською символікою, виховувати в учнів свідоме ставлення до праці і шану до народних символів, почуття любові до рідного народу, отчого краю, символів-оберегів етнічної пам'яті (верба над ставом, калина в лузі, тополя край дороги), що разом символізує рідний край, землю, природу. У змісті програми варто приділити увагу рідкісним та зникаючим видам квіткових рослин, зокрема, брати участь у масових природоохоронних заходах, спрямованих на збереження та відновлення таких рослин у природі. Важливе значення мають питання валеології, ознайомлення з якими сприятиме формуванню відповідного ставлення до власного здоров'я.

Особливу увагу потрібно звернути на питання техніки безпеки при проведені лабораторних і практичних робіт.

Нижчеподана програма є комплексною, нешаблонною, тобто на її основі залежно від місцевих умов, знань та інтересів учнів керівник гуртка може скорочувати деякі теми або впроваджувати нові.

Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   52


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка