Опис досвідуСкачати 260.06 Kb.
Сторінка1/9
Дата конвертації04.02.2018
Розмір260.06 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Петрук

Світлана Іванівна

18 липня 1973 р. н.
Освіта Вища , Херсонський державний педагогічний інститут імені Н.К.Крупської, 1996 р.
За фахом Учитель хімії та біології
Посада Учитель хімії та біології, основ

здоров’я, природознавства
Педагогічне кредо « Дбаємо про здоров’я кожного,

плекаємо особистість»


Педагогічний стаж 20 років
Кваліфікаційна категорія Вчитель першої кваліфікаційної

категорії


Курси підвищення при Комунальному вищому кваліфікації навчальному закладі «ХАНО»

Херсонської обласної ради, 2010 р.


Натхнення до дії

Чого чекає дитина, яка переступає поріг школи? Лише успіху. Ситуація успіху — необхідна умова для становлення позитивного ставлення школяра до навчання та переростання його в активний, творчий процес. Я переконалася, що успіх пов'язаний з відчуттям емоційного підйому, створює відчуття внутрішнього благополуччя. Один раз, переживши успіх, учень буде знов і знов прагнути до нього.

 • Школа — виноградник, де вчитель покликаний діяти плідно. Ці і подібні думки, які завжди близькі вчителеві і постійно витають перед його розумовим зором, підтримують у ньому веселість і бадьорість, зберігають йому мужність і спокій, якщо випали йому на долю невдячність і невизнання. Без таких думок, безсумнівно, не може бути постійно щасливого шкільного вчителя.

А. ДістєрвегУ наш час дитина повинна мати можливість пізнати себе, особливості людського організму, основні засоби здорового способу життя, запобігання різним захворюванням, шкідливим звичкам; уміти керувати своїм здоров’ям, що дасть їй шлях до повноцінного життя. Сьогодні дуже важливо навчити дитину самій піклуватися про власне здоров’я, сформувати в неї установку на підтримку власного здоров’я без застосування медикаментозних засобів.

В Україні спостерігається вкрай важка ситуація стосовно здоров’я сучасної молоді. Окрім багатьох чисельних захворювань учнів (захворювань органів дихання, органів зору, органів травлення, серцево-судинні захворювання, гіподинамія тощо), значно зросли показники погіршення психічного й духовного здоров’я школярів. У наш час нервово-психічні відхилення зафіксовано у 88 % дітей. Вступаючи до школи, 85% дітей мають ті чи інші порушення соматичного та психічного характеру, зростає кількість дітей, які мають психоневрологічні захворювання.

За даними медичної статистики, вже наприкінці дошкільного віку реєструються: • хронічні захворювання - у 17 – 21% дітей;

 • патологічні відхилення в роботі опорно–рухового апарату - 30 – 32% дітей, носоглотки – 21 – 25%,

 • нервової системи – 27 – 30%,

 • органів травлення – 27 – 30%,

 • алергічні прояви реєструють у 25% дітей.

Результати медичного огляду учнів школи в 2012 році становлять такі результати:Такі показники здоров’я школярів можна пояснити не лише впливом різних негативних чинників, але, перш за все, недостатньою увагою до питань здорового способу життя дітей і дорослих.

Однією з головних причин такого становища є відсутність сформованості в школярів культури здоров’я. Більшість учнів навіть не мають уявлення про формування, збереження і зміцнення здоров’я, а також спрямованості на ведення  здорового способу життя.

Усе це обумовило вибір теми досвіду: формування культури здоров’я учнів в умовах сучасної школи»

Культура здоров’я школяра – це інтегроване утворення особистості, що виявляється в її мотиваційній, теоретичній і практичній підготовці до формування, збереження та зміцнення свого здоров’я у всіх його аспектах (духовному, психічному й фізичному) та розумінні здоров’я як цінності.

Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спирається на Національну доктрину розвитку освіти, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»

Багато вчених приділяли увагу питанням формування культури здоров’я особистості взагалі (О. Ахвердова, Г. Кривошеєва, С. Лебедченко, В. Магіна, В. Скуміна та ін.) і школярів зокрема (В. Горащук, С. Кириленко, Ю. Мельник та ін.).

Головна причина хвороб, як уважав М. Амосов, у відсутності ціле­спрямованої діяльності зі зміцнення здоров'я. «Щоб стати здоровим, пот­рібні власні зусилля, постійні та знач­ні. Замінити їх нічим не можна», — наголошував він.

На жаль, особистішу роль молодих людей у підтримці та зміцненні свого здоров'я, по суті, зведено до мініму­му. Тому зрозуміло, як важливо, по­чинаючи з молодшого віку, виховува­ти позитивне ставлення до власного здоров'я, сприймати його як найвищу цінність.

Діяльність педагогічних та учнів­ських колективів із формування пози­тивного ставлення до власного здоров'я передбачає ряд основних завдань:

1. Прищеплення учням знань та вмінь щодо здорового способу життя, що слугуватимуть підґрунтям для ви­роблення стійких поглядів і переко­нань, спонукатимуть до оздоровчо-про­філактичних дій і вчинків. У процесі за­своєння учнями знань та набуття вмінь формується позитивне ставлення до власного здоров’я та своєї ролі в його збереженні.

Валеологічна освіта вихованців відбувається під час уроків «Основи здоров'я», просвітницької діяльності (лекції фахівців, бесіди вихователів, лекторії тощо). Зважаючи на те, що серед шкідливих звичок вихованців шкіл найпоширенішим є куріння, слід приділити його профілактиці особливу увагу.

Формуванню свідомого ставлення до власного здоров'я присвячують зустрічі з людьми, які ведуть здоровий спосіб життя, лікарями, спортсмена­ми тощо.

2. Навчання учнів умінням і нави­чкам здорового способу життя, що є виявом позитивного ставлення до власного здоров'я, відбувається під час виховної діяльності. Серед видів такої діяльності провідними є: фіз­культурно-оздоровча, суспільно ко­рисна, творча, ігрова.

3. Привчання дітей до правил і норм здорового способу життя: дотримання режиму дня, санітарно-гігієнічних правил; своєчасне медичне обстежен­ня здоров'я вихованців із його корек­цією; навчання дітей способам само­контролю за станом здоров'я.

4. Створення гуманного мікрокліма­ту в учнівських колективах. Форму­вання в учнів культури спілкування і неконфліктності.

5. Підвищення валеологічної гра­мотності педагогічного колективу (вчителів, вихователів, лікарів, психо­логів, соціальних працівників).

Процес формування позитивного ставлення учнів до власного здоров'я надзвичайно складний, він залежить від багатьох чинників і визначається комплексом певних педагогічних умов.

Схематично цей процес зображено так:


Предмет «Основи здоров’я»
Засади

формування і розвитку життєвих навичок


Життєві навички, що сприяють фізичному здоров’ю
Життєві навички, що сприяють духовному та психічному здоров’ю
Життєві навички, що сприяють соціальному здоров’ю
Уроки
Позакласна робота
 • Створення та обладнання кабінету основ здоров’я

 • Організація і проведення тренінгів, вікторин, тематичних вечорів, присвячених питанням збереження і зміцнення здоров’я

 • Здійснення профілактичних заходів

 • Проведення семінарів з батьками з питань виховання здорової дитини в сім’ї та статевого виховання

 • Самоосвіта

 • Інтерактивні методи навчання

 • Рольові ігри

 • Дискусії

 • Дебати

 • Вікторини

 • Ситуаційний аналіз
 

      Результатом навчання основ здоров’я є розвиток життєвих навичок, формування культури здоров’я учнів, що сприяють здоровому способу життя. У 5-9 класах було проведено моніторингове дослідження щодо формування в учнів культури здоров’я в процесі вивчення предмета основ здоров’я. Аналіз матеріалів анкетування, проведеного у 5-9 класах дає можливість зробити висновки про те, що:

 1. Школярі набувають базові знання про здоров’я та благополуччя;

 2. Усвідомлюють, що здоров’я людини залежить від поєднання знань про здоров’я, ставлення і стиль поведінки;

 3. Розуміють, як впливає на людський організм стиль поведінки щодо звичок у харчуванні, фізичної форми, особистої гігієни, шкідливих речовин, безпеки й стану навколишнього середовища;

 4. Визначають причини, засоби запобігання та методи лікування захворювань, розладів, травм і залежностей.

 5. Розпізнають моделі зловживання, спрямовані на себе чи інших, та розуміють, як зламати ці моделі.

 6. Застосовують знання та навички задля сприяння здоров’ю та благополуччю родини.

 7. Застосовують знання та навички для збереження фізичної форми, вживання здорової їжі тощо.

 8. Визначають фізичні риси та риси поведінки, притаманні статевому розвитку та статевій зрілості людини.

 9. Приймають відповідальні рішення щодо ризиків шляхом їхньої диференціації та визначення різних наслідків.

 10. Оцінюють вплив культури, культурної спадщини й традицій на власне здоров’я.

 11. Оцінюють побачене, прочитане й почуте з точки зору впливу на здоров’я.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Закон України,,Про охорону навколишнього середовища ''
downloads -> Конспект уроку Національні парки Африки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> «Україна і Африка»
downloads -> Не згасає вогонь у розумних очах
downloads -> Наказ №257 Про затвердження програм гурткової роботи
downloads -> Різноманітність тварин у природі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка