Розділ ІІІ. Проблеми якості життяСторінка45/59
Дата конвертації23.12.2017
Розмір1.68 Mb.
ТипПрограма
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   59
Розділ ІІІ. Проблеми якості життя

(3 години)

7

Демографічна проблема. Демографічні процеси. Типи відтворення населення. Демографічний «вибух», причини, наслідки, моделювання можливих перспектив.

Демографічна політика.

Демографічна ситуація.
Складання прогнозу «Зміна кількості населення планети на найближчі 30-40 років».


Учень:

 • уявляє демографічні тенденції в сучасному світі;

 • знає причинно-наслідкові зв’язки виникнення демограф­ічних проблем;

 • уміє аналізувати демографічні показники, пропонувати шляхи вирішення демографічних проблем.

8

Продовольча проблема.

Продовольство – одна з найважливіших потреб людства.

Джерела харчування. Структура та якість харчу­вання прихований голод. Забезпечення зростаючого населення Землі продовольством.
Практична робота №4.

Виробництво продуктів харчування. Аналіз карти атласу «Глобальні проблеми світу».


Учень:

 • уявляє структуру харчування та географію недоїдання та го­лоду;

 • знає причини продовольчої проблеми у світі;

 • уміє запропонувати шляхи роз­в’язання продовольчої пробле­ми.

9

Сировинна проблема.

Вичерпність надр. Вторинні ресурси. Маловідходні та безвідходні технології.

Енергетична проблема. Суть та масштаби енергетич­ної проблеми. Традиційні та альтернативні джерела енергії. Енергозберігаючі технології.
Круглий стіл «Енергозбереження: міф чи реаль­ність».


Учень:

 • уявляє суть глобальної сиро­вин­ної та енергетичної пробле­ми, способи і масштаби вико­ристання сировинних та енер­гетичних ресурсів світу;

 • знає причини виникнення да­них проблем у різних регіонах світу;

 • уміє запропонувати власні шля­хи вирішення сировинної та енергетичної проблем.СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Костенко Л.В. Географія України у визначеннях, таблицях і схема. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006.

 2. Маринич О.М., Шишщенко П.Г. Фізична географія України: Підручник. – К.: Т-во «Знання», ККО, 2003.

 3. Тонгієв О.Г. Основи суспільної географії. Одеса: Астропринт, 2001.

 4. Глобальні проблеми світу: Атлас. – ДНВП «Картографія», 2009.Країни Європи на політичній карті світу

10 (11) класи (17 годин)
Кошовська Л. І. Лошатецька О. Ф.

Петровська Л. В. Путінцова О. А.

Федун І. І.

Пояснювальна записка

Програма курсу за вибором «Країни Європи на політичній карті світу»орієнтована на учнів 10 – 11 класів.

Програма розрахована на 17 годин. Мета курсу - дозволяє познайомити учнів з сучасною політичною картою світу, основними етапами її формування, особливістю ЕГП Європейських країн та міжнародними організаціями, до яких вони входять.

Курс «Країни Європи на політичній карті світу» є особливо актуальним, так як надає учням можливість поглибити знання сучасної політичної географії, які необхідні для розуміння основних напрямків розвитку сучасного світу. Зміст програми спрямований також на розвиток пізнавальних інтересів учнів та є цінним для первинного самовизначення.

Програма включає разом з базовими нові знання, які не входять до навчальної програми.

Даний курс за вибором рекомендований для класів із природничо-математичними профілями і напрямками. Курс передбачає роботу з різними джерелами інформації: карти, енциклопедії, Інтернет, а також завдання з використанням індивідуальної, самостійної, колективної робіт. Організовуючи заняття, необхідно створити такі ситуації, в яких кожен учень міг би виконувати індивідуальну роботу і брати участь в роботі груп.Зміст курсу

Дата

Кількість годин

Зміст теми

Компетентності
2

1


2

10

1Вступ.

Політична карта Європи і основні етапи її формування. Політична географія та геополітика.

Загальна характеристика регіону, його склад.

Міжнародні організації
Практична робота

Складання «візитної картки»

європейської організації
Характеристика країн Західної Європи

ФРН. Територія, народонаселення, найбільші міста. Особливості сучасного розвитку економіки країни. Соціальна інфраструктура, зовнішньоекономічні зв’язки.

Велика Британія. Особливості острівного положення, міста. Господарство: промисловість і сільське господарство. Освіта, наука, туризм.

Франція. Особливості ЕГП. Населення міста. Провідні галузі господарства. Культура, визначні місця країни.

Італія. Особливості ЕГП

країни, його вплив на розвиток господарства. Епоха Ренесансу. Народонаселення. Найбільші міста. Господарство. Особливості культури. Туризм. Зовнішньоекономічні зв’язки.Країни Бенілюксу. Територія. Географічне положення. Природа, польдери, канали. Населення, міста. Економіка. Торгівля. Фінанси. Туризм.

Скандинавські країни. Порівняльна характеристика ЕГП країн. Історичний розвиток, епоха вікінгів. Населення і найбільші міста. Особливості економіки. Торгівля. Фінанси. Туризм.

Скандинавські країни.

Порівняльна характеристика ЕГП країн. Історичний розвиток. Епоха вікінгів. Населення і найбільші міста. Загальна характеристика господарства. Соціальна інфраструктура (культура, спорт, гірськолижний туризм)


Країни – сусіди України.

Особливості ЕГП країн. Населення. Демографічні проблеми. Галузева структура господарства. Відомі об’єкти, туризм. Зовнішньоекономічні зв’язки.Держави – карлики.

Ватикан, Ліхтенштейн, Андорра, Сан-Марино, Монако.

Форми правління та державного устрою.

Особливості господарства держав – карликів. Специфіка розвитку країн – карликів.


Практична робота

Віртуальна подорож визначними місцями країн Західної Європи.


Резерв часуУчень:__вчиться'>Учень:

 • пояснює відмінність між поняттями «країна», «держава», «залежна країна», «колонія»;

 • називає основні форми державного устрою та правління країн Європи;

 • характеризує особливості сучасної соціально-економічної типології та регіонального поділу країн Європи, етапи формування політичної карти Європи;
 • пояснює склад регіону, особливості розуміння та формування населення країн та регіону;

 • знаходить та показує на карті держави;

 • оцінює ПГП країни;
 • класифікує міжнародні організації за функціональними особливостями та просторовими межами функціонування;

 • аналізує участь в міжнародних європейських організаціях і процеси економічної інтеграції в Європі;


Учень:

 • вчиться порівнювати різні країни за основними економіко-географічними показниками;

 • уміє виявляти риси подібності і відмінності.


Учень:

 • має уявлення про історичний розвиток країн та особливості характеристики;

 • знає форми правління та державного устрою, особливості природи країн Західної Європи;

 • уміє визначати економіко-географічне положення країн;

 • характеризує особливості народонаселення, галузі спеціалізації, зовнішньо-економічні зв’язки;

 • показує на карті найбільші промислові та культурні центри держав;

 • робить висновки про тенденції розвитку транспорту, туризму, зовнішньоекономічної діяльності, про причини високого індустріального розвитку країн регіону;

 • має уявлення про історичний розвиток країн та особливості культури;

 • аналізує вплив природних умов на формування галузей спеціалізації країн регіону;

 • порівнює економіко-географічне положення країн, особливості їх розвитку;

 • презентує всесвітньо відомі об’єкти країн регіону, як осередок світової культури;

 • бере участь і готує виступи на семінарських і практичних заняттях.

Учень:


  • має уявлення про історичний розвиток країн та особливості культури;

  • презентує всесвітньо відомі об’єкти країн Західної Європи.

Література для учнів

 1. Максаковський В. П. Економічна і соціальна географія світу 10 клас: підручник для загальноосвітньої школи. – М. : Освіта, 2002

 2. Гладкий Ю.Н., Лавров С. Б. Економічна і соціальна географія світу 10 клас: Підручник для загальноосвітньої школи. - М.: Освіта, 2002

 3. Холіна В.Н. Географія людської діяльності: економіка, культура, політика: Підручник для 10-11 класів з поглибленим вивченням гуманітарних предметів. - М.: Освіта, 2002

 4. Родіонова І. А., Холіна В.Н. Політична карта світу: Посібник з географії для тих, що вступають до вузів. - М.: Унікум-Центр, 1998

 5. Дитячі історичні і географічні енциклопедії

 6. Географічні атласи для середньої школи

 7. Історичні атласи для середньої школи

 8. Країни світу: Довідник. - М.: Республіка, 1997

Література для вчителя

 1. Економічна, соціальна і політична географія світу. Регіони і країни (Під ред. С. Б. Лаврова. - М.: Гардараки, 2002

 2. Колосов В.А., Міроненко Н.С. Геополітика і політична географія. - М: Аспект Прес, 2001

 3. Раушенбах Б. В. Похмурі думки див. Пристрасть. - М.: АГРАФ, 1997. -С. 414-427

 4. Мойсеєвий Н. Н.Доля цивілізації. Шлях розуму. - М., 2000

 5. Ноел Тіл. Прогнози на нове тисячоліття. - М., 1998

 6. Максаковський В. П. економічна і соціальна географія світу 10 клас: підручник для загальноосвітньої школи. – М. : Освіта, 2002

 7. Гладкий Ю. Н., Лавров С. Б. економічна і соціальна географія світу 10 клас: підручник для загальноосвітньої школи. – М.: освіта, 2002

 8. Холіна В. Н. Географія людської діяльності: економіка, культура, політика: Підручник для 10 – 11 класів з поглибленим вивченням гуманітарних предметів. – М.: Освіта,2002

 9. Радіонова І. А., Холіна В. Н. Політична карта світу: Посібник по географії для вступаючих до вузів. – М.: Унікум-Центр,1998

 10. Заєць Д. В. Політична карта світу: що змінилося за 100 років. /Щотижневик «Географія». – 2001. – №17. С. 15-25


ЕКОНОМІКА
Я – клієнт банку

8 (9) класи (17 годин)Г.Горленко, К.Горленко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма курсу за вибором «Я – клієнт банку» для учнів 8 (9) класів з поглибленим вивченням економіки розроблена спрямована на реалізацію допрофільної підготовки школярів.Основними функціями курсу є ознайомлення школярів з діяльністю банківських установ в ринковій економіці.

Відомості про роль та функції банківської системи містяться в розрізненому вигляді в окремих розділах навчальних програм з економіки для учнів 8-9 та 10-12 класів. Водночас кількість годин, передбачена навчальними програмами, не надає можливості формування в учнів фінансової культури користування банківськими послугами.

Курс за вибором «Я – клієнт банку» супроводжує вивчення основного курсу з основ економіки у 8 - 9 класах і має сприяти підвищенню інтересу учнів до вивчення економіки, розширенню їх світогляду та соціальної адаптації в ринкових умовах.

Програма курсу надає можливість реалізувати такі загальні цілі: • сприяння розвитку навичок раціональної економічної поведінки;

 • підтримка інтересу до вивчення предметів економічного спрямування і подальшого вибору профілю навчання;

 • формування економічної культури.

Відповідно до загальних цілей курсу, головні завдання полягають в тому, щоб через практичну діяльність, адаптовану до вікових особливостей учнів, сформувати певні економічні компетентності:

 • розуміння ролі банків в ринковій економіці;

 • уміння знаходити інформацію про конкретні види послуг, що надаються різними банками;

 • уміння визначати доцільність користування тими чи іншими банківськими послугами;

 • навички оцінки переваг та недоліків різних банківських продуктів;

 • свідомий вибір банку для обслуговування власних потреб.

Основна ідея курсу передбачає ознайомлення учнів з діяльністю банківської системи на прикладі конкретних банківських установ, які функціонують в їхніх населених пунктах. Більша частина занять – практичні, що передбачають екскурсії до банківських установ, зустрічі з банківськими працівниками, збір інформації в ЗМІ про умови надання банківських послуг, аналітичні та розрахункові вправи.

Тривалість курсу - 17 годин у рік.Структура курсу «Я – клієнт банку» охоплює чотири логічних розділи:

 1. Банки та їх роль в ринковій економіці.

 2. Банківські операції.

 3. Доступні види банківських послуг.

 4. Правила користування банківськими продуктами.

Перший розділ програми передбачає знайомство учнів із загальними відомостями про банки, їх функції, види. В другому розділі розглядаються механізми нарахування відсотків по депозитних та кредитних операціях банків, формування доходів та витрат банку і отримання ним прибутку. Третій розділ надає уявлення про окремі види банківських послуг та банківських продуктів, що доступні в конкретних населених пунктах. У четвертому розділі пояснюються права та обов′язки клієнтів банку, пільги та додаткові можливості, які надаються клієнтам банком.

Враховуючи практичну спрямованість курсу, при формуванні підсумкової оцінки навчальних досягнень учнів доцільно враховувати не лише рівень теоретичних знань, а й набуті навички. Формами перевірки теоретичних знань можуть бути: • усні відповіді за заданою темою,

 • реферати або письмові відповіді за обраною темою;

 • підготовлені учнями звіти про відвідання банківських установ, збір інформації в ЗМІ тощо.

Перевірка набутих навичок може здійснюватися під час:

 • розв′язування задач різного рівня складності;

 • оцінки результатів дослідження умов надання різними банками депозитів та кредитів;

 • аналізу вигідності умов надання різними банками окремих послуг.

Методичне забезпечення курсу базується на окремих розділах основних підручників з економіки для учнів 8, 10-12 класів:

 1. Тема 18. «Ринкова інфраструктура – необхідна складова ринку». Підручник «Моя економіка», 8,10-11 кл. Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.

 2. Тема 2.5 «Ринкові установи: біржі, банки та інші фінансово-кредитні посередники. Підручник «Загальна економіка» 10-11 за ред. професора І.Ф.Радіонової

 3. Тема 4. § 2 «Види та інфраструктура ринку». Підручник «Економіка» 10-11 кл. За ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина.

 4. Тема 8. §3 «Банківська система та її роль». Підручник «Основи економіки» 10-11 кл. Є.М.Воробйов.

 5. Розділ 3. § 6 «Ринкова інфраструктура». Підручник «Цікава економіка»10-11 кл. О.М.Жовтанецький, Н.В. Чуба.

 6. Тема 16. «Фінансово-кредитні посередники» Підручника «Економіка», 10-11 кл. Г.О. Ковальчук, В.Г.Мельничук, В.О.Огнев′юк.

При формуванні навичок розв′язування задач можна використовувати робочі зошити з економіки різних авторів, «Збірник задач з економіки», 10-11 клас, Горленко Г.О.

Значну частину методичного забезпечення, що стосується конкретних умов функціонування банків можна отримати в банківських установах у вигляді рекламних проспектів, буклетів, пам′яток для клієнтів.

Підсумками реалізації навчальної програми може бути конференція про різні банки, які діють в населеному пункті; виставка відомостей про послуги різних банків, підготовлена учнями; спільні учнівські та батьківські збори, на яких учні демонструватимуть власні навички користування банківськими послугами; участь у діяльності інтернет-банків.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ «Я –КЛІЄНТ БАНКУ»

(17 годин)


теми

К-ть

годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   59


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка