Наказ №257 Про затвердження програм гурткової роботиСторінка48/52
Дата конвертації23.12.2017
Розмір2.9 Mb.
ТипНаказ
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52

Розділ, тема

Кількість годин

усього

Теоретичні

заняття


Практичні заняття

1

Вступне заняття

2

2

-

2

Регіональні особливості писанок України, Тернопільщини. Повторення пройденого матеріалу

10

10

-

3

Декоративні писанки

30

4

26

4

Робота над авторськими писанками

22

4

18

5

Створення колекції писанок

54

6

48

6

Виконання композицій

6

-

6

7

Суспільно корисна робота

6

-

6

8

Екскурсії, конкурси, свята, виставки

12

12

-

9

Підсумкове заняття

2

2

-
Разом

144

40

104

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
 1. Вступне заняття (2 год.)

Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік.

Правила поведінки в колективі.

Організаційні питання.

Робоча кімната. Інструменти та матеріали.

Правила безпеки на заняттях.

Розподіл робочих місць.


 1. Регіональні особливості писанок України, Тернопільщини.

Повторення пройденого матеріалу (10 год.)

Писанки Київщини, Харківщини, Чернігівщини, Східного та Західного Поділля, Херсонщини, Одещини, Слобожанщини, Львівщини, Гуцульщини і Буковини. Особливості символіки та кольорової гами.
 1. Виготовлення декоративних писанок (30 год.)

Різновиди писанок за геометричним поділом: хрестовидний поділ, барильце, сакви-бесаги.

Практична робота:

 виготовлення декоративних писанок, писанок-сувенірів.
 1. Робота над авторськими писанками (22 год.)

Використання символів на писанках.

Писанки з різною кольоровою гамою. Багатокольорові писанки


Практична робота:

 виконання авторських писанок; • створення колекцій авторських писанок.
 1. Створення колекції писанок (54 год.)

Демонстрація писанок різних регіонів України. Регіональні особливості писанок.

Практична робота:

 створення колекції писанок певного регіону України (в майбутньомуможе використовуватися як навчальна колекція).
 1. Виконання композицій (6 год.)

Практична робота:

 виконання композицій на писанках за зразком.
 1. Суспільно корисна робота (6 год.)

Практична робота:

виготовлення сувенірів, подарункових композицій;

 допомога в оформленні інтер'єру кімнат для занять гуртка;


 • організація виставок і проведення екскурсій для дітей і дорослих.
 1. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (12 год.)

Дитячі ранки, родинні свята, пізнавально-ігрові програми, конкурси.

Екскурсії для ознайомлення з природою, історією і культурою краю.

Екскурсія вулицями рідного міста, селища, села.

Відвідування краєзнавчих, природничих, історичних музеїв і виставок декоративно-ужиткового мистецтва.

Відвідування виставок майстрів писанкового розпису.

Участь у виставках і ярмарках декоративно-ужиткового мистецтва.

Відвідування музею «Писанка» в м. Коломия (по можливості).

Зустрічі з народними майстрами.

Святкування Дня знань, Дня вчителя, Нового року, Різдвяних свят, Днів іменинника тощо.


 1. Підсумкове заняття (2 год.)

Організація й проведення конкурсу на кращу авторську роботу. Огляд екзаменаційних робіт.

Підготовка, організація та проведення звітної виставки творчих робіт вихованців. Нагородження кращих майстрів-гуртківців.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні повинні знати:

- походження писанкарства;

- вірування українського народу, пов'язані з писанками;

- обряди, пов'язані з написанням і використанням писанок;

- види орнаментованих яєць;

- символи, що використовуються на писанках;

- символіку кольорів на писанках

- регіональні особливості писанок України;

- народні промисли, які були найбільш поширені на території України і в даному регіоні.

Учні повинні вміти:

відрізняти писанку від орнаментованих яєць інших видів;

- виготовляти прикраси з використанням писанок.

- виготовляти традиційні та декоративні писанки;

- створювати орнаменти для авторських писанок;

- оформляти композиції з писанок.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА ПИСАНКАРСТВАОсновне обладнання

Кількість

Матеріали


Віск

За необхід.Крейда кольорова

1 к-т


Нитки «Ірис»

1 упаковка

Нитки № 10

20 шт.

Олівці прості

20 шт.

Свічка парафінова

20 шт

Серветки паперові

20 к-т

Сірники

20 коробок

Фарби анілінові для вовни

20 шт

. Інструменти
Писачки

20 шт.

Шило

1 шт.

Таблиці та плакати
Геометричний поділ яєць

1 к-т

Зразки орнаментів писанок

1 к-т

Техніка безпеки

1 к-тБІБЛІОГРАФІЯ
1. Білоус О., Сташук 3. Школа писанкарства. — К., 1998.

2. Верхова М. Великодня писанка. Науково-художній нарис для дітей. — Вінниця: Книга — вега, 2002.

3. Воропай О. Звичаї нашого народу. — К., 1991.

4. Єміїв Зенон. Двадцять кіп писанок. — Нью-Йорк, 1994.

5. Єроменко С., Мацько Л. Навчально-виховна концепція вивчення української (державної) мови // Початкова школа. — № 1. — 1995.

6. Зєлик С. Пише писанки бабуня, пише мама, пишу я. — К., 1992.

7. Іванченко Ю. О. Писанки на Україні. — К.,1991.

8. Колесник Н. Є., Пантус Н. Ф. Писанкарство: історія, досвід, техніка та методика виконання. — Житомир, 2004.

9. Кононенко П., Усатенко Т. Матеріал до основних проблем базового змісту навчання інтегративного курсу «Українознавство» // Початкова школа. — № 1. — 1995.

10. Кордуба М. Писанки галицької Волині. — Львів, 1899.

11. Кульжинский С. Описание коллекции народных писанок. — М., 1899.

12. Мазуркевич О. Воскресіння нетлінного, відродження заповітного // Рідна школа. — № 7. — 1994.

13. Манько В. Українська народна писанка. Навчально-методичний посібник. — Львів: Свічадо, 2001.

14. Незброшурований альбом. Христос Воскрес! Зі святом Великодня! — К., 1991.

15. Пилипенко О. Виховання дітей у грі // Постметодика. — № 3. — 1994.

16. Скуратівський М. Пише писанки бабуся, пише мама, пишу я. — К., 1992.

17. Стадник С. Формування художньо-трудових знань і вмінь у процесі оздоблення яєць. Навчально-методичний посібник. — Коломия, 2002.

18. Сущенко Т. Штрихи до портрета творчого вчителя //Початкова школа. — № 1. — 1995.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання науково- Наказ департаменту освіти і

методичної ради Тернопільського науки Тернопільської

обласного комунального інституту облдержадміністрації

післядипломної педагогічної освіти __ _________ №_____

__ _________ №_____

Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

«Писанкарство»

4 роки навчання

м. Тернопіль - 2015


Автори:

Осадца Ярослав Володимирович - керівник гуртків Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
Рецензенти:
Герц Івана Іванович - директор Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
Кухарська Тетяна Анатоліївна – заступник директора з навчальної роботи Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

ПРОГРАМА ГУРТКА «Писанкарство»

Початковий, основний і вищий рівні

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма гуртка писанкарства має на меті відродити стародавнє мистецтво українського народу, прищепити дітям любов до рідного краю, пошану до своєї історії, дати їм можливість відчути незримий зв'язок із минулими поколіннями. Навчання писанкарству сприятиме розвитку пізнавального інтересу, здібностей школяра, вихованню естетичного смаку, почуття прекрасного; формуватиме шанобливе ставлення до традицій, вірувань, свят, звичаїв, мови й культури свого народу.

Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції тощо. Важливим є формування засобами змісту програми гуртка «Писанкарство» якостей особистості, що характеризуються ціннісним ставленням до суспільства, держави, самої себе та інших, природи, праці, мистецтва.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу (patria) як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

- Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються писанкарства як одного з видів народної творчості.

- Практичної, що сприяє оволодінню навичками виготовлення різноманітних писанок. - творчої, що забезпечує формування творчих здібностей.

- Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого, шанобливого ставлення до народних традицій, національної свідомості, формування естетичного смаку; популяризації писанкарства.

Дана програма розрахована на 4 роки навчання.

Тривалість навчання: початковий рівень — 144 год; основний рівень першого-другого року навчання — 216 год; вищий рівень – 216 год.

Складна техніка виконання писанки вимагає уваги та індивідуального підходу до кожної дитини. Навчальний процес передбачає також самостійну роботу.

Яскраві здібності та обдарованість не можуть виникнути на порожньому місці, вони завжди розвиваються на основі певної, улюбленої дитиною діяльності. Якщо в дитини є яскраві, стійкі інтереси до якоїсь діяльності, це завжди знак, що в неї може бути виявлений той чи інший тип обдарованості. Іноді непросто побачити інтереси дитини. Вони майже завжди пов'язані із художньою діяльністю і в багатьох випадках виявляються у виготовленні виробів власними руками на такому тендітному матеріалі, якими є писанки.

Навчальну та виховну діяльність у гуртку організують так, щоб учні мали можливість не тільки відтворювати традиційні орнаменти при написані писанок, а й виготовляти власні творчі роботи з дотриманням традиційних норм, самостійно підбираючи кольорову гаму. Для відтворення подаються високохудожні зразки, створені як за народною традицією, так і відомими майстрами. Зі словесної підгрупи методів найчастіше використовується бесіда та лекція.

Метод прикладу використовується майже на кожному занятті, оскільки робота часто пов'язана з високохудожніми творами народного мистецтва або видатних майстрів.

Оскільки в групах займаються діти різного віку, важливим є створення умов для взаємоповаги, коли старші допомагають молодшим правильно облаштовувати робоче місце і дають поради, якщо виникають деякі ускладнення в роботі. Для згуртування колективу необхідно проводити різноманітні вікторини та свята, присвячені Великодню (див. додатки). Все це створює здоровий психологічний клімат. У гуртку дитині завжди готові прийти на допомогу, що сприяє розкриттю її здібностей, переорієнтації мислення з репродуктивного на творче, утвердження стосунків співробітництва і партнерства, творчої співпраці.

Робочі місця мають бути організовані у просторому, світлому приміщенні. Гуртківці повинні твердо засвоїти правила техніки безпеки при роботі з писанками, оскільки вона потребує використання відкритого вогню.

Для роботи над писанкою потрібно мати повний набір приладдя та матеріалів. Кожне заняття з учнями слід починати з повторення правил безпечного користування свічками, писачком, оцтом, аніліновими фарбами та іншими інструментами й матеріалами.

Для викладення теоретичного матеріалу необхідно мати набір методичних карт із зображенням геометричного поділу писанок різних видів, а також символів у писанкарстві.

Для практичної роботи доцільно використовувати навчальну колекцію писанок за темами: символіка в писанкарстві, різновиди писанок за геометричним розподілом, кольоровим співвідношенням і за регіональними особливостями. Практична робота з учнями спрямована на опанування майстерністю виготовлення писанок, починаючи від простих до складних, а надалі — до виготовлення гуртківцями авторських писанок.

Програма інтегрує знання гуртківців з історії, народознавства, креслення, образотворчого мистецтва. Для розширення світогляду гуртківців проводяться екскурсії в музеї, на виставки творів народного мистецтва, зустрічі з народними майстрами-писанкарями.

Контрольні заняття у формі підсумкового заняття, відкритого заняття, виставки проводяться 1 раз у півріччя. Виконання програми оцінюється за контрольними показниками, розробленими для різних рівнів підготовки. На початковому рівні підготовки виконання завдань оцінює керівник гуртка. На основному й вищому рівнях підготовки учні самі беруть участь в обговоренні й оцінці залікових робіт. Після закінчення навчального року організовується підсумкова виставка робіт гуртківців.

У програмі передбачено індивідуальну роботу з учнями згідно Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004, № 651.

Навчальна програма «Писанкарство» розроблена на основі програми гуртка «Писанкарство» із збірника «Програми з позашкільної освіти: Художньо-естетичний напрям» (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5303 від 18.07.2007 р.).Початковий рівень

П е р ш и й р і к н а в ч а н н я

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
п\п
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка