Педагогічної освіти 01. 09Сторінка1/5
Дата конвертації23.12.2017
Розмір0.58 Mb.
ТипПротокол засідання
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА

СТАНЦІЯ ЮНИХ ТУРИСТІВ” РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання науково- Наказ управління освіти і науки

методичної ради Рівненського Рівненської облдержадміністрації

обласного інституту післядипломної

педагогічної освіти 01.09.2015 № 412

28.08.2015 № 3

Навчальна програма з позашкільної освіти

туристсько-краєзнавчого напряму

Літературне краєзнавство


3 роки навчання

Рівне – 2015Автор:

Мельничук Віта Віталіївна – керівник гуртків комунального закладу “Рівненська обласна станція юних туристів” Рівненської обласної ради.


Рецензенти:

Григор В. М. – директор комунального закладу “ Рівненська обласна станція юних туристів ” Рівненської обласної ради.


Брончук Н. В. – заступник директора комунального закладу “Рівненська обласна станція юних туристів” Рівненської обласної ради.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Літературне краєзнавство розширює і збагачує знання учнів про рідний край, реалізує інтерес до вивчення літературного та історико-культурного надбання України та світу, допомагає пізнати красу мови через вивчення усної народної творчості, розвиває естетичний смак, формує туристсько-спортивні та краєзнавчі знання, уміння і навички засобами позашкільної освіти.

Програма розрахована на роботу з дітьми віком від 11 років і старших.

Програма передбачає навчання дітей в групах основного рівня протягом трьох років навчання.

На опрацювання навчального матеріалу відводиться по 216 годин на кожний рік.

Метою програми є формування ключових компетентностей особистості у процесі навчання та засвоєння учнями базових знань з краєзнавства і туризму.

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальна компетентність: ознайомити дітей з пам’ятками літератури, історії і культури, усною народною творчістю, формувати у них особистісне сприйняття дослідженого матеріалу, поглибити теоретико-літературознавчі знання вихованців, закріпити володіння термінологічним апаратом, формувати у підростаючого покоління стійкого інтересу до літературного процесу.

практична компетентність: уміння оформляти літературно-краєзнавчі виставки, писати відгуки, репортажі, замітки, інформації, рецензії; оволодіння творчою майстерністю, мовою та особливостями віршування, написання творів різних жанрів, навчання елементів версифікації та редагування власних текстів, вироблення навичок самостійної літературної роботи; орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проходити маршрути за легендою, дотримуватися основних правил техніки безпеки у туристських подорожах, експедиціях та змаганнях.

творча компетентність: набуття досвіду складання літописів літературного життя рідного краю, усного і писемного мовлення, асоціативного, образного мислення, творчих здібностей, формування потреби читання художніх творів, творчої самореалізації; опису маршруту 1-3 денного походу, систематизація зібраного матеріалу, участь в екскурсіях, експедиціях, акціях, пошуковій та дослідницькій роботі.

соціальна компетентність: виховання доброзичливості, вміння працювати в колективі. розвиток мовної культури, комунікативних якостей; формування світоглядних і загальнолюдських ціннісних орієнтирів, позитивних якостей емоційно-вольової сфери.

Основу програми гуртка складають базові блоки: літературне краєзнавство; етнографічне краєзнавство; літературознавство; спортивно-туристська підготовка.

Зміст програм враховує вимоги Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в галузях „Мови і літератури”, „Суспільствознавства”, „Здоров’я і фізичної культури”.

Програма включає відомості, що поглиблюють і доповнюють зміст навчальних предметів з української мови та літератури, історії, географії, біології, краєзнавства, народознавства, основ фізичної культури та життєдіяльності тощо. Важлива роль відводиться формуванню у гуртківців мовної культури, засвоєнню термінології з літературної творчості, краєзнавства та туристсько-краєзнавчої роботи, практичній роботі із зібраним літературно-краєзнавчим матеріалом. Учні повинні набути навички роботи з компасом, картографічними матеріалами, користування туристським спорядженням, свідомого ставлення до власного здоров’я.

Програма передбачає варіативність як дидактичних принципів, так і елементів інноваційних методів навчання спрямованих на формування творчої особистості, включаючи оздоровчу спрямованість.

На заняттях гуртка використовують різноманітні методи навчання в залежності від віку гуртківців, саме: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація, дискусія та інше), репродуктивні (відтворювальні), тренінгові (поглиблення знань, набуття вмінь та навичок), проблемно-пошукові (дослідницькі, пошукові), літературно-творчі, організаційно-масові методи навчання. При проведенні практичних занять перевага надається вивченню бібліографії, усної народної творчості, знайомству з літературною творчістю та краєзнавчими об’єктами, робота зі словником літературознавчих термінів, індивідуальна творча робота (доопрацювання, складання, редагування, обговорення власних творів), проведення літературно-мистецьких заходів, екскурсії, участь у творчих конкурсах, зустрічам з цікавими людьми, відвідуванню історико-культурних об’єктів, спостережень за природою, спортивним та рухливим іграм з елементами туризму та інше.

Застосовуються різноманітні засоби навчання: експедиційні матеріали, бібліографії, наочні посібники, картографічний, роздатковий матеріал, технічні засоби навчання. Вивчення курсу можна завершити звітними літературними заходами: літературними читаннями, літературно-мистецькими дійствами. Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з гуртківцями, в тому числі при підготовці екскурсій, експедицій, змагань, конкурсів, виставок та інших масових заходів. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку та психофізичних особливостей дітей відповідно до чинного Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08. 2004 № 651. Перевірка компетентностей вихованців здійснюється під час проведення практичних занять у формі літературних вечорів, змагань, вікторин, конкурсів, відвідуванні музеїв та екскурсійних об’єктів. Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази закладу, в якому працюють гуртки. Теми подані у порядку зростання складності матеріалу.

НАВЧАЛЬНО-Тематичний план

Основний рівень, перший рік навчання


Розділ, темаКількість годин

теоретичні

практичні

усьогоПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка