ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………………………………Сторінка6/82
Дата конвертації18.10.2018
Розмір1.87 Mb.
ТипКурс лекцій
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………………………………

ВСТУП. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ «ФЕНОМЕН ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЇЇ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРИ ВЕДЕННІ БІЗНЕСУ»
Наявність у сучасному світі величезних нематеріальних активів у вигляді різного роду та видів інформаційних масивів та продуктів, які часто густо мають високу грошову цінність, або взагалі ніким ніколи не оцінювалися й не будуть оцінюватися навіть у перспективі підштовхнула автора до роздумів стосовно більш ґрунтовного висвітлення системоутворюючих та прикладних аспектів зазначеної тематики.

Адже успішне ведення бізнесу передбачає розуміння адекватної грошової цінності нематеріальних активів у матеріальному світі при їх застосуванні, а також ризиків при їх використанні.

У першу чергу це стосується наукознавчих аспектів, які можуть бути використані фахівцями в галузі безпеки як великих промислових підприємств, так і невеликих за розміром, але достатньо багатих на цінну інформацію з обмеженнями в доступі недержавних структур та організацій.

Основною метою курсу вбачається ознайомлення фахівців галузі безпеки з теоретичними напрацюваннями та необхідністю використання їх високого науково-прикладного потенціалу на практиці. Тобто вироблення у них стійких навичок відштовхуючись від глибоких теоретичних знань перетворених у вміння.

Головним завданням визначається необхідність розуміння фахівцями галузі безпеки підприємництва високої матеріальної (грошової) цінності «нематеріальних» інформаційних продуктів та масивів, що потребує їх охорони та захисту не тільки в сучасних інформаційних електронних мережах, а й під час розробки та обробки їх людьми, у тому числі за допомогою ПЕОМ.

Отже, у галузі забезпечення безпеки інформації слід перейти від принципу охорони за захисту «заліза» до охорони та захисту нематеріальних інформаційних продуктів до яких у нашій державі відносяться 36!!! задекларованих 17 законодавчими актами різновидів «таємниць».

Відносно урегульованими в правовому полі України є державна, банківська та комерційна таємниці. А якщо їх поєднати (припустимо, що державна таємниця про комерційне використання сучасних ракет-носіїв передана до банку на збереження), то за яким принципом охороняти та захищати персоналу служби безпеки банку вказаний тип інформації? Питання, звичайно провокаційне, однак підґрунтя під їм існує.

Таким чином, актуальність запропонованої до розгляду та вивчення тематики зумовлена потребами практики в реформуванні загальної теоретико-прикладної системи забезпечення захисту інформації з різними ступенями та грифами обмеження в доступі на державному і відомчому рівнях, а також на рівні недержавних структур відповідно до нових суспільно-політичних трансформацій у світі та державі. Адже будь-який суспільний прогрес вибудовується новими за змістом знаннями – інтелектуальним капіталом нації – найбільш цінним надбанням людства1. Підтвердженням цьому слугують слова академіка Вернадського про те, що вже давно настала епоха знань – ноосфера!!!

За висновками національних експертів, Україна через відсутність чітко визначеної та сформульованої державної інформаційної політики за роки незалежності втратила близько дев'яноста відсотків своєї інтелектуальної власності. За останні десятиріччя жоден об'єкт не був приватизований з урахуванням оцінки нематеріальних, у тому числі інформаційних активів, через що державна скарбниця не дорахувалася приблизно восьмисот мільярдів гривень.

Слід відзначити, що теоретичні напрацювання навіть в сфері забезпечення захисту інформації з обмеженнями в доступі залишаються несистематизованими, а з ряду питань – достатньо дискусійними. Існує чимало й інших проблем, наприклад з організації, управління та функціонування системи забезпечення захисту інформації з грифами обмеження державними й недержавними структурами, які актуалізуються в сучасний період у контексті реформування останніх та євроінтеграції України.

Тому необхідність розробки теоретичних і практичних проблем захисту інформації державними й недержавними структурами в системі забезпечення безпеки України зумовлюється не лише потребами наукового опрацювання й реалізації відповідних конституційних положень щодо забезпечення захисту інформаційного потенціалу України, а й необхідністю визначення напрямів подальшого реформування галузі, кодифікації нормативно-правових актів у цій сфері, осмислення сучасних викликів і загроз, пріоритетів розвитку системи національної безпеки в XXI столітті, принципів побудови органів та організацій України із забезпечення ефективного захисту її інформаційного потенціалу.

Актуальність зазначених дискусій визначається також:


  • відсутністю в даний година єдиної концепції державної політики в сфері охорони та захисту інформаційних ресурсів – окремі її елементи сформульовані в численних, найчастіше суперечливих один одному нормативно-правових актах;

  • еклектичним формуванням правового механізму забезпечення прав власників інформаційних об'єктів на всіх стадіях її розробки та володіння;

  • необхідністю виявлення й забезпечення інтересів держави в зазначеній сфері;

  • відсутністю дієвого механізму управління даною сферою тощо.

Входячи в першу десятку високоосвічених країн, Україна перебуває в стані самих слаборозвинених країн світу по веденню інноваційного бізнесу, хоча попит на українські науково-дослідні розробки у світі дуже високий. Причиною такого стану є ті, що в одній із самих інтелектуальних областей людської діяльності – науково-дослідній – абсолютно не працюють ринкові механізми.

Каменем спотикання є також ще одна проблема – майнове питання. На 90 відсотків об'єкти інноваційної діяльності (НДІ, наукові центри) перебувають у державній власності, і поки чиновники сперечаються, триває витік найдорожчого товару – інформації.

Адже лише тільки в Україні незаконне присвоєння авторства, тобто крадіжка!!! прирівнюється до адміністративних правопорушень з мірою покарання у вигляді мізерного штрафу. Цьому є просте пояснення: справжньої ціни інформації з грифами обмеження не знають ні її творці, ні ті, хто на неї зазіхає, ні чиновники державних органів.

В Україні також розроблені, але не знаходять ефективного впровадження різного характеру державні наукові і науково-технічні програми. Наприклад прийнята Кабінетом Міністрів України Концепція державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008 – 2012 роки (введена в дію Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 р.)

У даних умовах, не лише одна держава повинна забезпечити підтримку розвитку найперспективніших напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок. Високоперспективними напрямами бізнесу у всьому світі є науково-прикладні розробки недержавних наукових та навчальних інституцій.

Практична цінність вивчення та аналізу проблем, пов'язаних з інформаційною безпекою, обумовлена також необхідністю зупинення в умовах становлення ринкової економіки відтоку за кордон вчених – творців нових, високотехнологічних розробок і основних носіїв високотехнологічної інформації.

Актуальність дискурсу також полягає в потребі систематизації теоретичних здобутків у сфері забезпечення інформаційної безпеки, визначення на цій основі системоутворювальних понять та факторів, виокремлення об'єктів і суб'єктів забезпечення безпеки в цій сфері, розробки концептуальних засад забезпечення захисту інформаційного капіталу, визначення проблем, які потребують науково-прикладного студіювання та розробки.

Прикладна ж актуальність зумовлюється в першу чергу розумінням того, що будь-якові інформацію слід розглядати як дуже цінний і високоліквідний товар, який має свою вартість і чим вищий гриф обмеження в доступі до інформації, тим вища її вартість. Тобто, інформаційний продукт є однією з найважливіших складових економічного, тобто наукового та виробничого потенціалу країни.

Таким чином, складність зазначеної проблематики, загальне зростання зацікавленості до вказаних завдань, їх достатньо високий рівень абстрактності й слабке висвітлення в науково-прикладних джерелах спонукало автора до його винесення на розгляд загалу.

У ході обговорення матеріалів авторові буде приємно почути пропозиції стосовно питань захисту інформації безпосередньо від аудиторії, або на свою електронну пошту (gordienko19591959@mail.ru).
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Трудове навчання з практикумом
2016 -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5123. Н55043-2006
2016 -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» спеціалізація (освітня програма) «Експлуатація суднових енергетичних установок»
2016 -> Державний заклад
2016 -> Робоча програма навчальної дисципліни основи сімейного консультування напрям підготовки: 030102 «Психологія*»
2016 -> Базові навчально-методичні матеріали з дисципліни Козацтво у боротьбі за державність
2016 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчального предмету «клінічні основи дефектології»
2016 -> Міністерство охорони здоров’я україни
2016 -> Розвиток білінгвальної освіти у канаді


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка